Archiwum intencji modlitw Róż Różańcowych

Róże Różańcowe – żeńskie:

– św. Archanioła Gabriela

2023
– GRUDZIEŃ:
– LISTOPAD:
– PAŹDZIERNIK: O ufność w Bożą miłość i wsparcie dla cierpiących z powodu chorób duszy i ciała, ich rodzin i lekarzy.
– WRZESIEŃ:
– SIERPIEŃ:
– LIPIEC:
– CZERWIEC: O męstwo i wytrwałość w znoszeniu upokorzeń i prześladowań ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa dla chrześcijan, nawrócenie oprawców i uwolnienie więźniów.
– MAJ: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z naszego Duszpasterstwa, o pomoc Świętej Rodziny w rozwiązaniu wszystkich trudności.
– KWIECIEŃ: W intencji Matek z naszego Duszpasterstwa oczekujących potomstwa.
– MARZEC: O światło i dary Ducha Świętego oraz opiekę Najświętszej Maryi Panny dla Arcybiskupa Józefa Guzdka w rządzeniu naszą diecezją i kierowaniu duszami
– LUTY: O Boże błogosławieństwo i pomoc we wszystkich pracach remontowych i renowacyjnych kaplicy.
– STYCZEŃ: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy przeciwko Jej Dziewictwu.

2022
– GRUDZIEŃ: W intencji ks. Karola, o opiekę i prowadzenie Matki Bożej Nieustającej Pomocy w wypełnianiu Woli Bożej i życiu duchowym.
– LISTOPAD: W intencji Papieża Franciszka, o bojaźń Bożą i światło Ducha Świętego w prowadzeniu Kościoła Chrystusowego.
– PAŹDZIERNIK: O opiekę Najświętszej Maryi Panny i Św Patronów dla naszej Ojczyzny.
– WRZESIEŃ: O miłość i zadośćuczynienie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za świętokradztwa i nieuszanowania Najświętszego Sakramentu jakich dopuszczamy się sami i inni.
– SIERPIEŃ: W intencji dusz pielgrzymów, którzy zginęli w Chorwacji, a dla rannych o cierpliwość i łaskę powrotu do zdrowia.
– LIPIEC: O nawrócenie zatwardziałych grzeszników i zbawienie ich dusz.
– CZERWIEC: W intencji dzieci, które w tym miesiącu pierwszy raz przyjmą Komunię Świętą, o szczerą i gorącą miłość Pana Jezusa i pokorne przygotowanie serca na Jego przyjście.
– MAJ: W intencji ks. Piotra, o miłość i całkowite zjednoczenie z Wolą Bożą przez wstawiennictwo i prowadzenie Najświętszej Maryi Panny.
– KWIECIEŃ: O ufność w Bożą miłość i opiekę dla chorych, ich rodzin, opiekunów i lekarzy.
– MARZEC: O owoce beatyfikacji Sługi Bożej Pauliny Jaricot, założycielki Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca.
– LUTY: O nawrócenie Rosji i pokój na Ukrainie.
– STYCZEŃ: O dar nowych powołań kapłańskich i zakonnych z naszego Duszpasterstwa i zachowanie obecnych.

2021
– GRUDZIEŃ: W intencji seminarium i seminarzystów Instytutu Dobrego Pasterza o opiekę NMP i św Józefa oraz wszelkie potrzebne łaski.
– LISTOPAD: W intencji zmarłych członków zakonów i bractw św. Józefa.
– PAŹDZIERNIK: Aby rozważanie tajemnic Różańca Świętego przyczyniało się do wzrostu wiary i miłości do Boga i NMP wśród katolików.
– WRZESIEŃ: O mądrość Bożą, światło Ducha Świętego i opiekę Najświętszej Maryi Panny dla Arcybiskupa Józefa Guzdka w rządzeniu naszą diecezją.
– SIERPIEŃ: O Boże błogosławieństwo dla wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców Duszpasterstwa.
– LIPIEC: O męstwo dla prześladowanych ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa oraz o nawrócenie dla oprawców i uwolnienie więźniów.
– CZERWIEC: O oddalenie zarazy i miłosierdzie nad światem.
– MAJ: W intencji Papieża Franciszka, o światło Ducha Świętego w prowadzeniu Kościoła Chrystusowego.
– KWIECIEŃ: W intencji wynagradzającej za profanacje Najświętszego Sakramentu w Polsce i na świecie.
– MARZEC: O wzrost pobożności eucharystycznej i prawdziwą bojaźń Pańską dla wiernych i kapłanów w naszej diecezji.
– LUTY: W intencji ks. Karola, by był doskonałym narzędziem w rękach Niepokalanej i kapłanem wedle Serca Jezusowego.
– STYCZEŃ: O opiekę i wstawiennictwo św. Józefa we wszystkich sprawach i działaniach Duszpasterstwa w Nowym Roku.

2020
– GRUDZIEŃ: O ochronę życia poczętego w naszej Ojczyźnie i nawrócenie najbardziej zajadłych zwolenników zabijania nienarodzonych.
– LISTOPAD: O opiekę i pomoc Niepokalanej w znoszeniu trudności dla ks. Michała.
– PAŹDZIERNIK: Aby Pan zechciał wzbudzić nowych proroków i świętych do obrony swego Kościoła w obecnych czasach.
– WRZESIEŃ: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z naszego Duszpasterstwa oraz o pomoc Bożą i opiekę Niepokalanej we wszystkich trudnościach.
– SIERPIEŃ: O męstwo w znoszeniu choroby i łaskę powrotu do zdrowia dla ojca Kazimierza Dudy OCD.
– LIPIEC: O zachowanie powołań kapłańskich i zakonnych z naszego Duszpasterstwa (w intencji Maćka, Konrada i Jana).
– CZERWIEC: W intencji wynagradzającej za profanacje Najświętszego Sakramentu w Polsce i na świecie.
– MAJ: W intencji wszystkich którzy cierpią w związku z sytuacją w naszej Ojczyźnie, o męstwo w znoszeniu trudności i cierpienia oraz ufność w Bożą opiekę.
– KWIECIEŃ: O Boże błogosławieństwo dla matek, które pragną mieć więcej dzieci i opiekę Najświętszej Maryi Panny dla tych, które oczekują rozwiązania.
– MARZEC: Za dusze w czyśćcu, które dla wyniosłości i pychy, nieznośne męki cierpią.
– LUTY: Aby Pan Bóg wzbudził w Kościele odważnych biskupów do obrony wiary katolickiej.
– STYCZEŃ: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa przeciwko Matce Bożej, jej przywilejom i wizerunkom.

2019
– GRUDZIEŃ: O świętą gorliwość kapłańską, żarliwe nabożeństwo do Najświętszych Serc Pana Jezusa i Maryi oraz wszelkie potrzebne łaski dla ks. Grzegorza.

– LISTOPAD: O bezgraniczną ufność Niepokalanej, Jej Przeczystemu Sercu dla wszystkich, których Ona raczyła i jeszcze raczy przyprowadzić do naszego Duszpasterstwa.
– PAŹDZIERNIK: O męstwo w znoszeniu choroby oraz łaskę dobrego przygotowania się na spotkanie z Panem dla ks. Sławomira Grzeli.
– WRZESIEŃ: W intencji Arcybiskupa Tadeusza, o opiekę Maryi, światło Ducha Świętego i męstwo w obronie prawdy.
– SIERPIEŃ: O dar nowych powołań kapłańskich i zakonnych z naszego Duszpasterstwa i zachowanie obecnych.
– LIPIEC: W intencji Katarzyny i Krzysztofa, którzy w tym miesiącu zawrą sakrament małżeństwa, o wszelkie potrzebne łaski do tego, by mogli stać się świętym małżeństwem.
– CZERWIEC: O jak najdoskonalsze wypełnienie woli Niepokalanej przez ks. Michała oraz o stałą i żarliwą miłość do Niej.
– MAJ: O gorliwość i potrzebne łaski dla dzieci i dorosłych przygotowujących się do Aktu poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi.
– KWIECIEŃ: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z naszego Duszpasterstwa, o zgodę i pomoc Niepokalanej w rozwiązaniu wszystkich trudności.
– MARZEC: O wytrwałość w trudnościach i potrzebne łaski dla Franciszkanów i Franciszkanek Niepokalanej oraz Ojca Stefana Manellego.
– LUTY: Aby Pan wzbudził nowych, wielkich Świętych.
– STYCZEŃ: Za Dobrodziejów i Dobroczyńców naszego Duszpasterstwa.

2018
– GRUDZIEŃ: O Boże błogosławieństwo dla matek, które pragną mieć więcej dzieci.
– LISTOPAD: W intencji wynagradzającej za profanacje Najświętszego Sakramentu w Polsce i na świecie.
– PAŹDZIERNIK: Dziękczynna za 10 lat kapłaństwa ks. Grzegorza z prośbą o światło Ducha Świętego w rozeznawaniu Woli Bożej, aby był księdzem wg Serca Jezu pod opiekę Maryi Matki Pięknej Miłości.
– WRZESIEŃ: O potrzebne łaski dla mamy ks. Michała, a jeżeli Pan Bóg zechce przywołać ją do siebie – o dobrą śmierć.
– SIERPIEŃ: By Maryja była bardziej znana i miłowana, by Jej wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat.
– LIPIEC: O powrót Tradycji Katolickiej do zakonów i kościołów w Polsce.
– CZERWIEC: O łaskę powrotu do zdrowia dla Piotra Czeczota.
– MAJ: W intencji Arcybiskupa Tadeusza o błogosławieństwo i potrzebne łaski w rządzeniu naszą diecezją.
– KWIECIEŃ: Za Dobrodziejów i Dobroczyńców naszego Duszpasterstwa
– MARZEC: O pomoc Niepokalanej w rozwiązaniu problemów dla rodzin przeżywających obecnie trudności.
– LUTY: O światło Ducha Świętego i wierność katolickiej wierze dla wszystkich sprawujących władzę w kościele.
– STYCZEŃ: W intencji Arcybiskupa Tadeusza o błogosławieństwo i potrzebne łaski w rządzeniu naszą diecezją.

