Archiwum intencji modlitw Róż Różańcowych

Róże Różańcowe – żeńskie:

– św. Archanioła Gabriela

2018
– GRUDZIEŃ:
– LISTOPAD:
– PAŹDZIERNIK:
– WRZESIEŃ:
– SIERPIEŃ:
– LIPIEC:
– CZERWIEC:
– MAJ:
– KWIECIEŃ:
– MARZEC:
– LUTY: O światło Ducha Świętego i wierność katolickiej wierze dla wszystkich sprawujących władzę w kościele.
– STYCZEŃ: W intencji Arcybiskupa Tadeusza o błogosławieństwo i potrzebne łaski w rządzeniu naszą diecezją.

2017
– GRUDZIEŃ: W intencji ks. Michała o świętą gorliwość kapłańską i potrzebne łaski.
– LISTOPAD: W intencji Łukasza o zdrowie na duszy i ciele.
– PAŹDZIERNIK: W intencji rodzin z naszego Duszpasterstwa przeżywających obecnie trudności – aby Niepokalana okazała im swoją łaskę.
– WRZESIEŃ: O opiekę Matki Bożej nad Szkołą św. Kazimierza oraz o nieustanny wzrost w wierze i świętości dla dzieci, nauczycieli i dyrekcji tej szkoły.
– SIERPIEŃ: O wytrwanie w powołaniu i potrzebne łaski dla wszystkich Księży przeżywających obecnie trudności duchowe.
– LIPIEC: W intencji wynagradzającej za profanacje Najświętszego Sakramentu w Polsce i na świecie.
– CZERWIEC: W intencji ks. Grzegorza o świętą gorliwość i światło Ducha Świętego we wszystkich podejmowanych decyzjach.
– MAJ: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa przeciwko Bożemu Macierzyństwu.
– KWIECIEŃ: W intencji nowego biskupa.
– MARZEC: W intencjach Duszpasterstwa.
– LUTY: W intencji ks. Grzegorza o świętą gorliwość.
– STYCZEŃ: Aby Maryja była bardziej znana, kochana i czczona na całym świecie.

2016
– GRUDZIEŃ: W intencji czterech kardynałów i biskupów, którzy bronią prawdy katolickiej.
– LISTOPAD: O potrzebne łaski dla ks. Jacka i błogosławieństwo Boże w nowym miejscu posługiwania.
– PAŹDZIERNIK: O miłosierdzie nad światem i aby nie było wojny.
– WRZESIEŃ: O uzdrowienie dla księdza X i uratowanie jego kapłaństwa.
– SIERPIEŃ: W intencji ks. Grzegorza i ks. Jacka o potrzebne łaski i świętość.
– LIPIEC: O zachowanie i nowe powołania w Instytucie Dobrego Pasterza.
– CZERWIEC: Aby Pan wzbudził i posłał do Polski nowych świętych i proroków.
– MAJ: W intencji dzieci mających przyjść na świat w naszym Duszpasterstwie i o szczęśliwe rozwiązanie dla matek.
– KWIECIEŃ: O nowego dobrego biskupa w naszej archidiecezji.
– MARZEC: O łaskę potomstwa dla Joanny i Marcina.
– LUTY: W intencji biskupa Edwarda o zdrowie i potrzebne łaski (oraz o dobrego następcę).
– STYCZEŃ: W intencji ks. Grzegorza i ks. Jacka o potrzebne łaski i świętość.

2015
– GRUDZIEŃ: O łaskę zdrowia i szybkiego powrotu do obowiązków rodzinnych Iwony.
– LISTOPAD: W intencji Bp. Edwarda dziękczynna i błagalna.
– PAŹDZIERNIK: W intencji Synodu o jak największa liczbę odważnych biskupów.
– WRZESIEŃ: W intencji ks. Grzegorza o potrzebne łaski i świętość.
– SIERPIEŃ: W intencji Roberta Przemielewskiego o łaskę zdrowia i sił.
– LIPIEC: W intencji objawienia się woli Bożej odnośnie szkoły kadetów w Supraślu.
– CZERWIEC: W intencji Księdza Biskupa Edwarda o potrzebne łaski.
– MAJ: Aby ks. Krzysztof Śniadoch SAC był świętym kapłanem.
– KWIECIEŃ: Za nowo ochrzczone dzieci i szczęśliwe narodziny kolejnych.
– MARZEC: Za Joannę i jej dziecko.

