Ogłoszenia na XIX Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

Przyjacielu! Jakoś tu wszedł nie mając szaty godowej? Mt 22,12

15 października 2017 r.

1. Służba Boża w tym tygodniu w następującym porządku:
Poniedziałek – Msza Święta – godz.: 7:00, 18:00. Nabożeństwo różańcowe po mszy o godz.: 18:00.
Wtorek – Msza Święta – godz.: 7:00, 18:00. Nabożeństwo różańcowe po mszy o godz.: 18:00.
Środa – Msza Święta – godz.: 7:00, 18:00. Nabożeństwo różańcowe po mszy o godz.: 18:00.
Czwartek – Msza Święta – godz.: 7:00, 18:00. Nabożeństwo różańcowe po mszy o godz.: 18:00.
Piątek – Msza Święta – godz.: 7:00, 18:00. Nabożeństwo różańcowe po mszy o godz.: 18:00.
Sobota – Msza Święta – godz.: 7:00, 18:00. Nabożeństwo różańcowe po mszy o godz.: 18:00.
Niedziela – Msza Święta godz.: 8:00, 10:30 (suma). Nabożeństwo różańcowe po mszy o godz.: 10:30..

Nabożeństwo różańcowe:
– poniedziałek-sobota po mszy o godz.: 18:00; niedziela po mszy o godz.: 10:30.

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP:
– sobota godz.: 6:30 (tylko przed mszą o godz.: 7:00)

Okazja do Spowiedzi Świętej:
– po każdej Mszy Świętej.

2. W poniedziałek nabożeństwo przy relikwiach św. Andrzeja Boboli.

3. We wtorek ranną mszę odprawi ks. Filip Laguerie – Superior Instytutu Dobrego Pasterza.

4. Trwają się XXXV Dni Kultury Chrześcijańskiej w Białymstoku. Tegoroczny temat: Kościół w Polityce – Polityka w Kościele.

4. We czwartek łacina dla grupy zaawansowanej po nabożeństwie różańcowym.

5. W piątek łacina dla początkujących – kontynuacja kursu.

6. W sobotę Akademia Rycerska dla chłopców o godz.: 8:30.

7. W przyszłą niedzielę odbędzie się VII Dzień Tradycji Rzeczypospolitej w Białymstoku, którego współorganizatorem jest nasza fundacja. W tym roku wspominamy 380 rocznicę bitwy pod Kumejkami (1637 r.) Widowisko plenerowe odbędzie się przed kościołem Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 13:30.

8. Dzisiaj po mszy zbiórka do puszek na fundusz na pomoc ofiarom trzęsienia ziem w Meksyku.

6. Trwa miesiąc październik. Jest to miesiąc różańcowy. Zachęcamy do codziennego odmawiania różańca świętego i uczestniczenia w nabożeństwach różańcowych codziennie po mszy świętej.

7. Trwa wymiana dachu na naszej kaplicy. Koszt inwestycji to 75 tyś. złotych. Jest to nasza największa inwestycja do tej pory. Dach kościoła z eternitu wymaga pilnej wymiany. Prosimy w miarę możliwości o wsparcie finansowe, abyśmy jak najszybciej mogli spłacić rozpoczęte prace.
Koszt inwestycji: 75 tyś. zł.
Posiadamy: 57,9 tyś zł. (stan na dzień 15.10.2017 r.).
Inwestycja sfinansowana w: 77,25%.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Intencje mszalne na bieżący tydzień
16-22.10.2017 r.

(więcej…)

Ogłoszenia na XVIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

Ufaj Synu, odpuszczają ci się grzechy twoje. Mt 9,2

8 października 2017 r.

1. Służba Boża w tym tygodniu w następującym porządku:
Poniedziałek – Msza Święta – godz.: 7:00, 18:00. Nabożeństwo różańcowe po mszy o godz.: 18:00.
Wtorek – Msza Święta – godz.: 7:00, 18:00. Nabożeństwo różańcowe po mszy o godz.: 18:00.
Środa – Msza Święta – godz.: 7:00, 18:00. Nabożeństwo różańcowe po mszy o godz.: 18:00.
Czwartek – Msza Święta – godz.: 7:00, 18:00. Nabożeństwo różańcowe po mszy o godz.: 18:00.
Piątek – Msza Święta – godz.: 7:00, 18:00. Nabożeństwo różańcowe po mszy o godz.: 18:00.
Sobota – Msza Święta – godz.: 7:00, 18:00. Nabożeństwo różańcowe po mszy o godz.: 18:00.
Niedziela – Msza Święta godz.: 8:00, 10:30 (suma). Nabożeństwo różańcowe po mszy o godz.: 10:30..