2017
– GRUDZIEŃ: W intencji ks. Michała o świętą gorliwość kapłańską i potrzebne łaski.
– LISTOPAD: W intencji Łukasza o zdrowie na duszy i ciele.
– PAŹDZIERNIK: W intencji rodzin z naszego Duszpasterstwa przeżywających obecnie trudności – aby Niepokalana okazała im swoją łaskę.
– WRZESIEŃ: O opiekę Matki Bożej nad Szkołą św. Kazimierza oraz o nieustanny wzrost w wierze i świętości dla dzieci, nauczycieli i dyrekcji tej szkoły.
– SIERPIEŃ: O wytrwanie w powołaniu i potrzebne łaski dla wszystkich Księży przeżywających obecnie trudności duchowe.
– LIPIEC: W intencji wynagradzającej za profanacje Najświętszego Sakramentu w Polsce i na świecie.
– CZERWIEC: W intencji ks. Grzegorza o świętą gorliwość i światło Ducha Świętego we wszystkich podejmowanych decyzjach.
– MAJ: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa przeciwko Bożemu Macierzyństwu.
– KWIECIEŃ: W intencji nowego biskupa.
– MARZEC: W intencjach Duszpasterstwa.
– LUTY: W intencji ks. Grzegorza o świętą gorliwość.
– STYCZEŃ: Aby Maryja była bardziej znana, kochana i czczona na całym świecie.

2016
– GRUDZIEŃ: W intencji czterech kardynałów i biskupów, którzy bronią prawdy katolickiej.
– LISTOPAD: O potrzebne łaski dla ks. Jacka i błogosławieństwo Boże w nowym miejscu posługiwania.
– PAŹDZIERNIK: O miłosierdzie nad światem i aby nie było wojny.
– WRZESIEŃ: O uzdrowienie dla księdza X i uratowanie jego kapłaństwa.
– SIERPIEŃ: W intencji ks. Grzegorza i ks. Jacka o potrzebne łaski i świętość.
– LIPIEC: O zachowanie i nowe powołania w Instytucie Dobrego Pasterza.
– CZERWIEC: Aby Pan wzbudził i posłał do Polski nowych świętych i proroków.
– MAJ: W intencji dzieci mających przyjść na świat w naszym Duszpasterstwie i o szczęśliwe rozwiązanie dla matek.
– KWIECIEŃ: O nowego dobrego biskupa w naszej archidiecezji.
– MARZEC: O łaskę potomstwa dla Joanny i Marcina.
– LUTY: W intencji biskupa Edwarda o zdrowie i potrzebne łaski (oraz o dobrego następcę).
– STYCZEŃ: W intencji ks. Grzegorza i ks. Jacka o potrzebne łaski i świętość.

2015
– GRUDZIEŃ: O łaskę zdrowia i szybkiego powrotu do obowiązków rodzinnych Iwony.
– LISTOPAD: W intencji Bp. Edwarda dziękczynna i błagalna.
– PAŹDZIERNIK: W intencji Synodu o jak największa liczbę odważnych biskupów.
– WRZESIEŃ: W intencji ks. Grzegorza o potrzebne łaski i świętość.
– SIERPIEŃ: W intencji Roberta Przemielewskiego o łaskę zdrowia i sił.
– LIPIEC: W intencji objawienia się woli Bożej odnośnie szkoły kadetów w Supraślu.
– CZERWIEC: W intencji Księdza Biskupa Edwarda o potrzebne łaski.
– MAJ: Aby ks. Krzysztof Śniadoch SAC był świętym kapłanem.
– KWIECIEŃ: Za nowo ochrzczone dzieci i szczęśliwe narodziny kolejnych.
– MARZEC: Za Joannę i jej dziecko.

– św. Archanioła Rafała

2023
– GRUDZIEŃ:
– LISTOPAD:
– PAŹDZIERNIK: O ukochanie cnót Matki Bożej i łaski potrzebne chrześcijanom do ich naśladowania.
– WRZESIEŃ:
– SIERPIEŃ:
– LIPIEC:
– CZERWIEC: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z naszego Duszpasterstwa, o pomoc Świętej Rodziny w rozwiązaniu wszystkich trudności.
– MAJ: W intencji Matek z naszego Duszpasterstwa oczekujących potomstwa
– KWIECIEŃ: O światło i dary Ducha Świętego oraz opiekę Najświętszej Maryi Panny dla Arcybiskupa Józefa Guzdka w rządzeniu naszą diecezją i kierowaniu duszami.
– MARZEC: O Boże błogosławieństwo i pomoc we wszystkich pracach remontowych i renowacyjnych kaplicy.
– LUTY: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy przeciwko Jej Bożemu Macierzyństwu.
– STYCZEŃ: W intencji ks. Karola, o opiekę i prowadzenie Matki Bożej Nieustającej Pomocy w wypełnianiu Woli Bożej i życiu duchowym.

2022
– GRUDZIEŃ: W intencji Papieża Franciszka, o bojaźń Bożą i światło Ducha Świętego w prowadzeniu Kościoła Chrystusowego.
– LISTOPAD: O opiekę Najświętszej Maryi Panny i św. Patronów dla naszej Ojczyzny.
– PAŹDZIERNIK: O miłość i zadośćuczynienie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za świętokradztwa i nieuszanowania Najświętszego Sakramentu jakich dopuszczamy się sami i inni.
– WRZESIEŃ: W intencji dusz w czyśćcu cierpiących.
– SIERPIEŃ: O nawrócenie zatwardziałych grzeszników i zbawienie ich dusz.
– LIPIEC: W rocznicę święceń kapłańskich ks. Michała Świętka IBP, o światło Ducha Świętego w wypełnianiu Woli Bożej i doskonałe nabożeństwo do Najdroższej Krwi Pana Jezusa oraz Najświętszej Maryi Panny.
– CZERWIEC: W intencji ks. Piotra, o opiekę i prowadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi w życiu duchowym i służbie Bożej.
– MAJ: O ufność w Bożą miłość i opiekę dla chorych, ich rodzin i lekarzy.
– KWIECIEŃ: O owoce beatyfikacji Sługi Bożej Pauliny Jaricot, założycielki Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca.
– MARZEC: O nawrócenie Rosji i pokój na Ukrainie.
– LUTY: O dar nowych powołań kapłańskich i zakonnych z naszego Duszpasterstwa i zachowanie obecnych.
– STYCZEŃ: O wypełnienie się Woli Bożej i łaskę miłosierdzia dla przełożonych Instytutów Tradycyjnych, zakonów i wspólnot wiernych wokół nich zgromadzonych.

2021
– GRUDZIEŃ: W intencji zmarłych członków zakonów i bractw św. Józefa.
– LISTOPAD: Aby rozważanie tajemnic Różańca Świętego przyczyniało się do wzrostu wiary i miłości do Boga oraz NMP wśród katolików.
– PAŹDZIERNIK: O mądrość Bożą, światło Ducha Świętego i opiekę Najświętszej Maryi Panny dla Arcybiskupa Józefa Guzdka w rządzeniu naszą diecezją.
– WRZESIEŃ: O łaskę Niepokalanej dla dzieci mających przyjść na świat w naszym Duszpasterstwie i nowonarodzonych oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla matek.
– SIERPIEŃ: O męstwo dla prześladowanych ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa oraz o nawrócenie dla oprawców i uwolnienie więźniów.
– LIPIEC: W rocznicę święceń kapłańskich ks. Karola, o prowadzenie Ducha Świętego, potrzebne łaski do zbawienia, nieustanną opiekę i wsparcie Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
– CZERWIEC: W intencji Papieża Franciszka, o światło Ducha Świętego w prowadzeniu Kościoła Chrystusowego.
– MAJ: O nawrócenie polskiej młodzieży na wiarę katolicką.
– KWIECIEŃ: O wzrost pobożności eucharystycznej i prawdziwą bojaźń Pańską dla wiernych i kapłanów w naszej diecezji.
– MARZEC: W intencji ks. Karola, by był doskonałym narzędziem w rękach Niepokalanej i kapłanem wedle Serca Jezusowego.
– LUTY: O opiekę i wstawiennictwo św. Józefa we wszystkich sprawach i działaniach Duszpasterstwa.
– STYCZEŃ: O ochronę życia poczętego w naszej Ojczyźnie i nawrócenie najbardziej zajadłych zwolenników zabijania nienarodzonych.

2020
– GRUDZIEŃ: O jak najdoskonalsze wypełnienie woli Niepokalanej przez ks. Michała oraz o stałą i żarliwą miłość do Niej.
– LISTOPAD: Aby Pan zechciał wzbudzić nowych proroków i świętych do obrony swego Kościoła w obecnych czasach.
– PAŹDZIERNIK: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z naszego Duszpasterstwa oraz o pomoc Bożą i opiekę Niepokalanej we wszystkich trudnościach.
– WRZESIEŃ: O męstwo w znoszeniu choroby i łaskę powrotu do zdrowia dla ojca Kazimierza Dudy OCD.
– SIERPIEŃ: O zachowanie powołań kapłańskich i zakonnych z naszego Duszpasterstwa(w intencji Maćka, Konrada i Jana).
– LIPIEC: W intencji wynagradzającej za profanacje Najświętszego Sakramentu w Polsce i na świecie.
– CZERWIEC: O uwolnienie i łaskę nawrócenia dla Karola.
– MAJ: W intencji dzieci mających przyjść na świat w naszym Duszpasterstwie i o szczęśliwe rozwiązanie dla matek.
– KWIECIEŃ: Za dusze w czyśćcu cierpiące.
– MARZEC: Aby Pan Bóg wzbudził w Kościele odważnych biskupów do obrony wiary katolickiej.
– LUTY: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa i zniewagi przeciwko Jej świętemu dziewictwu i czystości oraz Jej świętym wizerunkom.
– STYCZEŃ: O świętą gorliwość kapłańską, żarliwe nabożeństwo do Najświętszych Serc Pana Jezusa i Maryi oraz wszelkie potrzebne łaski dla ks. Grzegorza.

2019
– GRUDZIEŃ: O bezgraniczną ufność Niepokalanej, Jej Przeczystemu Sercu dla wszystkich, których Ona raczyła i jeszcze raczy przyprowadzić do naszego Duszpasterstwa.

– LISTOPAD: O spokój duszy dla ks. Sławomira Grzeli.
– PAŹDZIERNIK: W intencji Arcybiskupa Tadeusza, o opiekę Maryi, światło Ducha Św. i męstwo w obronie Prawdy.
– WRZESIEŃ: O zachowanie powołań kapłańskich i zakonnych z naszego Duszpasterstwa oraz wzbudzenie nowych.
– SIERPIEŃ: O dar nowych powołań kapłańskich i zakonnych z naszego Duszpasterstwa i zachowanie obecnych.
– LIPIEC: W rocznicę święceń kapłańskich ks. Michała, o światło Ducha Świętego w rozeznawaniu Woli Bożej, aby był głębokim czcicielem Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa i cieszył się nieustanną opieką Maryi, Matki Pięknej Miłości.
– CZERWIEC: W intencji Julii i Michała, którzy w tym miesiącu zawrą sakrament małżeństwa, o wszelkie potrzebne łaski do tego, by mogli stać się świętą rodziną.
– MAJ: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z Duszpasterstwa, o zgodę i pomoc Niepokalanej w rozwiązaniu wszystkich trudności.
– KWIECIEŃ: O wytrwałość w trudnościach i potrzebne łaski dla Franciszkanów i Franciszkanek Niepokalanej oraz Ojca Stefana Manellego.
– MARZEC: Aby Pan wzbudził wśród nas nowych, wielkich Świętych.
– LUTY: Za Dobrodziejów i Dobroczyńców naszego Duszpasterstwa.
– STYCZEŃ: O Boże błogosławieństwo dla matek, które pragną mieć więcej dzieci.

