Archiwum intencji modlitw Róż Różańcowych

Róże Różańcowe – żeńskie:

– św. Archanioła Gabriela

2019
– GRUDZIEŃ: 

– LISTOPAD: 
– PAŹDZIERNIK: 
– WRZESIEŃ: W intencji Arcybiskupa Tadeusza, o opiekę Maryi, światło Ducha Świętego i męstwo w obronie prawdy.
– SIERPIEŃ: O dar nowych powołań kapłańskich i zakonnych z naszego Duszpasterstwa i zachowanie obecnych.
– LIPIEC: W intencji Katarzyny i Krzysztofa, którzy w tym miesiącu zawrą sakrament małżeństwa, o wszelkie potrzebne łaski do tego, by mogli stać się świętym małżeństwem.
– CZERWIEC: O jak najdoskonalsze wypełnienie woli Niepokalanej przez ks. Michała oraz o stałą i żarliwą miłość do Niej.
– MAJ: O gorliwość i potrzebne łaski dla dzieci i dorosłych przygotowujących się do Aktu poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi.
– KWIECIEŃ: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z naszego Duszpasterstwa, o zgodę i pomoc Niepokalanej w rozwiązaniu wszystkich trudności.
– MARZEC: O wytrwałość w trudnościach i potrzebne łaski dla Franciszkanów i Franciszkanek Niepokalanej oraz Ojca Stefana Manellego.
– LUTY: Aby Pan wzbudził nowych, wielkich Świętych.
– STYCZEŃ: Za Dobrodziejów i Dobroczyńców naszego Duszpasterstwa.

2018
– GRUDZIEŃ: O Boże błogosławieństwo dla matek, które pragną mieć więcej dzieci.
– LISTOPAD: W intencji wynagradzającej za profanacje Najświętszego Sakramentu w Polsce i na świecie.
– PAŹDZIERNIK: Dziękczynna za 10 lat kapłaństwa ks. Grzegorza z prośbą o światło Ducha Świętego w rozeznawaniu Woli Bożej, aby był księdzem wg Serca Jezu pod opiekę Maryi Matki Pięknej Miłości.
– WRZESIEŃ: O potrzebne łaski dla mamy ks. Michała, a jeżeli Pan Bóg zechce przywołać ją do siebie – o dobrą śmierć.
– SIERPIEŃ: By Maryja była bardziej znana i miłowana, by Jej wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat.
– LIPIEC: O powrót Tradycji Katolickiej do zakonów i kościołów w Polsce.
– CZERWIEC: O łaskę powrotu do zdrowia dla Piotra Czeczota.
– MAJ: W intencji Arcybiskupa Tadeusza o błogosławieństwo i potrzebne łaski w rządzeniu naszą diecezją.
– KWIECIEŃ: Za Dobrodziejów i Dobroczyńców naszego Duszpasterstwa
– MARZEC: O pomoc Niepokalanej w rozwiązaniu problemów dla rodzin przeżywających obecnie trudności.
– LUTY: O światło Ducha Świętego i wierność katolickiej wierze dla wszystkich sprawujących władzę w kościele.
– STYCZEŃ: W intencji Arcybiskupa Tadeusza o błogosławieństwo i potrzebne łaski w rządzeniu naszą diecezją.

2017
– GRUDZIEŃ: W intencji ks. Michała o świętą gorliwość kapłańską i potrzebne łaski.
– LISTOPAD: W intencji Łukasza o zdrowie na duszy i ciele.
– PAŹDZIERNIK: W intencji rodzin z naszego Duszpasterstwa przeżywających obecnie trudności – aby Niepokalana okazała im swoją łaskę.
– WRZESIEŃ: O opiekę Matki Bożej nad Szkołą św. Kazimierza oraz o nieustanny wzrost w wierze i świętości dla dzieci, nauczycieli i dyrekcji tej szkoły.
– SIERPIEŃ: O wytrwanie w powołaniu i potrzebne łaski dla wszystkich Księży przeżywających obecnie trudności duchowe.
– LIPIEC: W intencji wynagradzającej za profanacje Najświętszego Sakramentu w Polsce i na świecie.
– CZERWIEC: W intencji ks. Grzegorza o świętą gorliwość i światło Ducha Świętego we wszystkich podejmowanych decyzjach.
– MAJ: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa przeciwko Bożemu Macierzyństwu.
– KWIECIEŃ: W intencji nowego biskupa.
– MARZEC: W intencjach Duszpasterstwa.
– LUTY: W intencji ks. Grzegorza o świętą gorliwość.
– STYCZEŃ: Aby Maryja była bardziej znana, kochana i czczona na całym świecie.

2016
– GRUDZIEŃ: W intencji czterech kardynałów i biskupów, którzy bronią prawdy katolickiej.
– LISTOPAD: O potrzebne łaski dla ks. Jacka i błogosławieństwo Boże w nowym miejscu posługiwania.
– PAŹDZIERNIK: O miłosierdzie nad światem i aby nie było wojny.
– WRZESIEŃ: O uzdrowienie dla księdza X i uratowanie jego kapłaństwa.
– SIERPIEŃ: W intencji ks. Grzegorza i ks. Jacka o potrzebne łaski i świętość.
– LIPIEC: O zachowanie i nowe powołania w Instytucie Dobrego Pasterza.
– CZERWIEC: Aby Pan wzbudził i posłał do Polski nowych świętych i proroków.
– MAJ: W intencji dzieci mających przyjść na świat w naszym Duszpasterstwie i o szczęśliwe rozwiązanie dla matek.
– KWIECIEŃ: O nowego dobrego biskupa w naszej archidiecezji.
– MARZEC: O łaskę potomstwa dla Joanny i Marcina.
– LUTY: W intencji biskupa Edwarda o zdrowie i potrzebne łaski (oraz o dobrego następcę).
– STYCZEŃ: W intencji ks. Grzegorza i ks. Jacka o potrzebne łaski i świętość.

2015
– GRUDZIEŃ: O łaskę zdrowia i szybkiego powrotu do obowiązków rodzinnych Iwony.
– LISTOPAD: W intencji Bp. Edwarda dziękczynna i błagalna.
– PAŹDZIERNIK: W intencji Synodu o jak największa liczbę odważnych biskupów.
– WRZESIEŃ: W intencji ks. Grzegorza o potrzebne łaski i świętość.
– SIERPIEŃ: W intencji Roberta Przemielewskiego o łaskę zdrowia i sił.
– LIPIEC: W intencji objawienia się woli Bożej odnośnie szkoły kadetów w Supraślu.
– CZERWIEC: W intencji Księdza Biskupa Edwarda o potrzebne łaski.
– MAJ: Aby ks. Krzysztof Śniadoch SAC był świętym kapłanem.
– KWIECIEŃ: Za nowo ochrzczone dzieci i szczęśliwe narodziny kolejnych.
– MARZEC: Za Joannę i jej dziecko.

– św. Archanioła Rafała

2019
– GRUDZIEŃ: 

– LISTOPAD: 
– PAŹDZIERNIK: 
– WRZESIEŃ: O zachowanie powołań kapłańskich i zakonnych z naszego Duszpasterstwa oraz wzbudzenie nowych.
– SIERPIEŃ: O dar nowych powołań kapłańskich i zakonnych z naszego Duszpasterstwa i zachowanie obecnych.
– LIPIEC: W rocznicę święceń kapłańskich ks. Michała, o światło Ducha Świętego w rozeznawaniu Woli Bożej, aby był głębokim czcicielem Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa i cieszył się nieustanną opieką Maryi, Matki Pięknej Miłości.
– CZERWIEC: W intencji Julii i Michała, którzy w tym miesiącu zawrą sakrament małżeństwa, o wszelkie potrzebne łaski do tego, by mogli stać się świętą rodziną.
– MAJ: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z Duszpasterstwa, o zgodę i pomoc Niepokalanej w rozwiązaniu wszystkich trudności.
– KWIECIEŃ: O wytrwałość w trudnościach i potrzebne łaski dla Franciszkanów i Franciszkanek Niepokalanej oraz Ojca Stefana Manellego.
– MARZEC: Aby Pan wzbudził wśród nas nowych, wielkich Świętych.
– LUTY: Za Dobrodziejów i Dobroczyńców naszego Duszpasterstwa.
– STYCZEŃ: O Boże błogosławieństwo dla matek, które pragną mieć więcej dzieci.