Nabożeństwo różańcowe:
– poniedziałek-sobota po mszy o godz.: 18:00; niedziela po mszy o godz.: 10:30.

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP:
– sobota godz.: 6:30 (tylko przed mszą o godz.: 7:00)

Okazja do Spowiedzi Świętej:
– po każdej Mszy Świętej.

2. We wtorek Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Akademia Tradycji i Umiejętności Społecznych z Panem Pawłem Milcarkiem, filozofem, publicystą, założycielem i kwartalnika „Christianitas”. Tematem wykładu i spotkania będzie: Wprowadzenie do Filozofii. 10 października (wtorek) 2017 r., godz.: 19:00. Z racji wykładu nie będzie tego dnia łaciny dla zaawansowanych.

3. Trwają się XXXV Dni Kultury Chrześcijańskiej w Białymstoku. Tegoroczny temat: Kościół w Polityce – Polityka w Kościele.
W piątek (13 października) w kinie Helios o godz.: 19:00 będzie wyświetlany film o św. Maksymilianie Kolbe pt.: Dwie korony.

4. W sobotę i niedzielę (14, 15 października) odbędzie kolejny Dzień Tradycji. W sobotę Siostry Klaryski w Hajnówce zapraszają do swojego klasztoru na godz.: 9:30, a w niedzielę w Drohiczynie od godz.: 15:00. Dokładny plan na plakacie w kruchcie.

5. W sobotę Akademia Rycerska dla chłopców o godz.: 8:30.

6. Trwa miesiąc październik. Jest to miesiąc różańcowy. Zachęcamy do codziennego odmawiania różańca świętego i uczestniczenia w nabożeństwach różańcowych codziennie po mszy świętej.

7. Trwa wymiana dachu na naszej kaplicy. Koszt inwestycji to 75 tyś. złotych. Jest to nasza największa inwestycja do tej pory. Dach kościoła z eternitu wymaga pilnej wymiany. Prosimy w miarę możliwości o wsparcie finansowe, abyśmy jak najszybciej mogli spłacić rozpoczęte prace.
Koszt inwestycji: 75 tyś. zł.
Posiadamy: 54,4 tyś zł. (stan na dzień 08.10.2017 r.).
Inwestycja sfinansowana w: 71,5%.

8. Dzisiaj po mszy świętej zbiórka do puszek na fundusz stypendialny dla uzdolnionej młodzieży „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Intencje mszalne na bieżący tydzień
09.10.-15.10.2017 r.

(więcej…)

Paix Liturgique: Sondaż wśród polskich praktykujących katolików w dziesiątą rocznicę motu proprtio Summorum Pontificum

W dziesiątą rocznicę ogłoszenia listu apostolskiego motu proprio Summorum Pontificum (7 lipca 2007 roku) postanowiliśmy uzupełnić naszą kampanię międzynarodowych badań przyjęcia listu apostolskiego Benedykta XVI. Do kampanii sondaży przeprowadzonych w Europie w latach 2009-2011 (patrz tutaj) nie włączyliśmy Polski, kraju, który pod względem żywotności Kościoła zajmuje dziś pierwsze miejsce w Europie.

Za radą stowarzyszenia Una Voce Polonia, nie powierzyliśmy przeprowadzenia sondażu komercyjnemu instytutowi badań opinii publicznej, ale Instytutowi StatystykiKościoła Katolickiego (ISKK), założonemu w 1972 roku przez Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (ojców Pallotynów), który przeprowadza badania również dla Konferencji Episkopatu Polski. Wybierając ISKK a nie organizację komercyjną, nasi polscy partnerzy nadali temu sondażowi wyjątkowy charakter, ponieważ badania zostały przeprowadzone wyłącznie na grupie praktykujących katolików. Zespół ISKK przeprowadził badanie, po uprzednim dostosowaniu naszego pytań zgodnie z ich doskonałą znajomością polskiego środowiska katolickiego, wśród tak zwanych katolików zaangażowanych w życie Kościoła[1] (1). Z 800 otrzymanych odpowiedzi wybrano reprezentatywna grupę 635.

Przedstawiamy wyniki sondażu wraz z naszym komentarzem.

Wyniki sondażu przeprowadzonego w Polsce

Sondaż został przeprowadzony przez ISKK (Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego) w dniach 13 maja – 4 czerwca 2017 roku, metodą badań online, na reprezentatywnej grupie 635 katolików zaangażowanych w życie Kościoła.