2018
– GRUDZIEŃ: O łaskę powrotu do zdrowia dla ojca Kazimierza Dudy OCD.
– LISTOPAD: O szczęśliwe rozwiązanie dla matek i Boże błogosławieństwo dla nowo narodzonych dzieci.
– PAŹDZIERNIK: O cierpliwość i łaskę pokory w cierpieniu oraz o uzdrowienie z ciężkiej choroby dla Beaty.
– WRZESIEŃ: W intencji Joanny i Kamila, którzy w tym miesiącu zawrą sakrament małżeństwa, o wszelkie potrzebne łaski do tego, by mogli stać się świętą rodziną.
– SIERPIEŃ: W intencji ks. Grzegorza, by był doskonałym narzędziem w rękach Niepokalanej i kapłanem wedle Serca Jezusowego.
– LIPIEC: O łaskę powrotu do zdrowia dla Piotra Czeczota.
– CZERWIEC: W intencji Arcybiskupa Tadeusza o błogosławieństwo i potrzebne łaski w rządzeniu naszą diecezją.
– MAJ: Za Dobrodziejów i Dobroczyńców naszego Duszpasterstwa.
– KWIECIEŃ: O pomoc Niepokalanej w rozwiązaniu problemów dla rodzin przeżywających obecnie trudności.
– MARZEC: O światło Ducha Świętego i wierność katolickiej wierze dla wszystkich sprawujących władzę w kościele.
– LUTY: O szczęśliwe rozwiązanie dla matek i Boże błogosławieństwo dla nowonarodzonych dzieci.
– STYCZEŃ: W intencji ks. Michała o mądrość krzyża, bezgraniczne oddanie Niepokalanej i prowadzenie Ducha Świętego.

2017
– GRUDZIEŃ: O Boże błogosławieństwo dla wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców naszego Duszpasterstwa.
– LISTOPAD: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z naszego Duszpasterstwa oraz o pomoc Bożą i łaskę Niepokalanej we wszystkich trudnościach.
– PAŹDZIERNIK: W intencji dusz w czyśćcu cierpiących.
– WRZESIEŃ: W intencji Arcybiskupa Tadeusza o błogosławieństwo i potrzebne łaski w rządzeniu naszą diecezją.
– SIERPIEŃ: W intencji dzieci mających przyjść na świat w naszym Duszpasterstwie oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla matek.
– LIPIEC: O umiłowanie Tradycji Katolickiej przez duchownych i świeckich w Polsce.
– CZERWIEC: Aby Maryja była bardziej znana, kochana i czczona na całym świecie.
– MAJ: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa przeciw Jej Dziewictwu.
– KWIECIEŃ: W intencji ks. Grzegorza o świętą gorliwość.
– MARZEC: W intencjach Duszpasterstwa.
– LUTY: O zdrowie i szczęśliwe rozwiązanie dla Dominiki.
– STYCZEŃ: W intencji czterech kardynałów i biskupów którzy bronią prawdy katolickiej.

2016
– GRUDZIEŃ: O dobrego katolickiego biskupa dla naszej diecezji.
– LISTOPAD: W intencji ks. Sergiusza o potrzebne łaski.
– PAŹDZIERNIK: O pełną ochronę życia w naszej ojczyźnie i nawrócenie najbardziej zajadłych zwolenników zabijania nienarodzonych.
– WRZESIEŃ: W intencji ks. Grzegorza i ks. Jacka o potrzebne łaski i świętość.
– SIERPIEŃ: O intronizację Chrystusa Króla w naszej Ojczyźnie.
– LIPIEC: O szczęśliwe rozwiązanie dla matek oczekujących potomstwa.
– CZERWIEC: O pełną ochronę życia poczętego w Polsce.
– MAJ: O nowego dobrego biskupa w naszej archidiecezji.
– KWIECIEŃ: W intencji Doroty.
– MARZEC: W intencji biskupa Edwarda o zdrowie i potrzebne łaski (oraz o dobrego następcę).
– LUTY: W intencji ks. Grzegorza i ks. Jacka o potrzebne łaski i świętość.
– STYCZEŃ: Za dzieci które przyjdą na świat w tym roku w naszym Duszpasterstwie.

2015
– GRUDZIEŃ: O łaskę uzdrowienia dla Roberta.
– LISTOPAD: W intencji dusz w czyśćcu cierpiących, zwłaszcza za te które, dopuszczały się wypaczeń wiary katolickie.
– PAŹDZIERNIK: W intencji ks. Grzegorza o potrzebne łaski i świętość.
– WRZESIEŃ: W intencji szkoły św. Kazimierza i szkoły kadetów.
– SIERPIEŃ: W intencji Arcybiskupa Edwarda o potrzebne łaski dla niego.
– LIPIEC: O łaskę uzdrowienia dla Emilki Strankowskiej.
– CZERWIEC: O szczęśliwe rozwiązanie dla Asi Sienkiewicz i błogosławieństwo dla ich rodziny.
– MAJ: O powołanie domu Instytutu Dobrego Pasterza w Białymstoku.
– KWIECIEŃ: O błogosławieństwo przy remoncie i ozdobie naszej kaplicy.
– MARZEC: O erygowanie domu IBP.

– św. Archanioła Michała

2023
– GRUDZIEŃ:
– LISTOPAD:
– PAŹDZIERNIK: O nawrócenie Rosji i pokój na Ukrainie.
– WRZESIEŃ:
– SIERPIEŃ:
– LIPIEC:
– CZERWIEC: Za diakonów Instytutu Dobrego Pasterza, którzy w tym miesiącu przyjmą święcenia kapłańskie.
– MAJ: O światło i dary Ducha Świętego oraz opiekę Najświętszej Maryi Panny dla
Arcybiskupa Józefa Guzdka w rządzeniu naszą diecezją i kierowaniu duszami.
– KWIECIEŃ: O Boże błogosławieństwo i pomoc we wszystkich pracach remontowych i renowacyjnych kaplicy.
– MARZEC: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy tych, którzy usiłują publicznie wpoić w serca dzieci obojętność, pogardę oraz nienawiść do Matki Bożej.
– LUTY: W intencji ks. Karola, o opiekę i prowadzenie Matki Bożej Nieustającej Pomocy w wypełnianiu Woli Bożej i życiu duchowym.
– STYCZEŃ: W intencji Papieża Franciszka, o bojaźń Bożą i światło Ducha Świętego w prowadzeniu Kościoła Chrystusowego.

2022
– GRUDZIEŃ: O opiekę Najświętszej Maryi Panny i św. Patronów dla naszej Ojczyzny.
– LISTOPAD: O miłość i zadośćuczynienie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za świętokradztwa i nieuszanowania Najświętszego Sakramentu jakich dopuszczamy się sami i inni.
– PAŹDZIERNIK: W intencji dusz w czyśćcu cierpiących.
– WRZESIEŃ: O nawrócenie zatwardziałych grzeszników i zbawienie ich dusz.
– SIERPIEŃ: O miłosierdzie Boże nad światem.
– LIPIEC: W intencji ks. Piotra, o opiekę i prowadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi w życiu duchowym i służbie Bożej.
– CZERWIEC: O ufność w Bożą miłość i pomoc dla chorych, ich rodzin i lekarzy.
– MAJ: O owoce beatyfikacji Sługi Bożej Pauliny Jaricot, założycielki Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca- 22 maj 2022r.
– KWIECIEŃ: O nawrócenie Rosji i pokój na Ukrainie.
– MARZEC: W intencji kapłanów i nowych powołań kapłańskich przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli w 400 rocznicę święceń kapłańskich.
– LUTY: O wypełnienie się Woli Bożej i łaskę miłosierdzia dla przełożonych Instytutów Tradycyjnych, zakonów i wspólnot wiernych wokół nich zgromadzonych.
– STYCZEŃ: Aby Najświętsze Imię Jezus było otaczane wielką czcią i miłością oraz wymawiane z należnym mu szacunkiem.

2021
– GRUDZIEŃ: Aby rozważanie tajemnic Różańca Świętego przyczyniało się do wzrostu wiary i miłości do Boga oraz NMP wśród katolików.
– LISTOPAD: O mądrość Bożą, światło Ducha Świętego i opiekę Najświętszej Maryi Panny dla Arcybiskupa Józefa Guzdka w rządzeniu naszą diecezją.
– PAŹDZIERNIK: O łaskę Niepokalanej dla dzieci mających przyjść na świat w naszym Duszpasterstwie i nowonarodzonych oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla matek.
– WRZESIEŃ: O obfite owoce beatyfikacji sb. Kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Róży Czackiej i naśladowanie ich cnót w życiu codziennym.
– SIERPIEŃ: W intencji ks. Karola, o prowadzenie Ducha Świętego, potrzebne łaski do zbawienia, nieustanną opiekę i wsparcie Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
– LIPIEC: W intencji Papieża Franciszka, o światło Ducha Świętego w prowadzeniu Kościoła Chrystusowego.
– CZERWIEC: O nawrócenie polskiej młodzieży na wiarę katolicką.
– MAJ: O wzrost pobożności eucharystycznej i prawdziwą bojaźń Pańską dla wiernych i kapłanów w naszej diecezji.
– KWIECIEŃ: W intencji ks. Karola, by był doskonałym narzędziem w rękach Niepokalanej i kapłanem wedle Serca Jezusowego.
– MARZEC: O opiekę i wstawiennictwo św. Józefa we wszystkich sprawach i działaniach Duszpasterstwa.
– LUTY: O ochronę życia poczętego w naszej Ojczyźnie i nawrócenie najbardziej zajadłych zwolenników zabijania nienarodzonych.
– STYCZEŃ: O jak najdoskonalsze wypełnienie woli Niepokalanej przez ks. Michała oraz o stałą i żarliwą miłość do Niej i Jej Syna.

