Żywy Różaniec

Różaniec

ARCHIWUM INTENCJI MODLITW RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH

INTENCJE MODLITWY – LUTY 2019

Róże Różańcowe – żeńskie

 św. Archanioła Gabriela

Aby Pan wzbudził nowych, wielkich Świętych.

– św. Archanioła Rafała

Za Dobrodziejów i Dobroczyńców naszego Duszpasterstwa.

– św. Archanioła Michała

O Boże błogosławieństwo dla matek, które pragną mieć więcej dzieci.

– św. Teresy z Lisieux

O łaskę głębokiej pobożności dla naszych ministrantów i umiłowanie ołtarza.

– św. Małgorzaty Marii Alacoque

O opiekę Serc Jezusa i Maryi nad duszami oddanymi Bogu bez reszty.

– św. Weroniki Guliani

Dziękczynna za wstawiennictwo i opiekę Niepokalanej nad służbą ks. Grzegorza, o wypełnienie Jej woli w jego życiu i potrzebne łaski.

Róże Różańcowe – męskie

– św. Józefa

O łaskę powrotu do zdrowia i pomyślną rehabilitację dla Zosi.

– św. Jerzego

O męstwo w znoszeniu choroby i łaskę powrotu do zdrowia dla ks.  Sławomira.

– św. Ekspedyta

W intencji Arcybiskupa Tadeusza Wojdy o opiekę Maryi, światło Ducha Świętego, męstwo w obronie Prawdy oraz wszelkie potrzebne łaski do rządzenia naszą diecezją i kierowania duszami.

– św. Ignacego Loyoli

O łaskę zdrowia i potrzebne łaski dla naszego organisty Pana Ryszarda.

– św. Wawrzyńca z Brindisi

O jak najszybszy zapowiedziany tryumf Niepokalanego Serca Maryi.

 

Róże Różańcowe dziecięce – dziewcząt

– św. Bernadetty Soubirous

Dziękczynna za wstawiennictwo i opiekę Niepokalanej nad służbą ks. Michała, o wypełnienie Jej woli w jego życiu, świętość i potrzebne łaski.

– św. Joanny d’Arc

W intencji Łucji i Krzysztofa, którzy w tym miesiącu zawrą sakrament małżeństwa, o Boże błogosławieństwo na nowej drodze życia.

Róże Różańcowe dziecięce – chłopców

– św. Jose Luis Sanchez del Rio

W intencji Marii Teresy, która w tym miesiącu przyjęła chrzest, aby została świętą.

– św. Stanisława Kostki

O wytrwałość w trudnościach i potrzebne łaski dla Franciszkanów i Franciszkanek Niepokalanej oraz Ojca Stefana Manellego.