– św. Archanioła Rafała

2018
– GRUDZIEŃ:
– LISTOPAD:
– PAŹDZIERNIK:
– WRZESIEŃ:
– SIERPIEŃ:
– LIPIEC:
– CZERWIEC:
– MAJ:
– KWIECIEŃ:
– MARZEC:
– LUTY: O szczęśliwe rozwiązanie dla matek i Boże błogosławieństwo dla nowonarodzonych dzieci.
– STYCZEŃ: W intencji ks. Michała o mądrość krzyża, bezgraniczne oddanie Niepokalanej i prowadzenie Ducha Świętego.

2017
– GRUDZIEŃ: O Boże błogosławieństwo dla wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców naszego Duszpasterstwa.
– LISTOPAD: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z naszego Duszpasterstwa oraz o pomoc Bożą i łaskę Niepokalanej we wszystkich trudnościach.
– PAŹDZIERNIK: W intencji dusz w czyśćcu cierpiących.
– WRZESIEŃ: W intencji Arcybiskupa Tadeusza o błogosławieństwo i potrzebne łaski w rządzeniu naszą diecezją.
– SIERPIEŃ: W intencji dzieci mających przyjść na świat w naszym Duszpasterstwie oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla matek.
– LIPIEC: O umiłowanie Tradycji Katolickiej przez duchownych i świeckich w Polsce.
– CZERWIEC: Aby Maryja była bardziej znana, kochana i czczona na całym świecie.
– MAJ: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa przeciw Jej Dziewictwu.
– KWIECIEŃ: W intencji ks. Grzegorza o świętą gorliwość.
– MARZEC: W intencjach Duszpasterstwa.
– LUTY: O zdrowie i szczęśliwe rozwiązanie dla Dominiki.
– STYCZEŃ: W intencji czterech kardynałów i biskupów którzy bronią prawdy katolickiej.

2016
– GRUDZIEŃ: O dobrego katolickiego biskupa dla naszej diecezji.
– LISTOPAD: W intencji ks. Sergiusza o potrzebne łaski.
– PAŹDZIERNIK: O pełną ochronę życia w naszej ojczyźnie i nawrócenie najbardziej zajadłych zwolenników zabijania nienarodzonych.
– WRZESIEŃ: W intencji ks. Grzegorza i ks. Jacka o potrzebne łaski i świętość.
– SIERPIEŃ: O intronizację Chrystusa Króla w naszej Ojczyźnie.
– LIPIEC: O szczęśliwe rozwiązanie dla matek oczekujących potomstwa.
– CZERWIEC: O pełną ochronę życia poczętego w Polsce.
– MAJ: O nowego dobrego biskupa w naszej archidiecezji.
– KWIECIEŃ: W intencji Doroty.
– MARZEC: W intencji biskupa Edwarda o zdrowie i potrzebne łaski (oraz o dobrego następcę).
– LUTY: W intencji ks. Grzegorza i ks. Jacka o potrzebne łaski i świętość.
– STYCZEŃ: Za dzieci które przyjdą na świat w tym roku w naszym Duszpasterstwie.

2015
– GRUDZIEŃ: O łaskę uzdrowienia dla Roberta.
– LISTOPAD: W intencji dusz w czyśćcu cierpiących, zwłaszcza za te które, dopuszczały się wypaczeń wiary katolickie.
– PAŹDZIERNIK: W intencji ks. Grzegorza o potrzebne łaski i świętość.
– WRZESIEŃ: W intencji szkoły św. Kazimierza i szkoły kadetów.
– SIERPIEŃ: W intencji Arcybiskupa Edwarda o potrzebne łaski dla niego.
– LIPIEC: O łaskę uzdrowienia dla Emilki Strankowskiej.
– CZERWIEC: O szczęśliwe rozwiązanie dla Asi Sienkiewicz i błogosławieństwo dla ich rodziny.
– MAJ: O powołanie domu Instytutu Dobrego Pasterza w Białymstoku.
– KWIECIEŃ: O błogosławieństwo przy remoncie i ozdobie naszej kaplicy.
– MARZEC: O erygowanie domu IBP.