  1. Czy uczestniczy Pan/Pani we Mszy św.?1            

W każdą niedzielę i święta: 93.6 %
Prawie w każdą niedzielę: 5.8 %
Raz w miesiącu: 0.6 %

2. Papież Benedykt XVI przypomniał w lipcu 2007 r., że Msza św. może być odprawiana zarówno w formie nowej, zwaną zwyczajną (kiedy to kapłan zwrócony jest twarzą do wiernych), jak i w formie tradycyjnej, zwanej Nadzwyczajną Formą Rytu Rzymskiego lub Mszą trydencką, kiedy to kapłan jest zwrócony twarzą do tabernakulum. Czy wie Pan/Pani o tym fakcie?               

Tak: 89,5%
Nie: 6.9%
Nie mam zdania: 3,6%

3. Co myśli Pan/Pani o Mszy św. w formie nadzwyczajnej (po łacinie)? (liczba udzielonych odpowiedzi przekracza 100%, ponieważ można było udzielić więcej niż jedną odpowiedź)

To dowód wierności tradycji Kościoła: 49.9%
To normalna praktyka: 37,3%
Ta Msza nie pasuje do dzisiejszych czasów: 17.6%
To dziwna praktyka: 4.2%
Inne: 16.7%
Trudno powiedzieć: 12.1%

4. Czy uczestniczyłby Pan/Pani we Mszy św. tradycyjnej (Trydenckiej) gdyby była odprawiana w Pana/Pani parafii?

Co tydzień: 28.9%
Od czasu do czasu : 51.6%
Nigdy : 15.1 %
Trudno powiedzieć : 4.4%

(więcej…)

Ogłoszenia na XVII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

Będziesz miłował bliźniego swego, jako siebie samego. Mt 22,39

1 października 2017 r.

1. Służba Boża w tym tygodniu w następującym porządku:
Poniedziałek – Msza Święta – godz.: 7:00, 18:00. Nabożeństwo różańcowe po mszy o godz.: 18:00.
Wtorek – Msza Święta – godz.: 7:00, 18:00. Nabożeństwo różańcowe po mszy o godz.: 18:00.
Środa – Msza Święta – godz.: 7:00, 18:00. Nabożeństwo różańcowe po mszy o godz.: 18:00.
Czwartek – Msza Święta – godz.: 7:00, 18:00. Nabożeństwo różańcowe po mszy o godz.: 18:00.
Piątek – Msza Święta – godz.: 7:00, 18:00. Nabożeństwo różańcowe po mszy o godz.: 18:00.
Sobota – Msza Święta – godz.: 7:00, 18:00. Nabożeństwo różańcowe po mszy o godz.: 18:00.
Niedziela – Msza Święta godz.: 8:00, 10:30 (suma). Nabożeństwo różańcowe po mszy o godz.: 10:30..

Nabożeństwo różańcowe:
– poniedziałek-sobota po mszy o godz.: 18:00; niedziela po mszy o godz.: 10:30.

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP:
– sobota godz.: 6:30 (tylko jeżeli jest msza o godz.: 7:00)

Okazja do Spowiedzi Świętej:
– po każdej Mszy Świętej.

2. Dziś Chrzest Święty przyjęła Hanna Kierzkowska. Rodzicom i rodzicom chrzestnym składamy serdeczne życzenia błogosławieństwa Bożego.

3. W poniedziałek po mszy spotkanie męskich Róż Różańcowych.

4. We wtorek zajęcia z łaciny dla zaawansowanych o godz.: 19:00.

5. W tym tygodniu I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.
I czwartek – po Mszy Świętej comiesięczna adoracja wynagradzająca Najświętszego Sakramentu do północy oraz okazja do Spowiedzi Świętej.
I piątek – po Mszy Świętej wieczornej nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
I sobota – po Mszy Świętej wieczornej nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

6. W piątek po nabożeństwie zajęcia z łaciny dla początkujących.

7. W sobotę po nabożeństwie spotkanie żeńskich Róż Różańcowych.

8. W sobotę Akademia Rycerska dla chłopców o godz.: 8:30.

9. W sobotę 7 października w Święto Matki Boskiej Różańcowej w całej Polsce jest organizowana akcja Różaniec do granic. Także i my się wybieramy. Kto byłby zainteresowany zapisy w zakrystii. Wyjazd w sobotę o godz.: 10:15.