2018
– GRUDZIEŃ: O łaskę powrotu do zdrowia dla ojca Kazimierza Dudy OCD.
– LISTOPAD: O szczęśliwe rozwiązanie dla matek i Boże błogosławieństwo dla nowo narodzonych dzieci.
– PAŹDZIERNIK: O cierpliwość i łaskę pokory w cierpieniu oraz o uzdrowienie z ciężkiej choroby dla Beaty.
– WRZESIEŃ: W intencji Joanny i Kamila, którzy w tym miesiącu zawrą sakrament małżeństwa, o wszelkie potrzebne łaski do tego, by mogli stać się świętą rodziną.
– SIERPIEŃ: W intencji ks. Grzegorza, by był doskonałym narzędziem w rękach Niepokalanej i kapłanem wedle Serca Jezusowego.
– LIPIEC: O łaskę powrotu do zdrowia dla Piotra Czeczota.
– CZERWIEC: W intencji Arcybiskupa Tadeusza o błogosławieństwo i potrzebne łaski w rządzeniu naszą diecezją.
– MAJ: Za Dobrodziejów i Dobroczyńców naszego Duszpasterstwa.
– KWIECIEŃ: O pomoc Niepokalanej w rozwiązaniu problemów dla rodzin przeżywających obecnie trudności.
– MARZEC: O światło Ducha Świętego i wierność katolickiej wierze dla wszystkich sprawujących władzę w kościele.
– LUTY: O szczęśliwe rozwiązanie dla matek i Boże błogosławieństwo dla nowonarodzonych dzieci.
– STYCZEŃ: W intencji ks. Michała o mądrość krzyża, bezgraniczne oddanie Niepokalanej i prowadzenie Ducha Świętego.

2017
– GRUDZIEŃ: O Boże błogosławieństwo dla wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców naszego Duszpasterstwa.
– LISTOPAD: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z naszego Duszpasterstwa oraz o pomoc Bożą i łaskę Niepokalanej we wszystkich trudnościach.
– PAŹDZIERNIK: W intencji dusz w czyśćcu cierpiących.
– WRZESIEŃ: W intencji Arcybiskupa Tadeusza o błogosławieństwo i potrzebne łaski w rządzeniu naszą diecezją.
– SIERPIEŃ: W intencji dzieci mających przyjść na świat w naszym Duszpasterstwie oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla matek.
– LIPIEC: O umiłowanie Tradycji Katolickiej przez duchownych i świeckich w Polsce.
– CZERWIEC: Aby Maryja była bardziej znana, kochana i czczona na całym świecie.
– MAJ: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa przeciw Jej Dziewictwu.
– KWIECIEŃ: W intencji ks. Grzegorza o świętą gorliwość.
– MARZEC: W intencjach Duszpasterstwa.
– LUTY: O zdrowie i szczęśliwe rozwiązanie dla Dominiki.
– STYCZEŃ: W intencji czterech kardynałów i biskupów którzy bronią prawdy katolickiej.

2016
– GRUDZIEŃ: O dobrego katolickiego biskupa dla naszej diecezji.
– LISTOPAD: W intencji ks. Sergiusza o potrzebne łaski.
– PAŹDZIERNIK: O pełną ochronę życia w naszej ojczyźnie i nawrócenie najbardziej zajadłych zwolenników zabijania nienarodzonych.
– WRZESIEŃ: W intencji ks. Grzegorza i ks. Jacka o potrzebne łaski i świętość.
– SIERPIEŃ: O intronizację Chrystusa Króla w naszej Ojczyźnie.
– LIPIEC: O szczęśliwe rozwiązanie dla matek oczekujących potomstwa.
– CZERWIEC: O pełną ochronę życia poczętego w Polsce.
– MAJ: O nowego dobrego biskupa w naszej archidiecezji.
– KWIECIEŃ: W intencji Doroty.
– MARZEC: W intencji biskupa Edwarda o zdrowie i potrzebne łaski (oraz o dobrego następcę).
– LUTY: W intencji ks. Grzegorza i ks. Jacka o potrzebne łaski i świętość.
– STYCZEŃ: Za dzieci które przyjdą na świat w tym roku w naszym Duszpasterstwie.

2015
– GRUDZIEŃ: O łaskę uzdrowienia dla Roberta.
– LISTOPAD: W intencji dusz w czyśćcu cierpiących, zwłaszcza za te które, dopuszczały się wypaczeń wiary katolickie.
– PAŹDZIERNIK: W intencji ks. Grzegorza o potrzebne łaski i świętość.
– WRZESIEŃ: W intencji szkoły św. Kazimierza i szkoły kadetów.
– SIERPIEŃ: W intencji Arcybiskupa Edwarda o potrzebne łaski dla niego.
– LIPIEC: O łaskę uzdrowienia dla Emilki Strankowskiej.
– CZERWIEC: O szczęśliwe rozwiązanie dla Asi Sienkiewicz i błogosławieństwo dla ich rodziny.
– MAJ: O powołanie domu Instytutu Dobrego Pasterza w Białymstoku.
– KWIECIEŃ: O błogosławieństwo przy remoncie i ozdobie naszej kaplicy.
– MARZEC: O erygowanie domu IBP.

– św. Archanioła Michała

2019
– GRUDZIEŃ: 

– LISTOPAD: 
– PAŹDZIERNIK: 
– WRZESIEŃ: O Boże błogosławieństwo dla wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców Duszpasterstwa.
– SIERPIEŃ: O jak najdoskonalsze wypełnienie woli Niepokalanej przez ks. Michała oraz o stałą i żarliwą miłość do Niej.
– LIPIEC: Aby wrogów Kościoła Pan Bóg upokorzyć raczył (vide marsz sodomitów w Białymstoku).
– CZERWIEC: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z Duszpasterstwa, o zgodę i pomoc Niepokalanej w rozwiązaniu wszystkich trudności.
– MAJ: O wytrwałość w trudnościach i potrzebne łaski dla Franciszkanów i Franciszkanek Niepokalanej oraz Ojca Stefana Manellego.
– KWIECIEŃ: Aby Pan wzbudził wśród nas nowych, wielkich Świętych.
– MARZEC: O łaskę uzdrowienia dla Ani.
– LUTY: O Boże błogosławieństwo dla matek, które pragną mieć więcej dzieci.
– STYCZEŃ: O łaskę głębokiej pobożności dla naszych ministrantów i miłowanie ołtarza.

2018
– GRUDZIEŃ: O opiekę Serc Jezusa i Maryi nad duszami oddanymi Bogu bez reszty.
– LISTOPAD: O mądrość Bożą dla ks Grzegorza, o światło Ducha Św. w rozeznawaniu Woli Bożej w rzeczach małych i dużych względem siebie i dusz mu powierzonych.
– PAŹDZIERNIK: O szczęśliwe rozwiązanie dla matek i Boże błogosławieństwo dla nowo narodzonych dzieci.
– WRZESIEŃ: W intencji ks. Michała – o doskonałe pełnienie woli Niepokalanej, ducha wielkoduszności i świętą gorliwość kapłańską.
– SIERPIEŃ: Aby w naszej Ojczyźnie na nowo rozgorzało szczere nabożeństwo do Serca Pana Jezusa, a szczególnie wśród stanu kapłańskiego.
– LIPIEC: O odrodzenie moralności katolickiej w Polsce.
– CZERWIEC: Za Dobrodziejów i Dobroczyńców naszego Duszpasterstwa.
– MAJ: O pomoc Niepokalanej w rozwiązaniu problemów dla rodzin przeżywających obecnie trudności.
– KWIECIEŃ: O światło Ducha Świętego i wierność katolickiej wierze dla wszystkich sprawujących władzę w kościele.
– MARZEC: O szczęśliwe rozwiązanie dla matek przy nadziei i Boże błogosławieństwo dla nowo narodzonych dzieci.
– LUTY: O łaskę nawrócenia dla ks. Sergiusza.
– STYCZEŃ: W intencji ks. Grzegorza o mądrość krzyża, bezgraniczne oddanie Niepokalanej i prowadzenie Ducha Świętego.

2017
– GRUDZIEŃ: O jak najwięcej dusz oddanych Niepokalanej bezgranicznie.
– LISTOPAD: W intencji dusz w czyśćcu cierpiących.
– PAŹDZIERNIK: O opiekę Matki Bożej nad rodzinami z naszego Duszpasterstwa oraz o nieustanny wzrost w wierze i świętości dla ich członków.
– WRZESIEŃ: O powrót Tradycji Katolickiej do zakonów i kościołów w Polsce a zwłaszcza do Klarysek w Hajnówce i Karmelitanek we Włocławku.
– SIERPIEŃ: O pokorę i wielkoduszność dla wszystkich przychodzących do naszego Duszpasterstwa.
– LIPIEC: W intencji dzieci mających przyjść na świat w naszym Duszpasterstwie oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla matek.
– CZERWIEC: W intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za wszystkie świętokradztwa i nieuszanowania Najświętszego Sakramentu.
– MAJ: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu.
– KWIECIEŃ: Aby duchowni odważnie bronili wiary katolickiej.
– MARZEC: W intencjach Duszpasterstwa.
– LUTY: O nowego pobożnego biskupa dla naszej Archidiecezji.
– STYCZEŃ: O dobrego katolickiego biskupa dla naszej Archidiecezji.