– św. Archanioła Michała

2018
– GRUDZIEŃ:
– LISTOPAD:
– PAŹDZIERNIK:
– WRZESIEŃ:
– SIERPIEŃ:
– LIPIEC:
– CZERWIEC:
– MAJ:
– KWIECIEŃ:
– MARZEC:
– LUTY: O łaskę nawrócenia dla ks. Sergiusza.
– STYCZEŃ: W intencji ks. Grzegorza o mądrość krzyża, bezgraniczne oddanie Niepokalanej i prowadzenie Ducha Świętego.

2017
– GRUDZIEŃ: O jak najwięcej dusz oddanych Niepokalanej bezgranicznie.
– LISTOPAD: W intencji dusz w czyśćcu cierpiących.
– PAŹDZIERNIK: O opiekę Matki Bożej nad rodzinami z naszego Duszpasterstwa oraz o nieustanny wzrost w wierze i świętości dla ich członków.
– WRZESIEŃ: O powrót Tradycji Katolickiej do zakonów i kościołów w Polsce a zwłaszcza do Klarysek w Hajnówce i Karmelitanek we Włocławku.
– SIERPIEŃ: O pokorę i wielkoduszność dla wszystkich przychodzących do naszego Duszpasterstwa.
– LIPIEC: W intencji dzieci mających przyjść na świat w naszym Duszpasterstwie oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla matek.
– CZERWIEC: W intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za wszystkie świętokradztwa i nieuszanowania Najświętszego Sakramentu.
– MAJ: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu.
– KWIECIEŃ: Aby duchowni odważnie bronili wiary katolickiej.
– MARZEC: W intencjach Duszpasterstwa.
– LUTY: O nowego pobożnego biskupa dla naszej Archidiecezji.
– STYCZEŃ: O dobrego katolickiego biskupa dla naszej Archidiecezji.

2016
– GRUDZIEŃ: O owoce intronizacji Chrystusa Króla i aby nawrócili się jej przeciwnicy.
– LISTOPAD: O potrzebne łaski dla kl. Michała.
– PAŹDZIERNIK: W intencji ks. Grzegorza i ks. Jacka o potrzebne łaski i świętość.
– WRZESIEŃ: O intronizację Chrystusa Króla w naszej Ojczyźnie.
– SIERPIEŃ: O błogosławieństwo Boże we wszystkich pracach remontowych przy kościele.
– LIPIEC: W intencji ks. Wojciecha Pobudkowskiego, aby był dobrym kapłanem wedle Serca Jezusowego.
– CZERWIEC: O dobrego biskupa dla naszej diecezji.
– MAJ: O uzdrowienie małżeństwa Wojciecha i Agnieszki.
– KWIECIEŃ: W intencji kl. Michała i dk. Wojciecha.
– MARZEC: W intencji ks. Grzegorza i ks. Jacka o potrzebne łaski i świętość.
– LUTY: Aby Chrystus został ogłoszony Królem Polski.
– STYCZEŃ: O pokój w Polsce i twarde stanowisko wobec islamu.

2015
– GRUDZIEŃ: W intencji biskupa Edwarda o zdrowie i potrzebne łaski (oraz o dobrego następcę).
– LISTOPAD: Za ks. Grzegorz i ks. Jacka o potrzebne łaski i świętość.
– PAŹDZIERNIK: Za prezydenta RP i wybory w Polsce – o wybór zgodny z wolą Opatrzności Bożej.
– WRZESIEŃ: W intencji biskupa Edwarda.
– SIERPIEŃ: O dar nowych powołań kapłańskich i zakonnych z naszego Duszpasterstwa.
– LIPIEC: O nawrócenie Rosji i pokój na Ukrainie.
– CZERWIEC: O doskonałe wypełnienie woli Bożej w życiu ks. Grzegorza, świętość i potrzebne łaski.
– MAJ: O jak najlepszego prezydenta dla Polski i katolicki rząd.
– KWIECIEŃ: Aby Bóg przedłużył czas swego miłosierdzia.
– MARZEC: O rozwiązanie spraw na Ukrainie.

– św. Teresy z Lisieux

2018
– GRUDZIEŃ:
– LISTOPAD:
– PAŹDZIERNIK:
– WRZESIEŃ:
– SIERPIEŃ:
– LIPIEC:
– CZERWIEC:
– MAJ:
– KWIECIEŃ:
– MARZEC:
– LUTY: O jak najwięcej dusz oddanych bezgranicznie Niepokalanej.
– STYCZEŃ: O powrót Tradycji Katolickiej do zakonów i kościołów w Polsce.