2020
– GRUDZIEŃ: Aby Pan zechciał wzbudzić nowych proroków i świętych do obrony swego Kościoła w
obecnych czasach.
– LISTOPAD: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z naszego Duszpasterstwa oraz o pomoc Bożą i opiekę Niepokalanej we wszystkich trudnościach.
– PAŹDZIERNIK: O męstwo w znoszeniu choroby i łaskę powrotu do zdrowia dla o. Kazimierza Dudy OCD.
– WRZESIEŃ: O zachowanie powołań kapłańskich i zakonnych z naszego Duszpasterstwa (w intencji Macieja, Konrada i Jana).
– SIERPIEŃ: W intencji wynagradzającej za profanacje Najświętszego Sakramentu w Polsce i na świecie.
– LIPIEC: O Boże błogosławieństwo dla inicjatywy powołania tradycyjnej parafii personalnej przez Duszpasterstwo w Szczecinie.
– CZERWIEC: W intencji dzieci mających przyjść na świat w naszym Duszpasterstwie i o szczęśliwe rozwiązanie dla matek.
– MAJ: W intencji dusz w czyśćcu cierpiących, zwłaszcza tych które, dopuszczały się wypaczeń wiary katolickiej.
– KWIECIEŃ: Aby Pan Bóg wzbudził w Kościele odważnych biskupów do obrony wiary katolickiej i owczarni Chrystusowej.
– MARZEC: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa i zniewagi przeciwko Jej świętym przywilejom i wizerunkom.
– LUTY: O świętą gorliwość kapłańską i dobrze wykorzystany czas rekolekcji dla ks. Grzegorza.
– STYCZEŃ: O bezgraniczną ufność Niepokalanej, Jej Przeczystemu Sercu dla wszystkich, których Ona raczyła i jeszcze raczy przyprowadzić do naszego Duszpasterstwa.

2019
– GRUDZIEŃ: O uzdrowienie małżeństwa Doroty i Piotra.

– LISTOPAD: W intencji Arcybiskupa Tadeusza, o opiekę Maryi, światło Ducha Świętego i męstwo w obronie Prawdy katolickiej.
– PAŹDZIERNIK: O zachowanie powołań kapłańskich i zakonnych z naszego Duszpasterstwa oraz wzbudzenie nowych.
– WRZESIEŃ: O Boże błogosławieństwo dla wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców Duszpasterstwa.
– SIERPIEŃ: O jak najdoskonalsze wypełnienie woli Niepokalanej przez ks. Michała oraz o stałą i żarliwą miłość do Niej.
– LIPIEC: Aby wrogów Kościoła Pan Bóg upokorzyć raczył (vide marsz sodomitów w Białymstoku).
– CZERWIEC: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z Duszpasterstwa, o zgodę i pomoc Niepokalanej w rozwiązaniu wszystkich trudności.
– MAJ: O wytrwałość w trudnościach i potrzebne łaski dla Franciszkanów i Franciszkanek Niepokalanej oraz Ojca Stefana Manellego.
– KWIECIEŃ: Aby Pan wzbudził wśród nas nowych, wielkich Świętych.
– MARZEC: O łaskę uzdrowienia dla Ani.
– LUTY: O Boże błogosławieństwo dla matek, które pragną mieć więcej dzieci.
– STYCZEŃ: O łaskę głębokiej pobożności dla naszych ministrantów i miłowanie ołtarza.

2018
– GRUDZIEŃ: O opiekę Serc Jezusa i Maryi nad duszami oddanymi Bogu bez reszty.
– LISTOPAD: O mądrość Bożą dla ks. Grzegorza, o światło Ducha Św. w rozeznawaniu Woli Bożej w rzeczach małych i dużych względem siebie i dusz mu powierzonych.
– PAŹDZIERNIK: O szczęśliwe rozwiązanie dla matek i Boże błogosławieństwo dla nowo narodzonych dzieci.
– WRZESIEŃ: W intencji ks. Michała – o doskonałe pełnienie woli Niepokalanej, ducha wielkoduszności i świętą gorliwość kapłańską.
– SIERPIEŃ: Aby w naszej Ojczyźnie na nowo rozgorzało szczere nabożeństwo do Serca Pana Jezusa, a szczególnie wśród stanu kapłańskiego.
– LIPIEC: O odrodzenie moralności katolickiej w Polsce.
– CZERWIEC: Za Dobrodziejów i Dobroczyńców naszego Duszpasterstwa.
– MAJ: O pomoc Niepokalanej w rozwiązaniu problemów dla rodzin przeżywających obecnie trudności.
– KWIECIEŃ: O światło Ducha Świętego i wierność katolickiej wierze dla wszystkich sprawujących władzę w kościele.
– MARZEC: O szczęśliwe rozwiązanie dla matek przy nadziei i Boże błogosławieństwo dla nowo narodzonych dzieci.
– LUTY: O łaskę nawrócenia dla ks. Sergiusza.
– STYCZEŃ: W intencji ks. Grzegorza o mądrość krzyża, bezgraniczne oddanie Niepokalanej i prowadzenie Ducha Świętego.

2017
– GRUDZIEŃ: O jak najwięcej dusz oddanych Niepokalanej bezgranicznie.
– LISTOPAD: W intencji dusz w czyśćcu cierpiących.
– PAŹDZIERNIK: O opiekę Matki Bożej nad rodzinami z naszego Duszpasterstwa oraz o nieustanny wzrost w wierze i świętości dla ich członków.
– WRZESIEŃ: O powrót Tradycji Katolickiej do zakonów i kościołów w Polsce a zwłaszcza do Klarysek w Hajnówce i Karmelitanek we Włocławku.
– SIERPIEŃ: O pokorę i wielkoduszność dla wszystkich przychodzących do naszego Duszpasterstwa.
– LIPIEC: W intencji dzieci mających przyjść na świat w naszym Duszpasterstwie oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla matek.
– CZERWIEC: W intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za wszystkie świętokradztwa i nieuszanowania Najświętszego Sakramentu.
– MAJ: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu.
– KWIECIEŃ: Aby duchowni odważnie bronili wiary katolickiej.
– MARZEC: W intencjach Duszpasterstwa.
– LUTY: O nowego pobożnego biskupa dla naszej Archidiecezji.
– STYCZEŃ: O dobrego katolickiego biskupa dla naszej Archidiecezji.

2016
– GRUDZIEŃ: O owoce intronizacji Chrystusa Króla i aby nawrócili się jej przeciwnicy.
– LISTOPAD: O potrzebne łaski dla kl. Michała.
– PAŹDZIERNIK: W intencji ks. Grzegorza i ks. Jacka o potrzebne łaski i świętość.
– WRZESIEŃ: O intronizację Chrystusa Króla w naszej Ojczyźnie.
– SIERPIEŃ: O błogosławieństwo Boże we wszystkich pracach remontowych przy kościele.
– LIPIEC: W intencji ks. Wojciecha Pobudkowskiego, aby był dobrym kapłanem wedle Serca Jezusowego.
– CZERWIEC: O dobrego biskupa dla naszej diecezji.
– MAJ: O uzdrowienie małżeństwa Wojciecha i Agnieszki.
– KWIECIEŃ: W intencji kl. Michała i dk. Wojciecha.
– MARZEC: W intencji ks. Grzegorza i ks. Jacka o potrzebne łaski i świętość.
– LUTY: Aby Chrystus został ogłoszony Królem Polski.
– STYCZEŃ: O pokój w Polsce i twarde stanowisko wobec islamu.

2015
– GRUDZIEŃ: W intencji biskupa Edwarda o zdrowie i potrzebne łaski (oraz o dobrego następcę).
– LISTOPAD: Za ks. Grzegorz i ks. Jacka o potrzebne łaski i świętość.
– PAŹDZIERNIK: Za prezydenta RP i wybory w Polsce – o wybór zgodny z wolą Opatrzności Bożej.
– WRZESIEŃ: W intencji biskupa Edwarda.
– SIERPIEŃ: O dar nowych powołań kapłańskich i zakonnych z naszego Duszpasterstwa.
– LIPIEC: O nawrócenie Rosji i pokój na Ukrainie.
– CZERWIEC: O doskonałe wypełnienie woli Bożej w życiu ks. Grzegorza, świętość i potrzebne łaski.
– MAJ: O jak najlepszego prezydenta dla Polski i katolicki rząd.
– KWIECIEŃ: Aby Bóg przedłużył czas swego miłosierdzia.
– MARZEC: O rozwiązanie spraw na Ukrainie.

– św. Teresy z Lisieux

2023
– GRUDZIEŃ:
– LISTOPAD:
– PAŹDZIERNIK: Za biskupów, kapłanów i zakonników o wierność niezmiennemu nauczaniu Kościoła.
– WRZESIEŃ:
– SIERPIEŃ:
– LIPIEC:
– CZERWIEC: O światło i dary Ducha Świętego oraz opiekę Najświętszej Maryi Panny dla Arcybiskupa Józefa Guzdka w rządzeniu naszą diecezją i kierowaniu duszami.
– MAJ: O Boże błogosławieństwo i pomoc we wszystkich pracach remontowych i renowacyjnych kaplicy.
– KWIECIEŃ: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy tych, którzy znieważają Matkę Bożą w jej świętych wizerunkach.
– MARZEC: W intencji ks. Karola, o opiekę i prowadzenie Matki Bożej Nieustającej Pomocy w wypełnianiu Woli Bożej i życiu duchowym.
– LUTY: W intencji Papieża Franciszka, o bojaźń Bożą i światło Ducha Świętego w prowadzeniu Kościoła Chrystusowego.
– STYCZEŃ: O opiekę Najświętszej Maryi Panny i św. Patronów dla naszej Ojczyzny.

2022
– GRUDZIEŃ: O miłość i zadośćuczynienie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za świętokradztwa i nieuszanowania Najświętszego Sakramentu jakich dopuszczamy się sami i inni.
– LISTOPAD: W intencji dusz w czyśćcu cierpiących.
– PAŹDZIERNIK: O nawrócenie zatwardziałych grzeszników i zbawienie ich dusz.
– WRZESIEŃ: O wysłuchanie modlitw i Boże błogosławieństwo dla plonów na naszych ziemiach.
– SIERPIEŃ: W intencji ks. Piotra, o opiekę i prowadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi w życiu duchowym i służbie Bożej.
– LIPIEC: O ufność w Bożą miłość i wsparcie dla cierpiących z powodu chorób duszy i ciała, ich rodzin i lekarzy.
– CZERWIEC: Aby za pośrednictwem dzieł bł. Pauliny Jaricot, wiara, nadzieja i miłość do Trójcy Przenajświętszej i Matki Boga wzrastała w sercach wszystkich ludów ziemi.
– MAJ: O nawrócenie Rosji i pokój na Ukrainie.
– KWIECIEŃ: O dar nowych powołań kapłańskich i zakonnych z naszego Duszpasterstwa i zachowanie obecnych.
– MARZEC: O wypełnienie się Woli Bożej i łaskę miłosierdzia dla przełożonych Instytutów Tradycyjnych, zgromadzeń zakonnych i wspólnot wiernych wokół nich istniejących.
– LUTY: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z naszego Duszpasterstwa, o zgodę i pomoc Niepokalanej w rozwiązaniu wszystkich trudności.
– STYCZEŃ: Aby rozważanie tajemnic Różańca Świętego przyczyniało się do wzrostu wiary oraz miłości do Boga i NMP wśród katolików.