2016
– GRUDZIEŃ: O owoce intronizacji Chrystusa Króla i aby nawrócili się jej przeciwnicy.
– LISTOPAD: O potrzebne łaski dla kl. Michała.
– PAŹDZIERNIK: W intencji ks. Grzegorza i ks. Jacka o potrzebne łaski i świętość.
– WRZESIEŃ: O intronizację Chrystusa Króla w naszej Ojczyźnie.
– SIERPIEŃ: O błogosławieństwo Boże we wszystkich pracach remontowych przy kościele.
– LIPIEC: W intencji ks. Wojciecha Pobudkowskiego, aby był dobrym kapłanem wedle Serca Jezusowego.
– CZERWIEC: O dobrego biskupa dla naszej diecezji.
– MAJ: O uzdrowienie małżeństwa Wojciecha i Agnieszki.
– KWIECIEŃ: W intencji kl. Michała i dk. Wojciecha.
– MARZEC: W intencji ks. Grzegorza i ks. Jacka o potrzebne łaski i świętość.
– LUTY: Aby Chrystus został ogłoszony Królem Polski.
– STYCZEŃ: O pokój w Polsce i twarde stanowisko wobec islamu.

2015
– GRUDZIEŃ: W intencji biskupa Edwarda o zdrowie i potrzebne łaski (oraz o dobrego następcę).
– LISTOPAD: Za ks. Grzegorz i ks. Jacka o potrzebne łaski i świętość.
– PAŹDZIERNIK: Za prezydenta RP i wybory w Polsce – o wybór zgodny z wolą Opatrzności Bożej.
– WRZESIEŃ: W intencji biskupa Edwarda.
– SIERPIEŃ: O dar nowych powołań kapłańskich i zakonnych z naszego Duszpasterstwa.
– LIPIEC: O nawrócenie Rosji i pokój na Ukrainie.
– CZERWIEC: O doskonałe wypełnienie woli Bożej w życiu ks. Grzegorza, świętość i potrzebne łaski.
– MAJ: O jak najlepszego prezydenta dla Polski i katolicki rząd.
– KWIECIEŃ: Aby Bóg przedłużył czas swego miłosierdzia.
– MARZEC: O rozwiązanie spraw na Ukrainie.

– św. Teresy z Lisieux

2019
– GRUDZIEŃ: 

– LISTOPAD: 
– PAŹDZIERNIK: 
– WRZESIEŃ: O jak najdoskonalsze wypełnienie woli Niepokalanej przez ks. Michała oraz o stałą i żarliwą miłość do Niej.
– SIERPIEŃ: W intencji wynagradzającej Trójcy Przenajświętszej za zniewagi jakich dopuszczają się wobec Niej uczestnicy marszów sodomitów w naszym kraju.
– LIPIEC: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z Duszpasterstwa, o zgodę i pomoc Niepokalanej w rozwiązaniu wszystkich trudności.
– CZERWIEC: Aby Najświętsze Serce Pana Jezusa było bardziej kochane i czczone przez wszystkich.
– MAJ: O męstwo dla męczenników, którzy giną z rąk muzułmanów i nawrócenie dla oprawców oraz uwolnienie więźniów.
– KWIECIEŃ: O pomyślne rozwiązanie spraw cywilno-prawnych w Duszpasterstwie.
– MARZEC: O Boże błogosławieństwo dla matek, które pragną mieć więcej dzieci.
– LUTY: O łaskę głębokiej pobożności dla naszych ministrantów i umiłowanie ołtarza.
– STYCZEŃ: O opiekę Serc Jezusa i Maryi nad duszami oddanymi Bogu bez reszty.

2018
– GRUDZIEŃ: O wypełnienie woli Niepokalanej w życiu ks Grzegorza, świętość i potrzebne łaski.
– LISTOPAD: O powstanie tradycyjnego seminarium w Polsce.
– PAŹDZIERNIK: O powstanie tradycyjnego kontemplacyjnego klasztoru w Polsce.
– WRZESIEŃ: O wytrwałość w trudnościach i potrzebne łaski dla Franciszkanek Niepokalanej i
Ojca Manellego.
– SIERPIEŃ: W intencji ks. Michała, by był doskonałym narzędziem w rękach Niepokalanej i kapłanem wedle Serca Jezusowego.
– LIPIEC: Aby Polska była prawdziwym Królestwem Maryi i była wolna od islamu.
– CZERWIEC: O pomoc Niepokalanej w rozwiązaniu problemów dla rodzin przeżywających obecnie trudności.
– MAJ: O światło Ducha Świętego i wierność katolickiej wierze dla wszystkich sprawujących władzę w kościele.
– KWIECIEŃ: O szczęśliwe rozwiązanie dla matek przy nadziei i Boże błogosławieństwo dla nowo narodzonych dzieci.
– MARZEC: O łaskę nawrócenia dla ks. Sergiusza.
– LUTY: O jak najwięcej dusz oddanych bezgranicznie Niepokalanej.
– STYCZEŃ: O powrót Tradycji Katolickiej do zakonów i kościołów w Polsce.

2017
– GRUDZIEŃ: O szczęśliwe rozwiązanie dla matek i Boże błogosławieństwo dla nowo narodzonych dzieci.
– LISTOPAD: O światło Ducha Świętego i wierność katolickiej wierze dla wszystkich sprawujących władzę w kościele.
– PAŹDZIERNIK: O zachowanie powołań kapłańskich i zakonnych z naszego Duszpasterstwa oraz wzbudzenie nowych.
– WRZESIEŃ: Aby Polska była prawdziwym Królestwem Maryi i aby była wolna od islamu.
– SIERPIEŃ: Aby Tradycyjna Msza Święta cieszyła się niezachwianą wolnością.
– LIPIEC: Aby Polska była prawdziwym Królestwem Maryi.
– CZERWIEC: W intencji dk. Michała, aby był dobrym kapłanem wedle Serca Jezusowego.
– MAJ: O jak najdoskonalsze wypełnienie woli Niepokalanej przez ks. Grzegorza i ks. Tomasza oraz stale żarliwą miłość do Niej.
– KWIECIEŃ: O szczęśliwe rozwiązanie dla matek oczekujących potomstwa.
– MARZEC: W intencjach Duszpasterstwa.
– LUTY: W intencji kardynałów i biskupów, którzy bronią wiary katolickiej o wytrwałość.
– STYCZEŃ: O zachowanie powołań kapłańskich i zakonnych z naszego Duszpasterstwa.

2016
– GRUDZIEŃ: W intencji kl. Michała i o nowe powołania.
– LISTOPAD: W intencji ks. Grzegorza o świętość.
– PAŹDZIERNIK: O intronizację Chrystusa Króla w naszej Ojczyźnie.
– WRZESIEŃ: W intencji Szkoły św. Kazimierza o błogosławieństwo Boże i opiekę na Bożym dziełem.
– SIERPIEŃ: O szczęśliwe rozwiązanie dla matek oczekujących potomstwa i błogosławieństwo dla pragnących je posiadać.
– LIPIEC: O dobrego katolickiego biskupa dla naszej diecezji.
– CZERWIEC: W intencji ks. Jacka i ks. Grzegorz oraz kl. Michała.
– MAJ: W intencji kl. Michała i dk. Wojciecha i dk. Jarosława.
– KWIECIEŃ: W intencji ks. Grzegorza i ks. Jacka o potrzebne łaski i świętość.
– MARZEC: Aby Pan wzbudził i posłał do Polski nowych świętych i proroków.
– LUTY: O powołania kapłańskie i zakonne z naszego Duszpasterstwa i o dusze oddane Bogu bez reszty.
– STYCZEŃ: O łaskę uzdrowienia dla Roberta.

2015
– GRUDZIEŃ: W intencji ks. Grzegorza i ks. Jacka o potrzebne łaski i świętość.
– LISTOPAD: O wierność i prawdziwą miłość w małżeństwach (w naszym Duszpasterstwie).
– PAŹDZIERNIK: W intencji biskupa Edwarda.
– WRZESIEŃ: W intencji Piotra i Doroty Koda oraz ich dzieci.
– SIERPIEŃ: O nawrócenie Rosji i pokój na Ukrainie.
– LIPIEC: O doskonałe wypełnienie woli Bożej w życiu ks. Grzegorza, świętość i potrzebne łaski.
– CZERWIEC: O królowanie Chrystusa w naszej Ojczyźnie.
– MAJ: O łaskę uzdrowienia dla Roberta.
– KWIECIEŃ: W intencji naszego Duszpasterstwa.
– MARZEC: O rozwiązanie spraw na Ukrainie.

