Kazanie na Niedzielę Sześćdziesiątnicy – ks. Grzegorz Śniadoch IBP – 19 lutego 2017 r.

KRÓTKI ZBIÓR ZASAD ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO – wg Kard. Désiré-Josepha Merciera.

(więcej…)

Kazanie na Niedzielę Siedemdziesiątnicy – ks. Grzegorz Śniadoch IBP – 12 lutego 2017 r.

NIEOGRANICZONA DOBROĆ BOGA.

(więcej…)

Rekolekcje Wielkopostne 2017 r.

Caritas Christi urget nos.
Miłość Chrystusa przynagla nas.

ks. Cezary Winiarek
2-5 kwietnia 2017 r.

Dzień pierwszy:  „Będziesz miłował” – o cnocie miłości.

 

Dzień drugi: „Ecclesia militans” – walka w życiu katolika.

 

Dzień trzeci: Pokuta.

 

Dzień czwarty: O modlitwie i przeszkodach z nią związanych.

Kazanie na V Niedzielę po Objawieniu Pańskim – ks. Grzegorz Śniadoch IBP – 5 lutego 2017 r.

KATOLICKIE INWESTOWANIE W SIEBIE.

(więcej…)

Kazanie na Uroczystość Oczyszczenia N.M.P. – ks. Grzegorz Śniadoch IBP – 2 lutego 2017 r.

O CZYSTOŚCI I POWOŁANIU.

(więcej…)

Kazanie na IV Niedzielę po Objawieniu Pańskim – ks. Grzegorz Śniadoch IBP – 29 stycznia 2017 r.

KOŚCIÓŁ BOŻY ŁODZIĄ CHRYSTUSOWĄ.

(więcej…)

Kazanie na pierwszym spotkaniu Szkoły Maryi – ks. Grzegorz Śniadoch IBP – 14 stycznia 2017 r.

MARYJA I MSZA ŚWIĘTA.

(więcej…)