2017
– GRUDZIEŃ: O szczęśliwe rozwiązanie dla matek i Boże błogosławieństwo dla nowo narodzonych dzieci.
– LISTOPAD: O światło Ducha Świętego i wierność katolickiej wierze dla wszystkich sprawujących władzę w kościele.
– PAŹDZIERNIK: O zachowanie powołań kapłańskich i zakonnych z naszego Duszpasterstwa oraz wzbudzenie nowych.
– WRZESIEŃ: Aby Polska była prawdziwym Królestwem Maryi i aby była wolna od islamu.
– SIERPIEŃ: Aby Tradycyjna Msza Święta cieszyła się niezachwianą wolnością.
– LIPIEC: Aby Polska była prawdziwym Królestwem Maryi.
– CZERWIEC: W intencji dk. Michała, aby był dobrym kapłanem wedle Serca Jezusowego.
– MAJ: O jak najdoskonalsze wypełnienie woli Niepokalanej przez ks. Grzegorza i ks. Tomasza oraz stale żarliwą miłość do Niej.
– KWIECIEŃ: O szczęśliwe rozwiązanie dla matek oczekujących potomstwa.
– MARZEC: W intencjach Duszpasterstwa.
– LUTY: W intencji kardynałów i biskupów, którzy bronią wiary katolickiej o wytrwałość.
– STYCZEŃ: O zachowanie powołań kapłańskich i zakonnych z naszego Duszpasterstwa.

2016
– GRUDZIEŃ: W intencji kl. Michała i o nowe powołania.
– LISTOPAD: W intencji ks. Grzegorza o świętość.
– PAŹDZIERNIK: O intronizację Chrystusa Króla w naszej Ojczyźnie.
– WRZESIEŃ: W intencji Szkoły św. Kazimierza o błogosławieństwo Boże i opiekę na Bożym dziełem.
– SIERPIEŃ: O szczęśliwe rozwiązanie dla matek oczekujących potomstwa i błogosławieństwo dla pragnących je posiadać.
– LIPIEC: O dobrego katolickiego biskupa dla naszej diecezji.
– CZERWIEC: W intencji ks. Jacka i ks. Grzegorz oraz kl. Michała.
– MAJ: W intencji kl. Michała i dk. Wojciecha i dk. Jarosława.
– KWIECIEŃ: W intencji ks. Grzegorza i ks. Jacka o potrzebne łaski i świętość.
– MARZEC: Aby Pan wzbudził i posłał do Polski nowych świętych i proroków.
– LUTY: O powołania kapłańskie i zakonne z naszego Duszpasterstwa i o dusze oddane Bogu bez reszty.
– STYCZEŃ: O łaskę uzdrowienia dla Roberta.

2015
– GRUDZIEŃ: W intencji ks. Grzegorza i ks. Jacka o potrzebne łaski i świętość.
– LISTOPAD: O wierność i prawdziwą miłość w małżeństwach (w naszym Duszpasterstwie).
– PAŹDZIERNIK: W intencji biskupa Edwarda.
– WRZESIEŃ: W intencji Piotra i Doroty Koda oraz ich dzieci.
– SIERPIEŃ: O nawrócenie Rosji i pokój na Ukrainie.
– LIPIEC: O doskonałe wypełnienie woli Bożej w życiu ks. Grzegorza, świętość i potrzebne łaski.
– CZERWIEC: O królowanie Chrystusa w naszej Ojczyźnie.
– MAJ: O łaskę uzdrowienia dla Roberta.
– KWIECIEŃ: W intencji naszego Duszpasterstwa.
– MARZEC: O rozwiązanie spraw na Ukrainie.

– św. Małgorzaty Marii Alacoque

2018
– GRUDZIEŃ:
– LISTOPAD:
– PAŹDZIERNIK:
– WRZESIEŃ:
– SIERPIEŃ:
– LIPIEC:
– CZERWIEC:
– MAJ:
– KWIECIEŃ:
– MARZEC:
– LUTY: W intencji ks. Michała o mądrość krzyża, bezgraniczne oddanie Niepokalanej i prowadzenie Ducha Świętego.
– STYCZEŃ: O wielkoduszność w służbie Bogu i bliźnim dla wszystkich przychodzących do Duszpasterstwa.