– św. Małgorzaty Marii Alacoque

2019
– GRUDZIEŃ: 

– LISTOPAD: 
– PAŹDZIERNIK: 
– WRZESIEŃ: W intencji wynagradzającej Trójcy Przenajświętszej za zniewagi jakich dopuszczają się wobec Niej uczestnicy marszów sodomitów w naszym kraju.
– SIERPIEŃ: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z Duszpasterstwa, o zgodę i pomoc Niepokalanej w rozwiązaniu wszystkich trudności.
– LIPIEC: Aby Najświętsze Serce i Krew Pana Jezusa były bardziej kochane i czczone przez wszystkich.
– CZERWIEC: O męstwo dla męczenników, którzy giną z rąk muzułmanów i nawrócenie dla oprawców oraz uwolnienie więźniów.
– MAJ: O pomyślne rozwiązanie spraw cywilno – prawnych w Duszpasterstwie.
– KWIECIEŃ: O Boże błogosławieństwo dla matek, które pragną mieć więcej dzieci.
– MARZEC: O łaskę głębokiej pobożności dla naszych ministrantów i umiłowanie ołtarza.
– LUTY: O opiekę Serc Jezusa i Maryi nad duszami oddanymi Bogu bez reszty.
– STYCZEŃ: O wstawiennictwo i opiekę Niepokalanej nad służbą ks. Grzegorza, o wypełnienie Jej woli w jego życiu, świętość i potrzebne łaski.

2018
– GRUDZIEŃ: O powstanie tradycyjnego seminarium w Polsce.
– LISTOPAD: O łaskę uzdrowienia z ciężkiej choroby dla Ani.
– PAŹDZIERNIK: W intencji Arcybiskupa Tadeusza o opiekę Maryi, światło Ducha Świętego, męstwo w obronie Prawdy oraz wszelkie potrzebne łaski do rządzenia naszą diecezją i kierowania duszami.
– WRZESIEŃ: Aby nasza Ojczyzna była prawdziwym Królestwem Serc Jezusa i Maryi.
– SIERPIEŃ: O świętość, wielkoduszność i otwarcie na życie dla polskich rodzin.
– LIPIEC: W intencji ks. Grzegorza, aby stale przebywał w Niepokalanym Sercu Maryi i zawsze czynił to, co się Ojcu Niebieskiemu podoba.
– CZERWIEC: O światło Ducha Świętego i wierność katolickiej wierze dla wszystkich sprawujących władzę w kościele.
– MAJ: O szczęśliwe rozwiązanie dla matek przy nadziei i Boże błogosławieństwo dla nowo narodzonych dzieci.
– KWIECIEŃ: O łaskę nawrócenia dla ks. Sergiusza.
– MARZEC: O jak najwięcej dusz oddanych bezgranicznie Niepokalanej.
– LUTY: W intencji ks. Michała o mądrość krzyża, bezgraniczne oddanie Niepokalanej i prowadzenie Ducha Świętego.
– STYCZEŃ: O wielkoduszność w służbie Bogu i bliźnim dla wszystkich przychodzących do Duszpasterstwa.

2017
– GRUDZIEŃ: Aby Polska była prawdziwym Królestwem Maryi i aby była wolna od islamu.
– LISTOPAD: O zdrowie dla Małgosi Filipowicz.
– PAŹDZIERNIK: O światło Ducha Świętego i wierność katolickiej wierze dla wszystkich sprawujących władzę w kościele.
– WRZESIEŃ: O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla wszystkich dobroczyńców naszego Duszpasterstwa.
– SIERPIEŃ: W intencji Anety i Łukasza, aby Pan Bóg pobłogosławił im kolejnym dzieckiem.
– LIPIEC: W intencji Arcybiskupa Tadeusza o błogosławieństwo i potrzebne łaski w rządzeniu naszą diecezją.
– CZERWIEC: W intencji dzieci mających przyjść na świat w naszym Duszpasterstwie oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla matek.
– MAJ: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do tej Niepokalanej Matki.

– św. Weroniki Guliani

2019
– GRUDZIEŃ: 

– LISTOPAD: 
– PAŹDZIERNIK: 
– WRZESIEŃ: O opiekę Matki Bożej nad rodzinami z Duszpasterstwa oraz o nieustanny wzrost w wierze i świętości dla ich członków.
– SIERPIEŃ: Aby Najświętsze Serce i Krew Pana Jezusa były bardziej kochane i czczone przez wszystkich.
– LIPIEC: O męstwo dla męczenników, którzy giną z rąk muzułmanów i nawrócenie dla oprawców oraz uwolnienie więźniów.
– CZERWIEC: O pomyślne rozwiązanie spraw cywilno–prawnych w Duszpasterstwie.
– MAJ: O Boże błogosławieństwo dla matek, które pragną mieć więcej dzieci i szczęśliwe rozwiązanie dla tych, które są przy nadziei.
– KWIECIEŃ: O łaskę głębokiej pobożności dla naszych ministrantów i umiłowanie ołtarza.
– MARZEC: O jak najwięcej dusz oddanych bezgranicznie Niepokalanej.
– LUTY: Dziękczynna za wstawiennictwo i opiekę Niepokalanej nad służbą ks. Grzegorza, o wypełnienie Jej woli w jego życiu i potrzebne łaski.
– STYCZEŃ: O powstanie tradycyjnego seminarium w Polsce.

2018
– GRUDZIEŃ: O męstwo w znoszeniu choroby i łaskę powrotu do zdrowia dla ks. Sławomira Grzeli.
– LISTOPAD: W intencji Arcybiskupa Tadeusza o opiekę Maryi, światło Ducha Świętego, męstwo w obronie Prawdy
oraz wszelkie potrzebne łaski do rządzenia naszą diecezją i kierowania duszami.
– PAŹDZIERNIK: By Maryja była bardziej znana i miłowana, by Jej wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat.
– WRZESIEŃ: O męstwo w znoszeniu choroby i łaskę powrotu do zdrowia dla ks. Sławomira Grzeli.

– św. Katarzyny ze Sieny

2019
– GRUDZIEŃ: 

– LISTOPAD: 
– PAŹDZIERNIK: 
– WRZESIEŃ: Aby Najświętsze Serce i Krew Pana Jezusa były bardziej kochane i czczone przez wszystkich.

Róże Różańcowe – męskie:

– św. Józefa

2019
– GRUDZIEŃ: 

– LISTOPAD: 
– PAŹDZIERNIK: 
– WRZESIEŃ: O szczęśliwe rozwiązanie spraw własnościowych w Duszpasterstwie.
– SIERPIEŃ: O męstwo dla męczenników, którzy giną z rąk muzułmanów i nawrócenie dla oprawców oraz uwolnienie więźniów.
– LIPIEC: O potrzebne łaski dla tych z braci Franciszkanów Niepokalanej, którzy w czerwcu przyjęli święcenia diakonatu.
– CZERWIEC: O Boże błogosławieństwo dla matek, które pragną mieć więcej dzieci i szczęśliwe rozwiązanie dla tych, które są przy nadziei.
– MAJ: O łaskę głębokiej pobożności dla naszych ministrantów i umiłowanie ołtarza.
– KWIECIEŃ: O jak najwięcej dusz oddanych bezgranicznie Niepokalanej.
– MARZEC: O umocnienie w miłości Krzyża dla ks Grzegorza, łaskę doskonałej pokuty,
modlitwy i zadośćuczynienia na czas Wielkiego Postu.

– LUTY: O łaskę powrotu do zdrowia i pomyślną rehabilitację dla Zosi.
– STYCZEŃ: O męstwo w znoszeniu choroby i łaskę powrotu do zdrowia dla ks. Sławomira Grzeli.

2018
– GRUDZIEŃ: W intencji Arcybiskupa Tadeusza o opiekę Maryi, światło Ducha Świętego, męstwo w obronie Prawdy oraz wszelkie potrzebne łaski do rządzenia naszą diecezją i kierowania duszami.
– LISTOPAD: W intencji dusz w czyśćcu cierpiących.
– PAŹDZIERNIK: O łaskę zdrowia i potrzebne łaski dla naszego pana organisty Ryszarda.
– WRZESIEŃ: W intencji ks. Grzegorza – o doskonałe pełnienie woli Niepokalanej, ducha wielkoduszności i świętą gorliwość kapłańską.
– SIERPIEŃ: O potrzebne łaski dla mamy ks. Michała, a jeżeli Pan Bóg zechce przywołać ją do siebie – o dobrą śmierć.
– LIPIEC: O światło Ducha Świętego i wierność katolickiej wierze dla wszystkich sprawujących władzę w kościele.
– CZERWIEC: O szczęśliwe rozwiązanie dla matek przy nadziei i Boże błogosławieństwo dla nowo narodzonych dzieci.
– MAJ: O łaskę nawrócenia dla ks. Sergiusza.
– KWIECIEŃ: O jak najwięcej dusz oddanych bezgranicznie Niepokalanej.
– MARZEC: W intencji ks. Michała o mądrość krzyża, bezgraniczne oddanie Niepokalanej i prowadzenie Ducha Świętego.
– LUTY: O powrót Tradycji Katolickiej do zakonów i kościołów w Polsce.
– STYCZEŃ: O łaskę nawrócenia dla grzeszników konających.