2021
– GRUDZIEŃ: O mądrość Bożą, światło Ducha Świętego i opiekę Najświętszej Maryi Panny dla Arcybiskupa Józefa Guzdka w rządzeniu naszą diecezją.
– LISTOPAD: O łaskę Niepokalanej dla dzieci mających przyjść na świat w naszym Duszpasterstwie i nowonarodzonych oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla matek.
– PAŹDZIERNIK: O obfite owoce beatyfikacji Kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Róży Czackiej i naśladowanie ich cnót w życiu codziennym.
– WRZESIEŃ: W intencji ks. Karola, o prowadzenie Ducha Świętego, potrzebne łaski do zbawienia, nieustanną opiekę i wsparcie Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
– SIERPIEŃ: W intencji Papieża Franciszka, o światło Ducha Świętego w prowadzeniu Kościoła Chrystusowego.
– LIPIEC: O nawrócenie polskiej młodzieży na wiarę katolicką.
– CZERWIEC: W intencji wynagradzającej za profanacje Najświętszego Sakramentu w Polsce i na świecie.
– MAJ: Aby ks. Karol i ks. Michał byli doskonałymi narzędziami w rękach Niepokalanej i gorliwie starali się o dobro duchowe powierzonych im dusz przez przykład i wstawiennictwo św. Stanisława Biskupa Męczennika.
– KWIECIEŃ: O opiekę i wstawiennictwo św. Józefa we wszystkich sprawach i działaniach Duszpasterstwa.
– MARZEC: W intencji szkoły św. Kazimierza Królewicza, o opiekę patrona i wszelkie potrzebne łaski dla kadry pedagogicznej, rodziców i dzieci.
– LUTY: O jak najdoskonalsze wypełnienie woli Niepokalanej przez ks. Michała oraz o stałą i żarliwą miłość do Niej i Jej Syna.
– STYCZEŃ: W intencji Arcybiskupa Tadeusza, o światło Ducha Świętego, opiekę Maryi i męstwo w obronie Prawdy katolickiej.

2020
– GRUDZIEŃ: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z naszego Duszpasterstwa oraz o
pomoc Bożą i opiekę Niepokalanej we wszystkich trudnościach.
– LISTOPAD: O męstwo w znoszeniu choroby i łaskę powrotu do zdrowia dla o. Kazimierza Dudy OCD.
– PAŹDZIERNIK: O potrzebne łaski i świętość dla wszystkich dusz powołanych do życia w stanie kapłańskim i zakonnym z naszego Duszpasterstwa.
– WRZESIEŃ: W intencji wynagradzającej za profanacje Najświętszego Sakramentu w Polsce i na świecie.
– SIERPIEŃ: O Boże błogosławieństwo dla inicjatywy powołania tradycyjnej parafii personalnej przez Duszpasterstwo w Szczecinie.
– LIPIEC: W intencji dzieci mających przyjść na świat w naszym Duszpasterstwie i o szczęśliwe rozwiązanie dla matek.
– CZERWIEC: W intencji dusz w czyśćcu cierpiących, zwłaszcza tych które, dopuszczały się nieuszanowania Najświętszego Sakramentu.
– MAJ: Aby Pan Bóg wzbudził w Kościele odważnych biskupów do obrony wiary katolickiej i owczarni Chrystusowej.
– KWIECIEŃ: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa i zniewagi przeciwko Jej świętym przywilejom i wizerunkom.
– MARZEC: O świętą gorliwość kapłańską, żarliwe nabożeństwo do Najświętszych Serc Pana Jezusa i Maryi oraz wszelkie potrzebne łaski dla ks. Grzegorza.
– LUTY: O łaskę dobrej spowiedzi i uzdrowienie wewnętrzne dla Andrzeja i Anny.
– STYCZEŃ: O uzdrowienie małżeństwa Doroty i Piotra.

2019
– GRUDZIEŃ: W intencji Arcybiskupa Tadeusza, o opiekę Maryi, światło Ducha Świętego i męstwo w obronie Prawdy katolickiej.

– LISTOPAD: O zachowanie powołań kapłańskich i zakonnych z naszego Duszpasterstwa oraz wzbudzenie nowych.
– PAŹDZIERNIK: O Boże błogosławieństwo dla wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców Duszpasterstwa.
– WRZESIEŃ: O jak najdoskonalsze wypełnienie woli Niepokalanej przez ks. Michała oraz o stałą i żarliwą miłość do Niej.
– SIERPIEŃ: W intencji wynagradzającej Trójcy Przenajświętszej za zniewagi jakich dopuszczają się wobec Niej uczestnicy marszów sodomitów w naszym kraju.
– LIPIEC: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z Duszpasterstwa, o zgodę i pomoc Niepokalanej w rozwiązaniu wszystkich trudności.
– CZERWIEC: Aby Najświętsze Serce Pana Jezusa było bardziej kochane i czczone przez wszystkich.
– MAJ: O męstwo dla męczenników, którzy giną z rąk muzułmanów i nawrócenie dla oprawców oraz uwolnienie więźniów.
– KWIECIEŃ: O pomyślne rozwiązanie spraw cywilno-prawnych w Duszpasterstwie.
– MARZEC: O Boże błogosławieństwo dla matek, które pragną mieć więcej dzieci.
– LUTY: O łaskę głębokiej pobożności dla naszych ministrantów i umiłowanie ołtarza.
– STYCZEŃ: O opiekę Serc Jezusa i Maryi nad duszami oddanymi Bogu bez reszty.

2018
– GRUDZIEŃ: O wypełnienie woli Niepokalanej w życiu ks. Grzegorza, świętość i potrzebne łaski.
– LISTOPAD: O powstanie tradycyjnego seminarium w Polsce.
– PAŹDZIERNIK: O powstanie tradycyjnego kontemplacyjnego klasztoru w Polsce.
– WRZESIEŃ: O wytrwałość w trudnościach i potrzebne łaski dla Franciszkanek Niepokalanej i Ojca Manellego.
– SIERPIEŃ: W intencji ks. Michała, by był doskonałym narzędziem w rękach Niepokalanej i kapłanem wedle Serca Jezusowego.
– LIPIEC: Aby Polska była prawdziwym Królestwem Maryi i była wolna od islamu.
– CZERWIEC: O pomoc Niepokalanej w rozwiązaniu problemów dla rodzin przeżywających obecnie trudności.
– MAJ: O światło Ducha Świętego i wierność katolickiej wierze dla wszystkich sprawujących władzę w kościele.
– KWIECIEŃ: O szczęśliwe rozwiązanie dla matek przy nadziei i Boże błogosławieństwo dla nowo narodzonych dzieci.
– MARZEC: O łaskę nawrócenia dla ks. Sergiusza.
– LUTY: O jak najwięcej dusz oddanych bezgranicznie Niepokalanej.
– STYCZEŃ: O powrót Tradycji Katolickiej do zakonów i kościołów w Polsce.

2017
– GRUDZIEŃ: O szczęśliwe rozwiązanie dla matek i Boże błogosławieństwo dla nowo narodzonych dzieci.
– LISTOPAD: O światło Ducha Świętego i wierność katolickiej wierze dla wszystkich sprawujących władzę w kościele.
– PAŹDZIERNIK: O zachowanie powołań kapłańskich i zakonnych z naszego Duszpasterstwa oraz wzbudzenie nowych.
– WRZESIEŃ: Aby Polska była prawdziwym Królestwem Maryi i aby była wolna od islamu.
– SIERPIEŃ: Aby Tradycyjna Msza Święta cieszyła się niezachwianą wolnością.
– LIPIEC: Aby Polska była prawdziwym Królestwem Maryi.
– CZERWIEC: W intencji dk. Michała, aby był dobrym kapłanem wedle Serca Jezusowego.
– MAJ: O jak najdoskonalsze wypełnienie woli Niepokalanej przez ks. Grzegorza i ks. Tomasza oraz stale żarliwą miłość do Niej.
– KWIECIEŃ: O szczęśliwe rozwiązanie dla matek oczekujących potomstwa.
– MARZEC: W intencjach Duszpasterstwa.
– LUTY: W intencji kardynałów i biskupów, którzy bronią wiary katolickiej o wytrwałość.
– STYCZEŃ: O zachowanie powołań kapłańskich i zakonnych z naszego Duszpasterstwa.

2016
– GRUDZIEŃ: W intencji kl. Michała i o nowe powołania.
– LISTOPAD: W intencji ks. Grzegorza o świętość.
– PAŹDZIERNIK: O intronizację Chrystusa Króla w naszej Ojczyźnie.
– WRZESIEŃ: W intencji Szkoły św. Kazimierza o błogosławieństwo Boże i opiekę na Bożym dziełem.
– SIERPIEŃ: O szczęśliwe rozwiązanie dla matek oczekujących potomstwa i błogosławieństwo dla pragnących je posiadać.
– LIPIEC: O dobrego katolickiego biskupa dla naszej diecezji.
– CZERWIEC: W intencji ks. Jacka i ks. Grzegorz oraz kl. Michała.
– MAJ: W intencji kl. Michała i dk. Wojciecha i dk. Jarosława.
– KWIECIEŃ: W intencji ks. Grzegorza i ks. Jacka o potrzebne łaski i świętość.
– MARZEC: Aby Pan wzbudził i posłał do Polski nowych świętych i proroków.
– LUTY: O powołania kapłańskie i zakonne z naszego Duszpasterstwa i o dusze oddane Bogu bez reszty.
– STYCZEŃ: O łaskę uzdrowienia dla Roberta.

