KONTAKT

 

Duszpasterstwo Tradycji Łacińskiej
w Archidiecezji Białostockiej

ul. Szkolna 2A
15-640 Białystok

Aby wesprzeć nasze Duszpasterstwo można przekazać dobrowolną ofiarę na rachunek bankowy Duszpasterstwa.

Bank Zachodni WBK 
Nr konta: 41 1090 2590 0000 0001 2320 0317
Tytułem: Na cele statutowe.

 


x.GS
Duszpasterz:
Ks. Grzegorz Śniadoch IBP

nr tel.: 511-178-297
e-mail: g.sniadoch@gmail.com

W sprawach duszpasterskich dostępny telefonicznie
oraz za pomocą poczt elektronicznej. W miarę możliwości również przed
i po nabożeństwach lub w terminie, wcześniej uzgodnionym.

 

 

 

Administrator strony internetowej:
e-mail: bialystok@tradycjakatolicka.pl