2017
– GRUDZIEŃ: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z naszego Duszpasterstwa oraz o pomoc Bożą i łaskę Niepokalanej we wszystkich trudnościach.
– LISTOPAD: W intencji ks. Grzegorza o świętą gorliwość kapłańską i potrzebne łaski.
– PAŹDZIERNIK: W intencji ks. Michała o świętą gorliwość kapłańską i potrzebne łaski.
– WRZESIEŃ: O miłosierdzie nad światem i aby nie było wojny.
– SIERPIEŃ: Aby Maryja była bardziej znana, kochana i czczona na całym świecie.
– LIPIEC: O prawdziwą bojaźń Bożą i ducha ofiarności dla wszystkich przychodzących do naszego Duszpasterstwa.
– CZERWIEC: O łaskę szczęśliwego wyjścia z kredytów rodzin z naszego Duszpasterstwa.

– św. Jerzego

2019
– GRUDZIEŃ: 

– LISTOPAD: 
– PAŹDZIERNIK: 
– WRZESIEŃ: O męstwo dla męczenników, którzy giną z rąk muzułmanów i nawrócenie dla oprawców oraz uwolnienie więźniów.
– SIERPIEŃ: Dziękczynna za 100 lat katolickiej mszy w naszym kościele z prośbą o kolejny wiek.
– LIPIEC: O Boże błogosławieństwo dla matek, które pragną mieć więcej dzieci i szczęśliwe rozwiązanie dla tych, które są przy nadziei.
– CZERWIEC: Dziękczynna za łaskę uczestnictwa w Tradycyjnej Mszy Świętej, naszych kapłanów i powstanie oraz rozwój Duszpasterstwa.
– MAJ: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach.
– KWIECIEŃ: O umocnienie w miłości Krzyża dla ks Grzegorza, łaskę doskonałej pokuty, modlitwy i zadośćuczynienia na czas Wielkiego Postu.
– MARZEC: O łaskę powrotu do zdrowia i pomyślną rehabilitację dla Zosi.
– LUTY: O męstwo w znoszeniu choroby i łaskę powrotu do zdrowia dla ks. Sławomira Grzeli.
– STYCZEŃ: W intencji Arcybiskupa Tadeusza o opiekę Maryi, światło Ducha Świętego, męstwo w obronie Prawdy oraz wszelkie potrzebne łaski do rządzenia naszą diecezją i kierowania duszami.

2018
– GRUDZIEŃ: W intencji dusz w czyśćcu cierpiących.
– LISTOPAD: By Maryja była bardziej znana i miłowana, by Jej wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat.
– PAŹDZIERNIK: W intencji ks. Michała – o doskonałe pełnienie woli Niepokalanej, ducha wielkoduszności i świętą gorliwość kapłańską.
– WRZESIEŃ: By Maryja była bardziej znana i miłowana, by Jej wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat.
– SIERPIEŃ: O łaskę powrotu do zdrowia dla Piotra Czeczota.
– LIPIEC: O szczęśliwe rozwiązanie dla matek przy nadziei i Boże błogosławieństwo dla nowo narodzonych dzieci.
– CZERWIEC: O łaskę nawrócenia dla ks. Sergiusza.
– MAJ: O wytrwałość i świętość w życiu zakonnym dla s. Marii Bernadetty z klasztoru klarysek w Hajnówce
– KWIECIEŃ: W intencji ks. Michała o mądrość krzyża, bezgraniczne oddanie Niepokalanej i prowadzenie Ducha Świętego.
– MARZEC: O powrót Tradycji Katolickiej do zakonów i kościołów w Polsce.
– LUTY: O szczęśliwe uregulowanie spraw własnościowych w Duszpasterstwie.
– STYCZEŃ: O pomoc Niepokalanej w rozwiązaniu problemów dla rodzin przeżywających obecnie trudności.

2017
– GRUDZIEŃ: W intencji ks. Grzegorza o świętą gorliwość kapłańską i potrzebne łaski.
– LISTOPAD: O powrót Tradycji Katolickiej do zakonów i kościołów w Polsce, a szczególnie u klarysek w Hajnówce i karmelitanek we Włocławku.
– PAŹDZIERNIK: Aby Maryja była bardziej znana, kochana i czczona na całym świecie.
– WRZESIEŃ: O nawrócenie grzeszników konających.
– SIERPIEŃ: W intencji Arcybiskupa Tadeusza o błogosławieństwo i potrzebne łaski w rządzeniu naszą diecezją.
– LIPIEC: W intencji ks. Michała Świętka o świętą gorliwość kapłańską i potrzebne łaski.
– CZERWIEC: O prostotę i mężne trwanie w katolickiej wierze dla wszystkich przychodzących do naszego Duszpasterstwa.
– MAJ: O wypełnienie przez Polskę woli Niepokalanej.
– KWIECIEŃ: O rozwiązanie spraw cywilnoprawnych w naszym Duszpasterstwie.
– MARZEC: W intencjach Duszpasterstwa.
– LUTY: O zachowanie powołań kapłańskich i zakonnych z naszego Duszpasterstwa i wzbudzenie nowych.
– STYCZEŃ: O szczęśliwe rozwiązanie dla matek oczekujących potomstwa.

2016
– GRUDZIEŃ: W intencji ks. Grzegorza o świętość.
– LISTOPAD: Aby edukacja domowa dzieci cieszyła się pełnią praw w naszej Ojczyźnie.
– PAŹDZIERNIK: Aby Franciszkanie Niepokalanej otworzyli dom w Polsce.
– WRZESIEŃ: O dobrego katolickiego biskupa dla naszej diecezji.
– SIERPIEŃ: Wynagradzająca za profanacje Najświętszego Sakramentu w Polsce i na świecie.
– LIPIEC: W intencji ks. Jacka i ks. Grzegorza o potrzebne łaski.
– CZERWIEC: O intronizację Chrystusa Króla w naszej Ojczyźnie, tak jak o to prosił Pan Jezus Rozalię Celakównę.
– MAJ: Aby Polska była prawdziwym Królestwem Maryi.
– KWIECIEŃ: Aby Pan wzbudził i posłał do Polski nowych świętych i proroków.
– MARZEC: W intencji dzieci mających przyjść na świat w naszym Duszpasterstwie i o szczęśliwe rozwiązanie dla matek.
– LUTY: O łaskę uzdrowienia dla Roberta.
– STYCZEŃ: Za prezydenta RP o odważne bronienie katolickich zasad i aby ogłosił Chrystusa Królem.

2015
– GRUDZIEŃ: O przedłużenie funkcjonowania naszego Duszpasterstwa na następne lata.
– LISTOPAD: Za nowy rząd i Prezydenta, aby rządzili mądrze i po katolicku.
– PAŹDZIERNIK: O męstwo dla męczenników, którzy giną z rąk muzułmanów i nawrócenie dla oprawców.
– WRZESIEŃ: W intencji Synodu o obronę wiary katolickiej.
– SIERPIEŃ: O doskonałe wypełnienie woli Bożej w życiu ks. Grzegorza, świętość i o łaskę daru rozeznania duchów.
– LIPIEC: W intencji Arcybiskupa Edwarda o potrzebne łaski i przychylność dla Tradycji Katolickiej.
– CZERWIEC: O nawrócenie Rosji i pokój na Ukrainie.
– MAJ: Aby Królowa Korony Polskiej okazała miłosierdzie naszej ojczyźnie.

– św. Ekspedyta

2019
– GRUDZIEŃ: 

– LISTOPAD: 
– PAŹDZIERNIK: 
– WRZESIEŃ: Dziękczynna za 100 lat katolickiej mszy w naszym kościele z prośbą o kolejny wiek.
– SIERPIEŃ: O Boże błogosławieństwo dla matek, które pragną mieć więcej dzieci i szczęśliwe rozwiązanie dla tych, które są przy nadziei.
– LIPIEC: Dziękczynna za łaskę naszego Duszpasterstwa, z prośbą o jego dalszy rozwój.
– CZERWIEC: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach.
– MAJ: O jak najdoskonalsze wypełnienie woli Niepokalanej przez ks. Grzegorza oraz o stałą i żarliwą miłość do Niej.
– KWIECIEŃ: O łaskę powrotu do zdrowia i pomyślną rehabilitację dla Zosi.
– MARZEC: O męstwo w znoszeniu choroby i łaskę powrotu do zdrowia dla ks. Sławomira Grzeli i ojca Kazimierza Dudy OCD.
– LUTY: W intencji Arcybiskupa Tadeusza Wojdy o opiekę Maryi, światło Ducha Świętego, męstwo w obronie Prawdy oraz wszelkie potrzebne łaski do rządzenia naszą diecezją i kierowania duszami.
– STYCZEŃ: O łaskę zdrowia i potrzebne łaski dla naszego organisty pana Ryszarda.