2015
– GRUDZIEŃ: W intencji ks. Grzegorza i ks. Jacka o potrzebne łaski i świętość.
– LISTOPAD: O wierność i prawdziwą miłość w małżeństwach (w naszym Duszpasterstwie).
– PAŹDZIERNIK: W intencji biskupa Edwarda.
– WRZESIEŃ: W intencji Piotra i Doroty Koda oraz ich dzieci.
– SIERPIEŃ: O nawrócenie Rosji i pokój na Ukrainie.
– LIPIEC: O doskonałe wypełnienie woli Bożej w życiu ks. Grzegorza, świętość i potrzebne łaski.
– CZERWIEC: O królowanie Chrystusa w naszej Ojczyźnie.
– MAJ: O łaskę uzdrowienia dla Roberta.
– KWIECIEŃ: W intencji naszego Duszpasterstwa.
– MARZEC: O rozwiązanie spraw na Ukrainie.

– św. Małgorzaty Marii Alacoque

2023
– GRUDZIEŃ:
– LISTOPAD:
– PAŹDZIERNIK: O męstwo i wytrwałość w znoszeniu upokorzeń i prześladowań ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa dla chrześcijan, nawrócenie oprawców i uwolnienie więźniów.
– WRZESIEŃ:
– SIERPIEŃ:
– LIPIEC:
– CZERWIEC: O Boże błogosławieństwo i pomoc we wszystkich pracach remontowych i renowacyjnych kaplicy.
– MAJ: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy bluźnierstwa przeciw Jej Niepokalanemu Poczęciu.
– KWIECIEŃ: W intencji ks. Karola, o opiekę i prowadzenie Matki Bożej Nieustającej Pomocy w wypełnianiu Woli Bożej i życiu duchowym.
– MARZEC: W intencji Papieża Franciszka, o bojaźń Bożą i światło Ducha Świętego w prowadzeniu Kościoła Chrystusowego.
– LUTY: O opiekę Najświętszej Maryi Panny i św. Patronów dla naszej Ojczyzny.
– STYCZEŃ: O miłość i zadośćuczynienie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za świętokradztwa i nieuszanowania Najświętszego Sakramentu jakich dopuszczamy się sami i inni.

2022
– GRUDZIEŃ: W intencji dusz w czyśćcu cierpiących.
– LISTOPAD: O nawrócenie zatwardziałych grzeszników i zbawienie ich dusz.
– PAŹDZIERNIK: Aby rozważanie tajemnic Różańca Świętego przyczyniało się do wzrostu wiary i
miłości do Boga i NMP wśród katolików.
– WRZESIEŃ: W intencji ks. Piotra, o opiekę i prowadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi w życiu duchowym i służbie Bożej.
– SIERPIEŃ: O wysłuchanie modlitw i Boże błogosławieństwo dla plonów na naszych ziemiach.
– LIPIEC: Aby za pośrednictwem dzieł bł. Pauliny Jaricot, wiara, nadzieja i miłość do Trójcy Przenajświętszej i Matki Boga wzrastała w sercach wszystkich ludów ziemi.
– CZERWIEC: O nawrócenie Rosji i pokój na Ukrainie.
– MAJ: O dar nowych powołań kapłańskich i zakonnych z naszego Duszpasterstwa i
zachowanie obecnych.
– KWIECIEŃ: O wypełnienie się Woli Bożej i łaskę miłosierdzia dla przełożonych Instytutów Tradycyjnych, zgromadzeo zakonnych i wspólnot wiernych wokół nich istniejących.
– MARZEC: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z naszego Duszpasterstwa, o zgodę i pomoc Świętej Rodziny w rozwiązaniu wszystkich trudności.
– LUTY: Aby rozważanie tajemnic Różańca Świętego przyczyniało się do wzrostu wiary oraz miłości do Boga i NMP wśród katolików.
– STYCZEŃ: O mądrość Bożą, światło Ducha Świętego i opiekę Najświętszej Maryi Panny dla Arcybiskupa Józefa Guzdka w rządzeniu naszą diecezją i kierowaniu duszami.

2021
– GRUDZIEŃ: O łaskę Niepokalanej dla dzieci mających przyjść na świat w naszym Duszpasterstwie i nowonarodzonych oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla matek.
– LISTOPAD: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z naszego Duszpasterstwa oraz o pomoc Bożą i opiekę Niepokalanej we wszystkich trudnościach.
– PAŹDZIERNIK: W intencji ks. Karola, o prowadzenie Ducha Świętego, potrzebne łaski do zbawienia, nieustanną opiekę i wsparcie Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
– WRZESIEŃ: W intencji Papieża Franciszka, o światło Ducha Świętego w prowadzeniu Kościoła Chrystusowego.
– SIERPIEŃ: O nawrócenie polskiej młodzieży na wiarę katolicką.
– LIPIEC: W intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za wszystkie świętokradztwa i nieuszanowania Najświętszego Sakramentu.
– CZERWIEC: Aby ks. Karol i ks. Michał byli doskonałymi narzędziami w rękach Pana Boga, wypełniali Jego Wolę i gorliwie starali się o dobro duchowe powierzonych im dusz.
– MAJ: O opiekę i wstawiennictwo św. Józefa we wszystkich sprawach i działaniach Duszpasterstwa.
– KWIECIEŃ: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z naszego Duszpasterstwa oraz o pomoc Bożą i opiekę Niepokalanej we wszystkich trudnościach.
– MARZEC: O jak najdoskonalsze wypełnienie woli Niepokalanej przez ks. Michała oraz o stałą i żarliwą miłość do Niej i Jej Syna.
– LUTY: W intencji Arcybiskupa Tadeusza, o światło Ducha Świętego, opiekę Maryi i męstwo w obronie Prawdy katolickiej.
– STYCZEŃ: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z naszego Duszpasterstwa oraz o pomoc Bożą i opiekę Niepokalanej we wszystkich trudnościach.

2020
– GRUDZIEŃ: O męstwo w znoszeniu choroby i łaskę powrotu do zdrowia dla o. Kazimierza Dudy
OCD.
– LISTOPAD: O potrzebne łaski i świętość dla wszystkich dusz powołanych do życia w stanie kapłańskim i zakonnym z naszego Duszpasterstwa.
– PAŹDZIERNIK: W intencji wynagradzającej za profanacje Najświętszego Sakramentu w Polsce i na świecie.
– WRZESIEŃ: Aby Imię Maryi – Matki Boga otaczane było należną Mu czcią i szacunkiem.
– SIERPIEŃ: O opiekę NMP i szczęśliwe rozwiązanie dla Iwony.
– LIPIEC: W intencji dusz w czyśćcu cierpiących, zwłaszcza tych które, dopuszczały się nieuszanowania Najświętszego Sakramentu.
– CZERWIEC: Aby Pan Bóg wzbudził w Kościele odważnych biskupów do obrony wiary katolickiej i owczarni Chrystusowej.
– MAJ: Aby Maryja była bardziej znana, kochana i czczona na całym świecie.
– KWIECIEŃ: O opiekę Najświętszych Serc Pana Jezusa i Maryi nad służbą i życiem ks. Grzegorza.
– MARZEC: O łaskę dobrej spowiedzi i uzdrowienie wewnętrzne dla Andrzeja i Anny.
– LUTY: O wzrost pobożności eucharystycznej i prawdziwą bojaźń Pańską dla wiernych i kapłanów w naszej diecezji.
– STYCZEŃ: W intencji Arcybiskupa Tadeusza, o opiekę Maryi, światło Ducha Św. i męstwo w obronie Prawdy katolickiej.

2019
– GRUDZIEŃ: O zachowanie powołań kapłańskich i zakonnych z naszego Duszpasterstwa oraz wzbudzenie nowych.

– LISTOPAD: O Boże błogosławieństwo dla wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców Duszpasterstwa.
– PAŹDZIERNIK: O jak najdoskonalsze wypełnienie woli Niepokalanej przez ks. Michała oraz o stałą i żarliwą miłość do Niej.
– WRZESIEŃ: W intencji wynagradzającej Trójcy Przenajświętszej za zniewagi jakich dopuszczają się wobec Niej uczestnicy marszów sodomitów w naszym kraju.
– SIERPIEŃ: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z Duszpasterstwa, o zgodę i pomoc Niepokalanej w rozwiązaniu wszystkich trudności.
– LIPIEC: Aby Najświętsze Serce i Krew Pana Jezusa były bardziej kochane i czczone przez wszystkich.
– CZERWIEC: O męstwo dla męczenników, którzy giną z rąk muzułmanów i nawrócenie dla oprawców oraz uwolnienie więźniów.
– MAJ: O pomyślne rozwiązanie spraw cywilno – prawnych w Duszpasterstwie.
– KWIECIEŃ: O Boże błogosławieństwo dla matek, które pragną mieć więcej dzieci.
– MARZEC: O łaskę głębokiej pobożności dla naszych ministrantów i umiłowanie ołtarza.
– LUTY: O opiekę Serc Jezusa i Maryi nad duszami oddanymi Bogu bez reszty.
– STYCZEŃ: O wstawiennictwo i opiekę Niepokalanej nad służbą ks. Grzegorza, o wypełnienie Jej woli w jego życiu, świętość i potrzebne łaski.

2018
– GRUDZIEŃ: O powstanie tradycyjnego seminarium w Polsce.
– LISTOPAD: O łaskę uzdrowienia z ciężkiej choroby dla Ani.
– PAŹDZIERNIK: W intencji Arcybiskupa Tadeusza o opiekę Maryi, światło Ducha Świętego, męstwo w obronie Prawdy oraz wszelkie potrzebne łaski do rządzenia naszą diecezją i kierowania duszami.
– WRZESIEŃ: Aby nasza Ojczyzna była prawdziwym Królestwem Serc Jezusa i Maryi.
– SIERPIEŃ: O świętość, wielkoduszność i otwarcie na życie dla polskich rodzin.
– LIPIEC: W intencji ks. Grzegorza, aby stale przebywał w Niepokalanym Sercu Maryi i zawsze czynił to, co się Ojcu Niebieskiemu podoba.
– CZERWIEC: O światło Ducha Świętego i wierność katolickiej wierze dla wszystkich sprawujących władzę w kościele.
– MAJ: O szczęśliwe rozwiązanie dla matek przy nadziei i Boże błogosławieństwo dla nowo narodzonych dzieci.
– KWIECIEŃ: O łaskę nawrócenia dla ks. Sergiusza.
– MARZEC: O jak najwięcej dusz oddanych bezgranicznie Niepokalanej.
– LUTY: W intencji ks. Michała o mądrość krzyża, bezgraniczne oddanie Niepokalanej i prowadzenie Ducha Świętego.
– STYCZEŃ: O wielkoduszność w służbie Bogu i bliźnim dla wszystkich przychodzących do Duszpasterstwa.