2017
– GRUDZIEŃ: Aby Polska była prawdziwym Królestwem Maryi i aby była wolna od islamu.
– LISTOPAD: O zdrowie dla Małgosi Filipowicz.
– PAŹDZIERNIK: O światło Ducha Świętego i wierność katolickiej wierze dla wszystkich sprawujących władzę w kościele.
– WRZESIEŃ: O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla wszystkich dobroczyńców naszego Duszpasterstwa.
– SIERPIEŃ: W intencji Anety i Łukasza, aby Pan Bóg pobłogosławił im kolejnym dzieckiem.
– LIPIEC: W intencji Arcybiskupa Tadeusza o błogosławieństwo i potrzebne łaski w rządzeniu naszą diecezją.
– CZERWIEC: W intencji dzieci mających przyjść na świat w naszym Duszpasterstwie oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla matek.
– MAJ: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do tej Niepokalanej Matki.

Róże Różańcowe – męskie:

– św. Józefa

2018
– GRUDZIEŃ:
– LISTOPAD:
– PAŹDZIERNIK:
– WRZESIEŃ:
– SIERPIEŃ:
– LIPIEC:
– CZERWIEC:
– MAJ:
– KWIECIEŃ:
– MARZEC:
– LUTY: O powrót Tradycji Katolickiej do zakonów i kościołów w Polsce.
– STYCZEŃ: O łaskę nawrócenia dla grzeszników konających.

2017
– GRUDZIEŃ: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z naszego Duszpasterstwa oraz o pomoc Bożą i łaskę Niepokalanej we wszystkich trudnościach.
– LISTOPAD: W intencji ks. Grzegorza o świętą gorliwość kapłańską i potrzebne łaski.
– PAŹDZIERNIK: W intencji ks. Michała o świętą gorliwość kapłańską i potrzebne łaski.
– WRZESIEŃ: O miłosierdzie nad światem i aby nie było wojny.
– SIERPIEŃ: Aby Maryja była bardziej znana, kochana i czczona na całym świecie.
– LIPIEC: O prawdziwą bojaźń Bożą i ducha ofiarności dla wszystkich przychodzących do naszego Duszpasterstwa.
– CZERWIEC: O łaskę szczęśliwego wyjścia z kredytów rodzin z naszego Duszpasterstwa.

– św. Jerzego

2018
– GRUDZIEŃ:
– LISTOPAD:
– PAŹDZIERNIK:
– WRZESIEŃ:
– SIERPIEŃ:
– LIPIEC:
– CZERWIEC:
– MAJ:
– KWIECIEŃ:
– MARZEC:
– LUTY: O szczęśliwe uregulowanie spraw własnościowych w Duszpasterstwie.
– STYCZEŃ: O pomoc Niepokalanej w rozwiązaniu problemów dla rodzin przeżywających obecnie trudności.

2017
– GRUDZIEŃ: W intencji ks. Grzegorza o świętą gorliwość kapłańską i potrzebne łaski.
– LISTOPAD: O powrót Tradycji Katolickiej do zakonów i kościołów w Polsce, a szczególnie u klarysek w Hajnówce i karmelitanek we Włocławku.
– PAŹDZIERNIK: Aby Maryja była bardziej znana, kochana i czczona na całym świecie.
– WRZESIEŃ: O nawrócenie grzeszników konających.
– SIERPIEŃ: W intencji Arcybiskupa Tadeusza o błogosławieństwo i potrzebne łaski w rządzeniu naszą diecezją.
– LIPIEC: W intencji ks. Michała Świętka o świętą gorliwość kapłańską i potrzebne łaski.
– CZERWIEC: O prostotę i mężne trwanie w katolickiej wierze dla wszystkich przychodzących do naszego Duszpasterstwa.
– MAJ: O wypełnienie przez Polskę woli Niepokalanej.
– KWIECIEŃ: O rozwiązanie spraw cywilnoprawnych w naszym Duszpasterstwie.
– MARZEC: W intencjach Duszpasterstwa.
– LUTY: O zachowanie powołań kapłańskich i zakonnych z naszego Duszpasterstwa i wzbudzenie nowych.
– STYCZEŃ: O szczęśliwe rozwiązanie dla matek oczekujących potomstwa.