2018
– GRUDZIEŃ: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa przeciwko Niepokalanemu Poczęciu.
– LISTOPAD: W intencji ks. Michała – o mądrość Krzyża, doskonałe pełnienie woli Niepokalanej, ducha
wielkoduszności i świętą gorliwość kapłańską.
– PAŹDZIERNIK: Aby przez Synod o młodzieży Prawda katolicka zajaśniała jeszcze bardziej.
– WRZESIEŃ: W intencji Arcybiskupa Tadeusza o opiekę Maryi, światło Ducha Świętego, męstwo w obronie Prawdy oraz wszelkie potrzebne łaski do rządzenia naszą diecezją i kierowania duszami.
– SIERPIEŃ: O światło Ducha Świętego i wierność katolickiej wierze dla wszystkich sprawujących władzę w Kościele.
– LIPIEC: O szczęśliwe uregulowanie spraw materialnych i własnościowych w Duszpasterstwie. (warunek do zaistnienia parafii)
– CZERWIEC: W intencji Eweliny i Jana, którzy w tym miesiącu zawrą sakrament małżeństwa o błogosławieństwo na nowej drodze życia.
– MAJ: W intencji ks. Michała o mądrość krzyża, bezgraniczne oddanie Niepokalanej i prowadzenie Ducha Świętego.
– KWIECIEŃ: O powrót Tradycji Katolickiej do zakonów i kościołów w Polsce.
– MARZEC: O szczęśliwe uregulowanie spraw materialnych i własnościowych w Duszpasterstwie.
– LUTY: Aby Polska była prawdziwym Królestwem Maryi i aby była wolna od islamu.
– STYCZEŃ: O szczęśliwe rozwiązanie dla matek i Boże błogosławieństwo dla nowo narodzonych dzieci.

2017
– GRUDZIEŃ: O powrót Tradycji Katolickiej do zakonów i kościołów w Polsce.
– LISTOPAD: O Boże błogosławieństwo we wszystkich pracach remontowych i inicjatywach podejmowanych przez Duszpasterstwo.
– PAŹDZIERNIK: W intencji Arcybiskupa Tadeusza o błogosławieństwo i potrzebne łaski w rządzeniu naszą diecezją.
– WRZESIEŃ: W intencji ks. Michała o świętą gorliwość kapłańską i potrzebne łaski.
– SIERPIEŃ: Aby Polska była wolna od islamu i prawdziwym Królestwem Maryi.
– LIPIEC: Aby kardynałowie i biskupi odważnie bronili prawdy katolickiej i byli jej wierni.
– CZERWIEC: O święte powołania kapłańskie i zakonne z naszego Duszpasterstwa oraz o dusze oddane Bogu bez reszty.
– MAJ: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach.
– KWIECIEŃ: Aby Maryja była bardziej znana, kochana i czczona na całym świecie.
– MARZEC: W intencjach Duszpasterstwa.
– LUTY: O jak najszybszy tryumf Niepokalnego Serca Maryi.
– STYCZEŃ: W intencji ks. Grzegorza o świętość i współpracę z łaską Bożą.

2016
– GRUDZIEŃ: Aby Maryja była bardziej znana, kochana i czczona na całym świecie.
– LISTOPAD: O rozwiązanie spraw cywilnoprawnych w Duszpasterstwie.
– PAŹDZIERNIK: O dobrego katolickiego biskupa dla naszej diecezji.
– WRZESIEŃ: O miłosierdzie nad światem i aby nie było wojny.
– SIERPIEŃ: O dobrego katolickiego biskupa dla naszej diecezji.
– LIPIEC: O powrót Tradycji Katolickiej do kościołów na Ukrainie.
– CZERWIEC: Aby Polska była prawdziwym Królestwem Maryi.
– MAJ: Aby Pan wzbudził i posłał do Polski nowych świętych i proroków.
– KWIECIEŃ: W intencji dzieci mających przyjść na świat w naszym Duszpasterstwie i o szczęśliwe rozwiązanie dla matek.
– MARZEC: O łaskę uzdrowienia dla Roberta.
– LUTY: Aby Polska była wolna od islamu.
– STYCZEŃ: W intencji biskupa Edwarda o zdrowie i potrzebne łaski (oraz o dobrego następcę).

2015
– GRUDZIEŃ: Aby w nowym roku w Polsce dokonano aktu Intronizacji Chrystusa Króla.
– LISTOPAD: W intencji sióstr Franciszkanek Niepokalanej o siłę do przerwania chwili próby.

– św. Ignacego Loyoli

2019
– GRUDZIEŃ: 

– LISTOPAD: 
– PAŹDZIERNIK: 
– WRZESIEŃ: O Boże błogosławieństwo dla matek, które pragną mieć więcej dzieci i szczęśliwe rozwiązanie dla tych, które są przy nadziei.
– SIERPIEŃ: Dziękczynna za łaskę naszego Duszpasterstwa, z prośbą o jego dalszy rozwój.
– LIPIEC: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach.
– CZERWIEC: O jak najdoskonalsze wypełnienie woli Niepokalanej przez ks. Grzegorza oraz o stałą i żarliwą miłość do Niej.
– MAJ: Za nowo ochrzczone dzieci i szczęśliwe narodziny kolejnych.
– KWIECIEŃ: O męstwo w znoszeniu choroby i łaskę powrotu do zdrowia dla ks. Sławomira Grzeli i ojca Kazimierza Dudy OCD.
– MARZEC: W intencji Arcybiskupa Tadeusza Wojdy o opiekę Maryi, światło Ducha Świętego, męstwo w obronie Prawdy oraz wszelkie potrzebne łaski do rządzenia naszą diecezją i kierowania duszami.
– LUTY: O łaskę zdrowia i potrzebne łaski dla naszego organisty Pana Ryszarda.
– STYCZEŃ: Aby Maryja była bardziej znana i miłowana, by Jej wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat.

2018
– GRUDZIEŃ: O wypełnienie woli Niepokalanej w życiu ks Michała, świętość i potrzebne łaski.
– LISTOPAD: O prowadzenie Niepokalanej i Boże błogosławieństwo we wszystkich sprawach i działaniach Duszpasterstwa (m.in. remonty, szkoła, parafia personalna).
– PAŹDZIERNIK: W intencji Katarzyny i Kamila, którzy w tym miesiącu zawrą sakrament małżeństwa, o wszelkie potrzebne łaski do tego, by mogli stać się świętym małżeństwem.
– WRZESIEŃ: O światło Ducha Świętego i wierność katolickiej wierze dla wszystkich sprawujących władzę w Kościele.
– SIERPIEŃ: W intencji Arcybiskupa Tadeusza o opiekę Maryi, światło Ducha Świętego, męstwo w obronie Prawdy oraz wszelkie potrzebne łaski do rządzenia naszą diecezją i kierowania duszami.
– LIPIEC: O łaskę nawrócenia dla ks. Sergiusza.
– CZERWIEC: W intencji ks. Michała o mądrość krzyża, bezgraniczne oddanie Niepokalanej i prowadzenie Ducha Świętego.
– MAJ: O powrót Tradycji Katolickiej do zakonów i kościołów w Polsce.
– KWIECIEŃ: O szczęśliwe uregulowanie spraw materialnych i własnościowych w Duszpasterstwie (warunek do zaistnienia parafii).
– MARZEC: Aby Polska była prawdziwym Królestwem Maryi i aby była wolna od islamu.
– LUTY: W intencji ks. Grzegorza o mądrość krzyża, bezgraniczne oddanie Niepokalanej i prowadzenie Ducha Świętego.
– STYCZEŃ: O łaskę nawrócenia dla ks. Sergiusza.

2017
– GRUDZIEŃ: O światło Ducha Świętego i wierność katolickiej wierze dla wszystkich sprawujących władzę w kościele.
– LISTOPAD: Aby Polska była prawdziwym Królestwem Maryi i aby była wolna od islamu.
– PAŹDZIERNIK: W intencji ks. Grzegorza o świętą gorliwość kapłańską i potrzebne łaski.
– WRZESIEŃ: O światło Ducha Świętego i wierność katolickiej wierze dla wszystkich sprawujących władzę w kościele.
– SIERPIEŃ: O umiłowanie Tradycji Katolickiej przez duchownych, osoby zakonne i świeckich w Polsce.
– LIPIEC: W intencji ks. Tomasza Łapiaka o zdrowie, świętość i potrzebne łaski.
– CZERWIEC: W intencji dusz w czyśćcu cierpiących.
– MAJ: W intencji nowego biskupa. 

– św. Wawrzyńca z Brindisi

2019
– GRUDZIEŃ: 

– LISTOPAD: 
– PAŹDZIERNIK: 
– WRZESIEŃ: Dziękczynna za łaskę naszego Duszpasterstwa, z prośbą o jego dalszy rozwój.
– SIERPIEŃ: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach.
– LIPIEC: O jak najdoskonalsze wypełnienie woli Niepokalanej przez ks. Grzegorza oraz o stałą i żarliwą miłość do Niej.
– CZERWIEC: Za nowo ochrzczone dzieci i szczęśliwe narodziny kolejnych.
– MAJ: O męstwo w znoszeniu choroby oraz łaskę dobrego przygotowania się na spotkanie z Panem dla ks Sławomira Grzeli.
– KWIECIEŃ: W intencji Arcybiskupa Tadeusza Wojdy o opiekę Maryi, światło Ducha Świętego, męstwo w obronie Prawdy oraz wszelkie potrzebne łaski do rządzenia naszą diecezją i kierowania duszami.
– MARZEC: O łaskę zdrowia dla naszego organisty Pana Ryszarda.
– LUTY: O jak najszybszy zapowiedziany tryumf Niepokalanego Serca Maryi.
– STYCZEŃ: Dziękczynna za wstawiennictwo i opiekę Niepokalanej nad służbą ks Michała, o wypełnienie Jej woli w jego życiu, świętość i potrzebne łaski.