2017
– GRUDZIEŃ: Aby Polska była prawdziwym Królestwem Maryi i aby była wolna od islamu.
– LISTOPAD: O zdrowie dla Małgosi Filipowicz.
– PAŹDZIERNIK: O światło Ducha Świętego i wierność katolickiej wierze dla wszystkich sprawujących władzę w kościele.
– WRZESIEŃ: O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla wszystkich dobroczyńców naszego Duszpasterstwa.
– SIERPIEŃ: W intencji Anety i Łukasza, aby Pan Bóg pobłogosławił im kolejnym dzieckiem.
– LIPIEC: W intencji Arcybiskupa Tadeusza o błogosławieństwo i potrzebne łaski w rządzeniu naszą diecezją.
– CZERWIEC: W intencji dzieci mających przyjść na świat w naszym Duszpasterstwie oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla matek.
– MAJ: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do tej Niepokalanej Matki.

– św. Weroniki Giuliani

2023
– GRUDZIEŃ:
– LISTOPAD:
– PAŹDZIERNIK: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z naszego Duszpasterstwa, o pomoc Świętej Rodziny w rozwiązaniu wszystkich trudności.
– WRZESIEŃ:
– SIERPIEŃ:
– LIPIEC:
– CZERWIEC: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy bluźnierstwa przeciw Jej Dziewictwu.
– MAJ: W intencji ks. Karola, o opiekę i prowadzenie Matki Bożej Nieustającej Pomocy w wypełnianiu Woli Bożej i życiu duchowym.
– KWIECIEŃ: W intencji Papieża Franciszka, o bojaźń Bożą i światło Ducha Świętego w
prowadzeniu Kościoła Chrystusowego.
– MARZEC: O opiekę Najświętszej Maryi Panny i św. Patronów dla naszej Ojczyzny.
– LUTY: O zadośćuczynienie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za świętokradztwa i nieuszanowania Najświętszego Sakramentu.
– STYCZEŃ: W intencji dusz w czyśćcu cierpiących.

2022
– GRUDZIEŃ: O nawrócenie zatwardziałych grzeszników i zbawienie ich dusz.
– LISTOPAD: O zachowanie i utwierdzenie powołań kapłańskich i zakonnych z naszego Duszpasterstwa.
– PAŹDZIERNIK: W intencji ks. Piotra, o opiekę i prowadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi w życiu duchowym i służbie Bożej.
– WRZESIEŃ: O ufność w Bożą miłość i wsparcie dla cierpiących z powodu chorób duszy i ciała, ich
rodzin i lekarzy.
– SIERPIEŃ: Aby za pośrednictwem dzieł bł. Pauliny Jaricot, wiara, nadzieja i miłość do Trójcy Przenajświętszej i Matki Boga wzrastała w sercach wszystkich ludów ziemi.
– LIPIEC: O nawrócenie Rosji i pokój na Ukrainy.
– CZERWIEC: Za nowo mianowanych kardynałów, o światło Ducha Świętego w służbie Kościołowi Bożemu.
– MAJ: W intencji Instytutu Dobrego Pasterza, o potrzebne łaski w wiernym naśladowaniu Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza i wypełnianiu Jego Woli i nauki.
– KWIECIEŃ: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z naszego Duszpasterstwa, o zgodę i pomoc Świętej Rodziny w rozwiązaniu wszystkich trudności.
– MARZEC: Dziękczynna Panu Bogu za oddaną służbę członków Scholi Gregoriana Sancti Casimiri z prośbą o opiekę patrona we wszystkich działaniach.
– LUTY: O mądrość Bożą, światło Ducha Świętego i opiekę Najświętszej Maryi Panny dla Arcybiskupa Józefa Guzdka w rządzeniu naszą diecezją i kierowaniu duszami.
– STYCZEŃ: O błogosławieństwo Boże we wszystkich pracach remontowych i renowacyjnych ołtarza i kaplicy.

2021
– GRUDZIEŃ: Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkie zniewagi i bluźnierstwa przeciwko Niepokalanemu Poczęciu.
– LISTOPAD: W intencji ks. Karola, o prowadzenie Ducha Świętego, potrzebne łaski do zbawienia, nieustanną opiekę i wsparcie Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
– PAŹDZIERNIK: W intencji Papieża Franciszka, o światło Ducha Świętego w prowadzeniu Kościoła
Chrystusowego.
– WRZESIEŃ: O ukochanie cnót Matki Bożej i łaski potrzebne chrześcijanom do ich naśladowania.
– SIERPIEŃ: W intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za wszystkie świętokradztwa i nieuszanowania Najświętszego Sakramentu.
– LIPIEC: W rocznicę święceń kapłańskich ks. Michała, o prowadzenie Ducha Świętego, potrzebne łaski do zbawienia przez Najdroższą Krew Pana Jezusa i nieustanną opiekę Maryi, Matki Pięknej Miłości.
– CZERWIEC: O opiekę i wstawiennictwo św. Józefa we wszystkich sprawach i działaniach Duszpasterstwa.
– MAJ: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z naszego Duszpasterstwa oraz o pomoc Bożą i opiekę Niepokalanej we wszystkich trudnościach.
– KWIECIEŃ: O jak najdoskonalsze wypełnienie woli Niepokalanej przez ks. Michała oraz o stałą i żarliwą miłość do Niej i Jej Syna.
– MARZEC: O Boże błogosławieństwo i opiekę NMP dla Arcybiskupa Tadeusza Wojdy w nowym miejscu posługi.
– LUTY: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z naszego Duszpasterstwa oraz o pomoc Bożą i opiekę Niepokalanej we wszystkich trudnościach.
– STYCZEŃ: O męstwo w znoszeniu choroby i łaskę powrotu do zdrowia dla o. Kazimierza Dudy OCD.

2020
– GRUDZIEŃ: O potrzebne łaski i świętość dla wszystkich dusz powołanych do życia w stanie
kapłańskim i zakonnym z naszego Duszpasterstwa.
– LISTOPAD: W intencji wynagradzającej za profanacje Najświętszego Sakramentu w Polsce i na świecie.
– PAŹDZIERNIK: Aby Imię Maryi – Matki Boga było otaczane należnym Jemu szacunkiem i czcią.
– WRZESIEŃ: O szczęśliwe rozwiązanie dla matek i Boże błogosławieństwo dla nowo narodzonych dzieci.
– SIERPIEŃ: O łaskę zdrowia dla Amandy.
– LIPIEC: Aby Pan Bóg wzbudził w Kościele odważnych biskupów do obrony wiary katolickiej i owczarni Chrystusowej.
– CZERWIEC: Aby Najświętsza Maryja Panna była bardziej znana, kochana i czczona na całym świecie.
– MAJ: O opiekę Najświętszych Serc Pana Jezusa i Maryi nad służbą i życiem ks. Grzegorza.
– KWIECIEŃ: O łaskę nawrócenia i pokuty dla wszystkich niewierzących i zagubionych oraz tych, którzy za swoje grzechy nie żałują.
– MARZEC: O wzrost pobożności eucharystycznej i prawdziwą bojaźń Pańską dla wiernych i kapłanów w naszej diecezji.
– LUTY: O świętą gorliwość kapłańską, prowadzenie Ducha Świętego i dar rozeznawania duchów oraz coraz gorętszą miłość do Niepokalanej dla o. Wawrzyńca Waszkiewicza.
– STYCZEŃ: O zachowanie powołań kapłańskich i zakonnych z naszego Duszpasterstwa oraz wzbudzenie nowych.

2019
– GRUDZIEŃ: O Boże błogosławieństwo dla wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców Duszpasterstwa.

– LISTOPAD: O świętą gorliwość kapłańską, żarliwe nabożeństwo do Najświętszych Serc Pana Jezusa i Maryi oraz wszelkie potrzebne łaski dla ks. Michała.
– PAŹDZIERNIK: W intencji wynagradzającej Trójcy Przenajświętszej za zniewagi jakich dopuszczają się wobec Niej uczestnicy marszów sodomitów w naszym kraju.
– WRZESIEŃ: O opiekę Matki Bożej nad rodzinami z Duszpasterstwa oraz o nieustanny wzrost w wierze i świętości dla ich członków.
– SIERPIEŃ: Aby Najświętsze Serce i Krew Pana Jezusa były bardziej kochane i czczone przez wszystkich.
– LIPIEC: O męstwo dla męczenników, którzy giną z rąk muzułmanów i nawrócenie dla oprawców oraz uwolnienie więźniów.
– CZERWIEC: O pomyślne rozwiązanie spraw cywilno–prawnych w Duszpasterstwie.
– MAJ: O Boże błogosławieństwo dla matek, które pragną mieć więcej dzieci i szczęśliwe rozwiązanie dla tych, które są przy nadziei.
– KWIECIEŃ: O łaskę głębokiej pobożności dla naszych ministrantów i umiłowanie ołtarza.
– MARZEC: O jak najwięcej dusz oddanych bezgranicznie Niepokalanej.
– LUTY: Dziękczynna za wstawiennictwo i opiekę Niepokalanej nad służbą ks. Grzegorza, o wypełnienie Jej woli w jego życiu i potrzebne łaski.
– STYCZEŃ: O powstanie tradycyjnego seminarium w Polsce.

2018
– GRUDZIEŃ: O męstwo w znoszeniu choroby i łaskę powrotu do zdrowia dla ks. Sławomira Grzeli.
– LISTOPAD: W intencji Arcybiskupa Tadeusza o opiekę Maryi, światło Ducha Świętego, męstwo w obronie Prawdy
oraz wszelkie potrzebne łaski do rządzenia naszą diecezją i kierowania duszami.
– PAŹDZIERNIK: By Maryja była bardziej znana i miłowana, by Jej wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat.
– WRZESIEŃ: O męstwo w znoszeniu choroby i łaskę powrotu do zdrowia dla ks. Sławomira Grzeli.

– św. Katarzyny ze Sieny

2023
– GRUDZIEŃ:
– LISTOPAD:
– PAŹDZIERNIK: W intencji ks. Karola, o opiekę i prowadzenie Matki Bożej Nieustającej Pomocy w
wypełnianiu Woli Bożej i życiu duchowym.
– WRZESIEŃ:
– SIERPIEŃ:
– LIPIEC:
– CZERWIEC: W intencji ks. Karola, o opiekę i prowadzenie Matki Bożej Nieustającej Pomocy w
wypełnianiu Woli Bożej i życiu duchowym.
– MAJ: W intencji Papieża Franciszka, o bojaźń Bożą i światło Ducha Świętego w prowadzeniu Kościoła Chrystusowego.
– KWIECIEŃ: O opiekę Najświętszej Maryi Panny i Św Patronów dla naszej Ojczyzny.
– MARZEC: O zadośćuczynienie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za świętokradztwa i nieuszanowania Najświętszego Sakramentu.
– LUTY: W intencji dusz w czyśćcu cierpiących.
– STYCZEŃ: O nawrócenie zatwardziałych grzeszników i zbawienie ich dusz.