2016
– GRUDZIEŃ: W intencji ks. Grzegorza o świętość.
– LISTOPAD: Aby edukacja domowa dzieci cieszyła się pełnią praw w naszej Ojczyźnie.
– PAŹDZIERNIK: Aby Franciszkanie Niepokalanej otworzyli dom w Polsce.
– WRZESIEŃ: O dobrego katolickiego biskupa dla naszej diecezji.
– SIERPIEŃ: Wynagradzająca za profanacje Najświętszego Sakramentu w Polsce i na świecie.
– LIPIEC: W intencji ks. Jacka i ks. Grzegorza o potrzebne łaski.
– CZERWIEC: O intronizację Chrystusa Króla w naszej Ojczyźnie, tak jak o to prosił Pan Jezus Rozalię Celakównę.
– MAJ: Aby Polska była prawdziwym Królestwem Maryi.
– KWIECIEŃ: Aby Pan wzbudził i posłał do Polski nowych świętych i proroków.
– MARZEC: W intencji dzieci mających przyjść na świat w naszym Duszpasterstwie i o szczęśliwe rozwiązanie dla matek.
– LUTY: O łaskę uzdrowienia dla Roberta.
– STYCZEŃ: Za prezydenta RP o odważne bronienie katolickich zasad i aby ogłosił Chrystusa Królem.

2015
– GRUDZIEŃ: O przedłużenie funkcjonowania naszego Duszpasterstwa na następne lata.
– LISTOPAD: Za nowy rząd i Prezydenta, aby rządzili mądrze i po katolicku.
– PAŹDZIERNIK: O męstwo dla męczenników, którzy giną z rąk muzułmanów i nawrócenie dla oprawców.
– WRZESIEŃ: W intencji Synodu o obronę wiary katolickiej.
– SIERPIEŃ: O doskonałe wypełnienie woli Bożej w życiu ks. Grzegorza, świętość i o łaskę daru rozeznania duchów.
– LIPIEC: W intencji Arcybiskupa Edwarda o potrzebne łaski i przychylność dla Tradycji Katolickiej.
– CZERWIEC: O nawrócenie Rosji i pokój na Ukrainie.
– MAJ: Aby Królowa Korony Polskiej okazała miłosierdzie naszej ojczyźnie.

– św. Ekspedyta

2018
– GRUDZIEŃ:
– LISTOPAD:
– PAŹDZIERNIK:
– WRZESIEŃ:
– SIERPIEŃ:
– LIPIEC:
– CZERWIEC:
– MAJ:
– KWIECIEŃ:
– MARZEC:
– LUTY: Aby Polska była prawdziwym Królestwem Maryi i aby była wolna od islamu.
– STYCZEŃ: O szczęśliwe rozwiązanie dla matek i Boże błogosławieństwo dla nowo narodzonych dzieci.

2017
– GRUDZIEŃ: O powrót Tradycji Katolickiej do zakonów i kościołów w Polsce.
– LISTOPAD: O Boże błogosławieństwo we wszystkich pracach remontowych i inicjatywach podejmowanych przez Duszpasterstwo.
– PAŹDZIERNIK: W intencji Arcybiskupa Tadeusza o błogosławieństwo i potrzebne łaski w rządzeniu naszą diecezją.
– WRZESIEŃ: W intencji ks. Michała o świętą gorliwość kapłańską i potrzebne łaski.
– SIERPIEŃ: Aby Polska była wolna od islamu i prawdziwym Królestwem Maryi.
– LIPIEC: Aby kardynałowie i biskupi odważnie bronili prawdy katolickiej i byli jej wierni.
– CZERWIEC: O święte powołania kapłańskie i zakonne z naszego Duszpasterstwa oraz o dusze oddane Bogu bez reszty.
– MAJ: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach.
– KWIECIEŃ: Aby Maryja była bardziej znana, kochana i czczona na całym świecie.
– MARZEC: W intencjach Duszpasterstwa.
– LUTY: O jak najszybszy tryumf Niepokalnego Serca Maryi.
– STYCZEŃ: W intencji ks. Grzegorza o świętość i współpracę z łaską Bożą.

