Żywy Różaniec

Różaniec

ARCHIWUM INTENCJI MODLITW RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH

INTENCJE MODLITWY – PAŹDZIERNIK 2019

Róże Różańcowe – żeńskie

 św. Archanioła Gabriela

O męstwo w znoszeniu choroby oraz łaskę dobrego przygotowania się na spotkanie z Panem dla ks. Sławomira Grzeli.

– św. Archanioła Rafała

W intencji Arcybiskupa Tadeusza, o opiekę Maryi, światło Ducha Św. i męstwo w obronie Prawdy.

– św. Archanioła Michała

O zachowanie powołań kapłańskich i zakonnych z naszego Duszpasterstwa oraz wzbudzenie nowych.

– św. Teresy z Lisieux

O Boże błogosławieństwo dla wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców Duszpasterstwa.

– św. Małgorzaty Marii Alacoque

O jak najdoskonalsze wypełnienie woli Niepokalanej przez ks. Michała oraz o stałą i żarliwą miłość do Niej.

– św. Weroniki Guliani

W intencji wynagradzającej Trójcy Przenajświętszej za zniewagi jakich dopuszczają się wobec Niej uczestnicy marszów sodomitów w naszym kraju.

– św. Katarzyny ze Sieny

O opiekę Matki Bożej nad rodzinami z Duszpasterstwa oraz o nieustanny wzrost w wierze i świętości dla ich członków.

Róże Różańcowe – męskie

– św. Józefa

Aby Najświętsze Serce i Krew Pana Jezusa były bardziej kochane i czczone przez wszystkich.

– św. Jerzego

O szczęśliwe rozwiązanie spraw własnościowych w Duszpasterstwie.

– św. Ekspedyta

O męstwo dla męczenników, którzy giną z rąk muzułmanów i nawrócenie dla oprawców oraz uwolnienie więźniów.

– św. Ignacego Loyoli

Dziękczynna za 100 lat katolickiej mszy w naszym kościele z prośbą o kolejny wiek.

– św. Wawrzyńca z Brindisi

O Boże błogosławieństwo dla matek, które pragną mieć więcej dzieci i szczęśliwe rozwiązanie dla tych, które są przy nadziei.

– św. Maksymiliana M. Kolbe

Dziękczynna za łaskę naszego Duszpasterstwa, z prośbą o jego dalszy rozwój.

 

Róże Różańcowe dziecięce – dziewcząt

– św. Bernadetty Soubirous

O potrzebne łaski, światło Ducha Św. i cnotę wiary Panu Bogu, ufności Maryi i miłości Serca Jezusowego dla zelatorów Róż.

– św. Joanny d’Arc

W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach i Jej Najświętszemu Imieniu.

Róże Różańcowe dziecięce – chłopców

– św. Jose Luis Sanchez del Rio

Dziękczynna w rocznicę święceń kapłańskich ks. Grzegorza, z prośbą o świętą gorliwość kapłańską, żarliwe nabożeństwo do Najświętszych Serc Pana Jezusa i Maryi oraz wszelkie potrzebne łaski na dalsze lata posługi duszpasterskiej.

– św. Stanisława Kostki

O bezgraniczną ufność Niepokalanej, Jej Przeczystemu Sercu dla wszystkich, których Ona raczyła i jeszcze raczy przyprowadzić do naszego Duszpasterstwa.