2018
– GRUDZIEŃ: O prowadzenie Niepokalanej i Boże błogosławieństwo we wszystkich sprawach i działaniach Duszpasterstwa (m.in.: remonty, szkoła, parafia personalna).
– LISTOPAD: O przebudzenie katolików i odrodzenie wiary katolickiej w naszej Ojczyźnie.
– PAŹDZIERNIK: O wytrwałość w trudnościach i potrzebne łaski dla sióstr i braci franciszkanów Niepokalanej i ojca Stefana Manellego.

Róże Różańcowe dziecięce – dziewcząt:

– św. Bernadetty Soubirous

2019
– GRUDZIEŃ: 

– LISTOPAD: 
– PAŹDZIERNIK: 
– WRZESIEŃ: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach i Jej Najświętszemu Imieniu.
– SIERPIEŃ: O jak najdoskonalsze wypełnienie woli Niepokalanej przez ks. Grzegorza oraz o stałą i żarliwą miłość do Niej.
– LIPIEC: Za nowo ochrzczone dzieci i szczęśliwe narodziny kolejnych.
– CZERWIEC: O męstwo w znoszeniu choroby oraz łaskę dobrego przygotowania się na spotkanie z Panem dla ks Sławomira Grzeli.
– MAJ: W intencji Arcybiskupa Tadeusza Wojdy o opiekę Maryi, światło Ducha Świętego, męstwo w obronie Prawdy oraz wszelkie potrzebne łaski do rządzenia naszą diecezją.
– KWIECIEŃ: O dar nowych powołań kapłańskich i zakonnych z naszego Duszpasterstwa.
– MARZEC: W intencji Mateusza o rozeznanie drogi życiowej.
– LUTY: Dziękczynna za wstawiennictwo i opiekę Niepokalanej nad służbą ks.Michała, o wypełnienie Jej woli w jego życiu, świętość i potrzebne łaski.
– STYCZEŃ: O szczęśliwe uregulowanie spraw własnościowych w Duszpasterstwie i o powstanie parafii personalnej.

2018
– GRUDZIEŃ: O przebudzenie katolików i odrodzenie wiary katolickiej w Polsce.
– LISTOPAD: O wytrwałość w trudnościach i potrzebne łaski dla Franciszkanów i Franciszkanek Niepokalanej oraz Ojca Stefana Manellego.
– PAŹDZIERNIK: Aby nasza Ojczyzna była prawdziwym Królestwem Serc Jezusa i Maryi.
– WRZESIEŃ: O powstanie tradycyjnego kontemplacyjnego klasztoru w Polsce.
– SIERPIEŃ: O potrzebne łaski i uratowanie małżeństwa Adama i Anny.
– LIPIEC: W intencji ks. Michała o mądrość krzyża, bezgraniczne oddanie Niepokalanej i prowadzenie Ducha Świętego.
– CZERWIEC: O powrót Tradycji Katolickiej do zakonów i kościołów w Polsce.
– MAJ: O szczęśliwe uregulowanie spraw materialnych i własnościowych w Duszpasterstwie (warunek do zaistnienia parafii).
– KWIECIEŃ: Aby Polska była prawdziwym Królestwem Maryi I była wolna od islamu.
– MARZEC: W intencji ks. Grzegorza o mądrość krzyża, bezgraniczne oddanie Niepokalanej i prowadzenie Ducha Świętego.
– LUTY: O łaskę powrotu do zdrowia dla Piotra Czeczota.
– STYCZEŃ: Aby Polska była prawdziwym Królestwem Maryi i aby była wolna od islamu.

2017
– GRUDZIEŃ: W intencji dusz w czyśćcu cierpiących.
– LISTOPAD: W intencji Arcybiskupa Tadeusza o błogosławieństwo i potrzebne łaski w rządzeniu naszą diecezją.
– PAŹDZIERNIK: O Boże błogosławieństwo we wszystkich pracach remontowych i działaniach podejmowanych przez Duszpasterstwo.
– WRZESIEŃ: Aby Maryja była bardziej znana, kochana i czczona na całym świecie.
– SIERPIEŃ: W intencji ks. Michała o świętą gorliwość kapłańską i potrzebne łaski.
– LIPIEC: W intencji dusz w czyśćcu cierpiących.
– CZERWIEC: Aby Najświętsze Serce Pana Jezusa było bardziej kochane i czczone przez wszystkich.
– MAJ: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkie grzechy i bluźnierstwa, które Je ranią i zasmucają.

– św. Joanny d’Arc

2019
– GRUDZIEŃ: 

– LISTOPAD: 
– PAŹDZIERNIK: 
– WRZESIEŃ: O jak najdoskonalsze wypełnienie woli Niepokalanej przez ks. Grzegorza oraz o stałą i żarliwą miłość do Niej.
– SIERPIEŃ: O bezgraniczną ufność Niepokalanej jej Przeczystemu Sercu dla wszystkich, których Ona raczyła i jeszcze raczy przyprowadzić do naszego Duszpasterstwa.
– LIPIEC: O męstwo w znoszeniu choroby oraz łaskę dobrego przygotowania się na
spotkanie z Panem dla ks Sławomira Grzeli.

– CZERWIEC: W intencji Arcybiskupa Tadeusza Wojdy o opiekę Maryi, światło Ducha Świętego, męstwo w obronie Prawdy oraz wszelkie potrzebne łaski do rządzenia naszą diecezją.
– MAJ: O dar nowych powołań kapłańskich i zakonnych z naszego Duszpasterstwa i zachowanie obecnych.
– KWIECIEŃ: O łaskę zdrowia dla naszego organisty Pana Ryszarda.
– MARZEC: O umocnienie w miłości Krzyża dla ks. Michała, łaskę doskonałej pokuty, modlitwy i zadośćuczynienia na czas Wielkiego Postu.
– LUTY: W intencji Łucji i Krzysztofa, którzy w tym miesiącu zawrą sakrament małżeństwa, o Boże błogosławieństwo na nowej drodze życia.
– STYCZEŃ: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z naszego Duszpasterstwa, o zgodę i pomoc w rozwiązaniu wszystkich trudności.

2018
– GRUDZIEŃ: O wytrwałość w trudnościach i potrzebne łaski dla Franciszkanów i Franciszkanek Niepokalanej oraz Ojca Stefana Manellego.
– LISTOPAD: O łaskę zdrowia dla małego Jasia i jego mamy.
– PAŹDZIERNIK: Dziękczynna za wszystkie łaski, które Niepokalana zechciała uprosić, a Pan Bóg udzielić osobom związanym z Duszpasterstwem i naszym bliskim, za łaskę Duszpasterstwa, naszych kapłanów i możliwość uczestnictwa w tradycyjnej Mszy Świętej.
– WRZESIEŃ: O świętość, wielkoduszność i otwarcie na życie dla polskich rodzin oraz o pomoc Bożą w trudnościach.
– SIERPIEŃ: O prowadzenie Niepokalanej i Boże błogosławieństwo we wszystkich sprawach i działaniach Duszpasterstwa.
– LIPIEC: W intencji Arcybiskupa Tadeusza o błogosławieństwo i potrzebne łaski w rządzeniu naszą diecezją.
– CZERWIEC: O szczęśliwe uregulowanie spraw materialnych i własnościowych w Duszpasterstwie (warunek do zaistnienia parafii).
– MAJ: Aby Polska była prawdziwym Królestwem Maryi i była wolna od islamu.
– KWIECIEŃ: W intencji ks. Grzegorza o mądrość krzyża, bezgraniczne oddanie Niepokalanej i prowadzenie Ducha Świętego.
– MARZEC: O łaskę powrotu do zdrowia dla Piotra Czeczota.
– LUTY: W intencji Arcybiskupa Tadeusza o błogosławieństwo i potrzebne łaski w rządzeniu naszą diecezją.
– STYCZEŃ: O światło Ducha Świętego i wierność katolickiej wierze dla wszystkich sprawujących władzę w kościele.

2017
– GRUDZIEŃ: O nawrócenie ks. Sergiusza.