2016
– GRUDZIEŃ: Aby Maryja była bardziej znana, kochana i czczona na całym świecie.
– LISTOPAD: O rozwiązanie spraw cywilnoprawnych w Duszpasterstwie.
– PAŹDZIERNIK: O dobrego katolickiego biskupa dla naszej diecezji.
– WRZESIEŃ: O miłosierdzie nad światem i aby nie było wojny.
– SIERPIEŃ: O dobrego katolickiego biskupa dla naszej diecezji.
– LIPIEC: O powrót Tradycji Katolickiej do kościołów na Ukrainie.
– CZERWIEC: Aby Polska była prawdziwym Królestwem Maryi.
– MAJ: Aby Pan wzbudził i posłał do Polski nowych świętych i proroków.
– KWIECIEŃ: W intencji dzieci mających przyjść na świat w naszym Duszpasterstwie i o szczęśliwe rozwiązanie dla matek.
– MARZEC: O łaskę uzdrowienia dla Roberta.
– LUTY: Aby Polska była wolna od islamu.
– STYCZEŃ: W intencji biskupa Edwarda o zdrowie i potrzebne łaski (oraz o dobrego następcę).

2015
– GRUDZIEŃ: Aby w nowym roku w Polsce dokonano aktu Intronizacji Chrystusa Króla.
– LISTOPAD: W intencji sióstr Franciszkanek Niepokalanej o siłę do przerwania chwili próby.

– św. Ignacego Loyoli

2018
– GRUDZIEŃ:
– LISTOPAD:
– PAŹDZIERNIK:
– WRZESIEŃ:
– SIERPIEŃ:
– LIPIEC:
– CZERWIEC:
– MAJ:
– KWIECIEŃ:
– MARZEC:
– LUTY: W intencji ks. Grzegorza o mądrość krzyża, bezgraniczne oddanie Niepokalanej i prowadzenie Ducha Świętego.
– STYCZEŃ: O łaskę nawrócenia dla ks. Sergiusza.

2017
– GRUDZIEŃ: O światło Ducha Świętego i wierność katolickiej wierze dla wszystkich sprawujących władzę w kościele.
– LISTOPAD: Aby Polska była prawdziwym Królestwem Maryi i aby była wolna od islamu.
– PAŹDZIERNIK: W intencji ks. Grzegorza o świętą gorliwość kapłańską i potrzebne łaski.
– WRZESIEŃ: O światło Ducha Świętego i wierność katolickiej wierze dla wszystkich sprawujących władzę w kościele.
– SIERPIEŃ: O umiłowanie Tradycji Katolickiej przez duchownych, osoby zakonne i świeckich w Polsce.
– LIPIEC: W intencji ks. Tomasza Łapiaka o zdrowie, świętość i potrzebne łaski.
– CZERWIEC: W intencji dusz w czyśćcu cierpiących.
– MAJ: W intencji nowego biskupa.

Róże Różańcowe dziecięce – dziewcząt:

– św. Bernadetty Soubirous

2018
– GRUDZIEŃ:
– LISTOPAD:
– PAŹDZIERNIK:
– WRZESIEŃ:
– SIERPIEŃ:
– LIPIEC:
– CZERWIEC:
– MAJ:
– KWIECIEŃ:
– MARZEC:
– LUTY: O łaskę powrotu do zdrowia dla Piotra Czeczota.
– STYCZEŃ: Aby Polska była prawdziwym Królestwem Maryi i aby była wolna od islamu.

2017
– GRUDZIEŃ: W intencji dusz w czyśćcu cierpiących.
– LISTOPAD: W intencji Arcybiskupa Tadeusza o błogosławieństwo i potrzebne łaski w rządzeniu naszą diecezją.
– PAŹDZIERNIK: O Boże błogosławieństwo we wszystkich pracach remontowych i działaniach podejmowanych przez Duszpasterstwo.
– WRZESIEŃ: Aby Maryja była bardziej znana, kochana i czczona na całym świecie.
– SIERPIEŃ: W intencji ks. Michała o świętą gorliwość kapłańską i potrzebne łaski.
– LIPIEC: W intencji dusz w czyśćcu cierpiących.
– CZERWIEC: Aby Najświętsze Serce Pana Jezusa było bardziej kochane i czczone przez wszystkich.
– MAJ: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkie grzechy i bluźnierstwa, które Je ranią i zasmucają.