10. Zapraszam do wzięcia udziału w XVI Kongresie Konserwatywnym w Krakowie w tym roku tematem przewodnim będzie Pięć wieków walki z Kościołem. Kongres odbędzie się 7 października 2017 r. na zamku królewskim w Niepołomicach k/Krakowa w dniu 7 października. Koszt 200 zł (przejazdy + wyżywienie). Zapisy w zakrystii lub u Pana Łukasza Kierzkowskiego.Wyjazd w piątek (6 października) o godz.: 18:00.

11. Potrzeba pomoc przy umyciu i uszczelnieniu okien w kościele i szkole. Jest rozrysowany plan i można się wpisać na zrobienie konkretnego okna. Warto się zmobilizować do wysiłku i poświęcić godzinę dla wspólnego dobra.

12. Rozpoczyna się miesiąc październik. Jest to miesiąc różańcowy. Zachęcamy do codziennego odmawiania różańca świętego i uczestniczenia w nabożeństwach różańcowych codziennie po mszy świętej.

13. Rozpoczynają się XXXV Dni Kultury Chrześcijańskiej w Białymstoku. Tegoroczny temat: Kościół w Polityce – Polityka w Kościele. Dokładny opis wydarzeń na plakacie.

14. Można nabyć naturalny miód pszczeli w litrowych słoikach po 28 zł.

15. Trwa wymiana dachu na naszej kaplicy. Koszt inwestycji to 75 tyś. złotych. Jest to nasza największa inwestycja do tej pory. Dach kościoła z eternitu wymaga pilnej wymiany. Prosimy w miarę możliwości o wsparcie finansowe, abyśmy jak najszybciej mogli spłacić rozpoczęte prace.
Koszt inwestycji: 75 tyś. zł.
Posiadamy: 52,9 tyś zł. (stan na dzień 01.10.2017 r.).
Inwestycja sfinansowana w: 70,5%.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Intencje mszalne na bieżący tydzień
02.10.-08.10.2017 r.

(więcej…)

Kazanie na V Niedzielę po Wielkanocy – 21 maja 2017 r. – ks. Grzegorz Śniadoch IBP 

O WIERZE I M.LUTRZE.

(więcej…)

Kazanie na święto św. Andrzeja Boboli – 16 maja 2017 r. – ks. Grzegorz Śniadoch IBP

O ŚW. ANDRZEJU BOBOLI.
Invicti Athletæ Christi (Niezwyciężony bohater Chrystusowy) – encyklika papieża Piusa XII w 300. rocznicę śmierci św. Andrzeja Boboli.

(więcej…)

XIV Kongres Konserwatywny – „Pięć wieków walki z Kościołem” – 7 października 2017 roku.

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi ma zaszczyt zaprosić na XIV Kongres Konserwatywny Pięć wieków walki z Kościołem.

Kongres odbędzie się na Zamku Królewskim w Niepołomicach dnia 7 października 2017 roku.

Program Kongresu:
6 października 2017
18:00 – wyjazd bezpośrednim pociągiem z dworca PKP w Białymstoku do Krakowa
23:25 – przejazd autobusem z Krakowa do Niepołomic
0:00 – zakwaterowanie w Hotelu

7 października 2017
8:00 – śniadanie w Hotelu
9.30 – rejestracja uczestników
10.00 – otwarcie Kongresu
10.15 – prof. Grzegorz Kucharczyk – „Bunt Marcina Lutra i jego skutki.”
11.30 – przerwa kawowa
12.15 – José Antonio Ureta – „Demony Rewolucji Francuskiej.”
13.30 – przerwa obiadowa
15.00 – Komu przeszkadza prawda o Lutrze? Grzegorz Braun o kulisach powstawania filmu „Luter i rewolucja protestancka.”
15.30 – red. Piotr Doerre – „Rosja rozsieje swe błędy po całym świecie. Konsekwencje rewolucji marksistowskiej.”
16.15 – przerwa kawowa
17.00 – red. Valdis Grinsteins – „Dokąd zmierza Rewolucja?”
18.15 – koncert muzyki klasycznej
19.30 – uroczysta kolacja

8 października 2017
8:00 – śniadanie w Hotelu
10:30 – Msza Św. Trydencka w kościele pw. Św. Krzyża
12:30 – obiad
14:43 – wyjazd pośrednim pociągiem z dworca PKP w Krakowie do Warszawy
17:36 – przesiadka na dworcu Warszawa wschodnia
20:13 – przyjazd do Białegostoku

Koszt wyjazdu: 200 zł (przejazdy, noclegi, wyżywienie).

Proszę o zgłaszanie chęci uczestnictwa do wtorku 26 września.

Telefonicznie: 507-760-601 Kierzkowski Łukasz
Mailowo: lukaszk.dkf@gmail.com