– LISTOPAD: W intencji dusz w czyśćcu cierpiących.
– PAŹDZIERNIK: O powrót Tradycji Katolickiej do zakonów i kościołów w Polsce, a szczególnie u klarysek w Hajnówce i karmelitanek we Włocławku.
– WRZESIEŃ: W intencji dzieci mających przyjść na świat w naszym Duszpasterstwie oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla matek.
– SIERPIEŃ: W intencji ks. Grzegorza o świętą gorliwość kapłańską i potrzebne łaski.
– LIPIEC: O nawrócenie grzeszników konających.
– CZERWIEC: O potrzebne łaski dla nowego Arcybiskupa Białostockiego i przychylność jego dla naszego Duszpasterstwa.
– MAJ: Aby Maryja była bardziej znana, kochana i czczona na całym świecie.

Róże Różańcowe dziecięce – chłopców:

– św. Jose Luis Sanchez del Rio

2019
– GRUDZIEŃ: 

– LISTOPAD: 
– PAŹDZIERNIK: 
– WRZESIEŃ: O bezgraniczną ufność Niepokalanej, Jej Przeczystemu Sercu dla wszystkich, których Ona raczyła i jeszcze raczy przyprowadzić do naszego Duszpasterstwa.
– SIERPIEŃ: O męstwo w znoszeniu choroby oraz łaskę dobrego przygotowania się na spotkanie z Panem dla ks. Sławomira Grzeli.
– LIPIEC: W intencji Arcybiskupa Tadeusza Wojdy o opiekę Maryi, światło Ducha Świętego, męstwo w obronie Prawdy oraz wszelkie potrzebne łaski do rządzenia naszą diecezją.
– CZERWIEC: O dar nowych powołań kapłańskich i zakonnych z naszego Duszpasterstwa i zachowanie obecnych.
– MAJ: O łaskę dobrej śmierci dla Pana Ryszarda – naszego organisty.
– KWIECIEŃ: O umocnienie w miłości Krzyża dla ks. Michała, łaskę doskonałej pokuty, modlitwy i zadośćuczynienia na czas Wielkiego Postu.
– MARZEC: Dziękczynna za łaskę przedłużenia funkcjonowania Duszpasterstwa na kolejne lata.
– LUTY: W intencji Marii Teresy, która w tym miesiącu przyjęła chrzest, aby została świętą.
– STYCZEŃ: O wytrwałość w trudnościach i potrzebne łaski dla  Franciszkanów i Franciszkanek Niepokalanej oraz Ojca Stefana Manellego.

2018
– GRUDZIEŃ: Dziękczynna za wszystkie łaski, które Niepokalana zechciała uprosić, a Pan Bóg udzielić osobom związanym z Duszpasterstwem i naszym bliskim, za łaskę Duszpasterstwa i naszych kapłanów i możliwość uczestnictwa w Tradycyjnej Mszy Świętej.

– LISTOPAD: Dziękczynna za wszystkie łaski, które Niepokalana zechciała uprosić, a Pan Bóg udzielić osobom związanym z Duszpasterstwem i naszym bliskim, za łaskę Duszpasterstwa i naszych kapłanów.
– PAŹDZIERNIK: O męstwo w znoszeniu choroby i łaskę powrotu do zdrowia dla ks. Sławomira Grzeli.
– WRZESIEŃ: O prowadzenie Niepokalanej i Boże błogosławieństwo we wszystkich sprawach i działaniach Duszpasterstwa.
– SIERPIEŃ: O nawrócenie ks. Sergiusza.
– LIPIEC: O pokój wieczny dla dusz w czyśćcu cierpiących.
– CZERWIEC: Aby Polska była prawdziwym Królestwem Maryi i była wolna od islamu.
– MAJ: W intencji ks. Grzegorza o mądrość krzyża, bezgraniczne oddanie Niepokalanej i prowadzenie Ducha Świętego.
– KWIECIEŃ: O łaskę powrotu do zdrowia dla Piotra Czeczota.
– MARZEC: W intencji Arcybiskupa Tadeusza o błogosławieństwo i potrzebne łaski w rządzeniu naszą diecezją.
– LUTY: O powrót Mszy trydenckiej do dekanatu Wysokie Mazowieckie.
– STYCZEŃ: O obfite rozlanie się darów i owoców Ducha Świętego w duszach tych, którzy przyjmą w tym roku Sakrament Bierzmowania.

2017
– GRUDZIEŃ: W intencji Arcybiskupa Tadeusza o błogosławieństwo i potrzebne łaski w rządzeniu naszą diecezją.

– LISTOPAD: W intencji ks. Michała o świętą gorliwość kapłańską i potrzebne łaski.
– PAŹDZIERNIK: W intencji dzieci mających przyjść na świat w naszym Duszpasterstwie oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla matek.
– WRZESIEŃ: O zachowanie powołań kapłańskich i zakonnych z naszego Duszpasterstwa oraz wzbudzenie nowych.
– SIERPIEŃ: W intencji dusz w czyśćcu cierpiących.
– LIPIEC: W intencji ks. Grzegorza o świętą gorliwość i potrzebne łaski.
– CZERWIEC: W intencjach Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę.
– MAJ: O nawrócenie grzeszników i Rosji.

– św. Stanisława Kostki

2019
– GRUDZIEŃ: 

– LISTOPAD: 
– PAŹDZIERNIK: 
– WRZESIEŃ: O męstwo w znoszeniu choroby oraz łaskę dobrego przygotowania się na spotkanie z Panem dla ks Sławomira Grzeli.
– SIERPIEŃ: W intencji Arcybiskupa Tadeusza Wojdy o opiekę Maryi, światło Ducha Świętego, męstwo w obronie Prawdy oraz wszelkie potrzebne łaski do rządzenia naszą diecezją.
– LIPIEC: O dar nowych powołań kapłańskich i zakonnych z naszego Duszpasterstwa i zachowanie obecnych.
– CZERWIEC: O pokój duszy dla śp. Pana Ryszarda – naszego organisty.
– MAJ: O jak najdoskonalsze wypełnienie woli Niepokalanej przez ks. Michała oraz o stałą i żarliwą miłość do Niej.
– KWIECIEŃ: O powstanie tradycyjnego trzeciego zakonu dla kobiet i mężczyzn przy Duszpasterstwie.
– MARZEC: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z naszego Duszpasterstwa, o zgodę i pomoc w rozwiązaniu wszystkich trudności.
– LUTY: O wytrwałość w trudnościach i potrzebne łaski dla Franciszkanów i Franciszkanek Niepokalanej oraz Ojca Stefana Manellego.
– STYCZEŃ: Dziękczynna za wszystkie łaski, które Niepokalana zechciała uprosić, a Pan Bóg udzielić osobom związanym z Duszpasterstwem i naszym bliskim, za łaskę Duszpasterstwa i naszych kapłanów i możliwość uczestnictwa w Tradycyjnej Mszy Świętej.

2018
– GRUDZIEŃ: Za Dobrodziejów i Dobroczyńców naszego Duszpasterstwa.

– LISTOPAD: O męstwo w znoszeniu choroby i łaskę powrotu do zdrowia dla ks. Sławomira Grzeli.
– PAŹDZIERNIK: O prowadzenie Niepokalanej i Boże błogosławieństwo we wszystkich sprawach i działaniach Duszpasterstwa (m. in. remonty, szkoła, spotkania z duchowością franciszkańską).
– WRZESIEŃ: O potrzebne łaski i uratowanie małżeństwa Adama i Anny.
– SIERPIEŃ: O powrót Tradycji Katolickiej do zakonów i kościołów w Polsce.
– LIPIEC: By Maryja była bardziej znana i miłowana, by Jej wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat.
– CZERWIEC: W intencji ks. Grzegorza o mądrość krzyża, bezgraniczne oddanie Niepokalanej i prowadzenie Ducha Świętego.
– MAJ: O łaskę powrotu do zdrowia dla Piotra.
– KWIECIEŃ: W intencji Arcybiskupa Tadeusza o błogosławieństwo i potrzebne łaski w rządzeniu naszą diecezją.
– MARZEC: Za Dobrodziejów i Dobroczyńców naszego Duszpasterstwa.
– LUTY: O pomoc Niepokalanej w rozwiązaniu problemów dla rodzin przeżywających obecnie trudności.
– STYCZEŃ: O jak najwięcej dusz oddanych Niepokalanej bezgranicznie.

2017
– GRUDZIEŃ: O święte powołania kapłańskie i zakonne z naszego Duszpasterstwa i z naszych rodzin.

– LISTOPAD: O łaskę Niepokalanej dla dzieci mających przyjść na świat w naszym Duszpasterstwie i nowo narodzonych oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla matek.
– PAŹDZIERNIK: Aby Polska była prawdziwym Królestwem Maryi i aby była wolna od islamu.
– WRZESIEŃ: W intencji ks. Grzegorza o świętą gorliwość kapłańską i potrzebne łaski.
– SIERPIEŃ: O nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła Świętego.
– LIPIEC: Aby Maryja była bardziej znana, kochana i czczona na całym świecie.
– CZERWIEC: O wytrwanie w powołaniu i potrzebne łaski dla wszystkich Księży przeżywających obecnie trudności duchowe.
– MAJ: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkie grzechy i bluźnierstwa, które Je ranią i zasmucają.