– św. Joanny d’Arc

2018
– GRUDZIEŃ:
– LISTOPAD:
– PAŹDZIERNIK:
– WRZESIEŃ:
– SIERPIEŃ:
– LIPIEC:
– CZERWIEC:
– MAJ:
– KWIECIEŃ:
– MARZEC:
– LUTY: W intencji Arcybiskupa Tadeusza o błogosławieństwo i potrzebne łaski w rządzeniu naszą diecezją.
– STYCZEŃ: O światło Ducha Świętego i wierność katolickiej wierze dla wszystkich sprawujących władzę w kościele.

2017
– GRUDZIEŃ: O nawrócenie ks. Sergiusza.

– LISTOPAD: W intencji dusz w czyśćcu cierpiących.
– PAŹDZIERNIK: O powrót Tradycji Katolickiej do zakonów i kościołów w Polsce, a szczególnie u klarysek w Hajnówce i karmelitanek we Włocławku.
– WRZESIEŃ: W intencji dzieci mających przyjść na świat w naszym Duszpasterstwie oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla matek.
– SIERPIEŃ: W intencji ks. Grzegorza o świętą gorliwość kapłańską i potrzebne łaski.
– LIPIEC: O nawrócenie grzeszników konających.
– CZERWIEC: O potrzebne łaski dla nowego Arcybiskupa Białostockiego i przychylność jego dla naszego Duszpasterstwa.
– MAJ: Aby Maryja była bardziej znana, kochana i czczona na całym świecie.

Róże Różańcowe dziecięce – chłopców:

– św. Jose Luis Sanchez del Rio

2018
– GRUDZIEŃ:
– LISTOPAD:
– PAŹDZIERNIK:
– WRZESIEŃ:
– SIERPIEŃ:
– LIPIEC:
– CZERWIEC:
– MAJ:
– KWIECIEŃ:
– MARZEC:
– LUTY: O powrót Mszy trydenckiej do dekanatu Wysokie Mazowieckie.
– STYCZEŃ: O obfite rozlanie się darów i owoców Ducha Świętego w duszach tych, którzy przyjmą w tym roku Sakrament Bierzmowania.

2017
– GRUDZIEŃ: W intencji Arcybiskupa Tadeusza o błogosławieństwo i potrzebne łaski w rządzeniu naszą diecezją.
– LISTOPAD: W intencji ks. Michała o świętą gorliwość kapłańską i potrzebne łaski.
– PAŹDZIERNIK: W intencji dzieci mających przyjść na świat w naszym Duszpasterstwie oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla matek.
– WRZESIEŃ: O zachowanie powołań kapłańskich i zakonnych z naszego Duszpasterstwa oraz wzbudzenie nowych.
– SIERPIEŃ: W intencji dusz w czyśćcu cierpiących.
– LIPIEC: W intencji ks. Grzegorza o świętą gorliwość i potrzebne łaski.
– CZERWIEC: W intencjach Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę.
– MAJ: O nawrócenie grzeszników i Rosji.

– św. Stanisława Kostki

2018
– GRUDZIEŃ:
– LISTOPAD:
– PAŹDZIERNIK:
– WRZESIEŃ:
– SIERPIEŃ:
– LIPIEC:
– CZERWIEC:
– MAJ:
– KWIECIEŃ:
– MARZEC:
– LUTY: O pomoc Niepokalanej w rozwiązaniu problemów dla rodzin przeżywających obecnie trudności.
– STYCZEŃ: O jak najwięcej dusz oddanych Niepokalanej bezgranicznie.

2017
– GRUDZIEŃ: O święte powołania kapłańskie i zakonne z naszego Duszpasterstwa i z naszych rodzin.
– LISTOPAD: O łaskę Niepokalanej dla dzieci mających przyjść na świat w naszym Duszpasterstwie i nowo narodzonych oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla matek.
– PAŹDZIERNIK: Aby Polska była prawdziwym Królestwem Maryi i aby była wolna od islamu.
– WRZESIEŃ: W intencji ks. Grzegorza o świętą gorliwość kapłańską i potrzebne łaski.
– SIERPIEŃ: O nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła Świętego.
– LIPIEC: Aby Maryja była bardziej znana, kochana i czczona na całym świecie.
– CZERWIEC: O wytrwanie w powołaniu i potrzebne łaski dla wszystkich Księży przeżywających obecnie trudności duchowe.
– MAJ: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkie grzechy i bluźnierstwa, które Je ranią i zasmucają.