2022
– GRUDZIEŃ: O zachowanie i utwierdzenie powołań kapłańskich i zakonnych z naszego Duszpasterstwa.
– LISTOPAD: W intencji ks. Piotra, o opiekę i prowadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi w
życiu duchowym i służbie Bożej.
– PAŹDZIERNIK: O ufność w Bożą miłość i wsparcie dla cierpiących z powodu chorób duszy i ciała, ich rodzin i lekarzy.
– WRZESIEŃ: Aby za pośrednictwem dzieł bł. Pauliny Jaricot, wiara, nadzieja i miłość do Trójcy Przenajświętszej i Matki Boga wzrastała w sercach wszystkich ludów ziemi.
– SIERPIEŃ: O nawrócenie Rosji i pokój na Ukrainie.
– LIPIEC: Za nowo mianowanych kardynałów, o światło Ducha Świętego w służbie Kościołowi Bożemu.
– CZERWIEC: O męstwo i wytrwałość w znoszeniu upokorzeń i prześladowań ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa dla chrześcijan w Birmie i Nigerii oraz o nawrócenie dla oprawców i uwolnienie więźniów.
– MAJ: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z naszego Duszpasterstwa, o zgodę i pomoc Świętej Rodziny w rozwiązaniu wszystkich trudności.
– KWIECIEŃ: O łaski potrzebne dla Papieża-Seniora Benedykta XVI w 95 rocznicę urodzin (16.IV).
– MARZEC: O mądrość Bożą, światło Ducha Świętego i opiekę Najświętszej Maryi Panny dla Arcybiskupa Józefa Guzdka w rządzeniu naszą diecezją i kierowaniu duszami.
– LUTY: O błogosławieństwo Boże we wszystkich pracach remontowych i renowacyjnych ołtarza i kaplicy.
– STYCZEŃ: O jak najszybszy tryumf Niepokalanego Serca Maryi i jak najwięcej dusz Jej wiernie oddanych.

2021
– GRUDZIEŃ: W intencji ks. Karola, o prowadzenie Ducha Świętego, potrzebne łaski do wypełniania Woli Bożej i służby kapłańskiej oraz opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
– LISTOPAD: W intencji Papieża Franciszka, o światło Ducha Świętego w prowadzeniu Kościoła Chrystusowego.
– PAŹDZIERNIK: O ukochanie cnót Matki Bożej i łaski potrzebne chrześcijanom do ich naśladowania.
– WRZESIEŃ: Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za wszystkie świętokradztwa i nieuszanowania Najświętszego Sakramentu.
– SIERPIEŃ: W intencji ks. Michała, o prowadzenie Ducha Świętego, potrzebne łaski do zbawienia przez Najdroższą Krew Pana Jezusa i nieustanną opiekę Maryi, Matki Pięknej Miłości.
– LIPIEC: O opiekę i wstawiennictwo św. Józefa we wszystkich sprawach i działaniach Duszpasterstwa.
– CZERWIEC: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin przychodzących do Duszpasterstwa oraz o pomoc Bożą i opiekę Niepokalanej we wszystkich trudnościach.
– MAJ: O męstwo w znoszeniu cierpienia, ufność w Bożą pomoc i opiekę dla wszystkich chorych, cierpiących, ich rodzin i opiekunów.
– KWIECIEŃ: O Boże błogosławieństwo i opiekę NMP dla Arcybiskupa Tadeusza Wojdy w nowym miejscu posługi.
– MARZEC: Dziękczynna Panu Bogu za powstanie i oddaną służbę członków Scholi Gregoriana Sancti Casimiri, z prośbą o niezłomną wiarę dla ich, nadzieję i miłość Boga.
– LUTY: O męstwo w znoszeniu choroby i łaskę powrotu do zdrowia dla o. Kazimierza Dudy OCD.
– STYCZEŃ: O potrzebne łaski i świętość dla wszystkich dusz powołanych do życia w stanie kapłańskim i zakonnym z naszego Duszpasterstwa.

2020
– GRUDZIEŃ: W intencji wynagradzającej za profanacje Najświętszego Sakramentu w Polsce i na
świecie.
– LISTOPAD: Aby Najświętsza Maryja Panna – Matka Miłosierdzia była bardziej zanana i kochana.
– PAŹDZIERNIK: O szczęśliwe rozwiązanie dla matek i Boże błogosławieństwo dla nowo narodzonych dzieci.
– WRZESIEŃ: O łaskę zdrowia dla Amandy.
– SIERPIEŃ: Aby Pan Bóg wzbudził w Kościele odważnych biskupów do obrony wiary katolickiej i owczarni Chrystusowej.
– LIPIEC: Aby Najświętsza Maryja Panna była bardziej znana, kochana i czczona na całym świecie.
– CZERWIEC: O opiekę Najświętszych Serc Pana Jezusa i Maryi nad służbą i życiem ks. Grzegorza.
– MAJ: O łaskę nawrócenia i pokuty dla wszystkich niewierzących i zagubionych oraz tych, którzy za swoje grzechy nie żałują.
– KWIECIEŃ: O wzrost pobożności eucharystycznej i prawdziwą bojaźń Pańską dla wiernych i kapłanów w naszej diecezji.
– MARZEC: O świętą gorliwość kapłańską, prowadzenie Ducha Świętego i dar rozeznawania duchów oraz coraz gorętszą miłość do Niepokalanej dla o. Wawrzyńca Waszkiewicza.
– LUTY: W intencji Arcybiskupa Tadeusza, o opiekę Maryi, światło Ducha Św. i męstwo w obronie Prawdy katolickiej.
– STYCZEŃ: O Boże błogosławieństwo dla wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców Duszpasterstwa.

2019
– GRUDZIEŃ: O świętą gorliwość kapłańską, żarliwe nabożeństwo do Najświętszych Serc Pana Jezusa i Maryi oraz wszelkie potrzebne łaski dla ks. Michała.

– LISTOPAD: W intencji wynagradzającej Trójcy Przenajświętszej za zniewagi jakich dopuszczają się wobec Niej uczestnicy marszów sodomitów w naszym kraju.
– PAŹDZIERNIK: O opiekę Matki Bożej nad rodzinami z Duszpasterstwa oraz o nieustanny wzrost w wierze i świętości dla ich członków.
– WRZESIEŃ: Aby Najświętsze Serce i Krew Pana Jezusa były bardziej kochane i czczone przez wszystkich.

– św. Teresy od Jezusa

2023
– GRUDZIEŃ:
– LISTOPAD:
– PAŹDZIERNIK: O światło i dary Ducha Świętego oraz opiekę Najświętszej Maryi Panny dla Arcybiskupa Józefa Guzdka w rządzeniu naszą diecezją i kierowaniu duszami.
– WRZESIEŃ:
– SIERPIEŃ:
– LIPIEC:
– CZERWIEC: W intencji Papieża Franciszka, o bojaźń Bożą i światło Ducha Świętego w prowadzeniu Kościoła Chrystusowego.
– MAJ: O opiekę Najświętszej Maryi Panny i św. Patronów dla naszej Ojczyzny.
– KWIECIEŃ: O zadośćuczynienie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za świętokradztwa i nieuszanowania Najświętszego Sakramentu.
– MARZEC: W intencji dusz w czyśćcu cierpiących.
– LUTY: O nawrócenie zatwardziałych grzeszników i zbawienie ich dusz.
– STYCZEŃ: O zbawienie duszy dla zmarłego Ojca Świętego Benedykta XVI.

2022
– GRUDZIEŃ: W intencji ks. Piotra, o opiekę i prowadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi w życiu duchowym i służbie Bożej.
– LISTOPAD: O ufność w Bożą miłość i wsparcie dla cierpiących z powodu chorób duszy i ciała, ich
rodzin i lekarzy.
– PAŹDZIERNIK: O ukochanie cnót Matki Bożej i łaski potrzebne chrześcijanom do ich naśladowania.
– WRZESIEŃ: O nawrócenie Rosji i pokój na Ukrainy.
– SIERPIEŃ: Za nowo mianowanych kardynałów, o światło Ducha Świętego w służbie Kościołowi Bożemu.
– LIPIEC: O męstwo i wytrwałość w znoszeniu upokorzeń i prześladowań ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa dla chrześcijan w Birmie i Nigerii oraz o nawrócenie dla oprawców i uwolnienie więźniów.
– CZERWIEC: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z naszego Duszpasterstwa, o zgodę i pomoc Świętej Rodziny w rozwiązaniu wszystkich trudności.
– MAJ: O gorliwość i ofiarność członków wspólnoty Żywego Różańca przy Duszpasterstwie w służbie Matce Bożej.
– KWIECIEŃ: O mądrość Bożą, światło Ducha Świętego i opiekę Najświętszej Maryi Panny dla Arcybiskupa Józefa Guzdka w rządzeniu naszą diecezją i kierowaniu duszami.
– MARZEC: O błogosławieństwo Boże we wszystkich pracach remontowych i renowacyjnych ołtarza i kaplicy.
– LUTY: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa i zniewagi przeciwko Jej świętemu dziewictwu i czystości oraz Jej świętym wizerunkom.
– STYCZEŃ: W intencji ks. Karola, o prowadzenie Ducha Świętego, potrzebne łaski do wypełniania Woli Bożej i służby kapłańskiej oraz opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

2021
– GRUDZIEŃ: W intencji Papieża Franciszka, o światło Ducha Świętego w prowadzeniu Kościoła Chrystusowego.
– LISTOPAD: O opiekę Najświętszej Maryi Panny i Św. Patronów dla naszej Ojczyzny.
– PAŹDZIERNIK: Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za wszystkie świętokradztwa i nieuszanowania Najświętszego Sakramentu.
– WRZESIEŃ: W intencji ks. Michała, o opiekę Ducha Świętego i Maryi, Matki Pięknej Miłości oraz gorliwość i potrzebne łaski do służby Bogu w nowym miejscu posługi.
– SIERPIEŃ: O opiekę i wstawiennictwo św. Józefa we wszystkich sprawach i działaniach Duszpasterstwa.
– LIPIEC: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin przychodzących do Duszpasterstwa oraz o pomoc Bożą i opiekę Niepokalanej we wszystkich trudnościach.
– CZERWIEC: O męstwo w znoszeniu cierpienia i ufność w Bożą obecność wśród chorych, cierpiących, ich rodzin i opiekunów.
– MAJ: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa przeciwko Jej imieniu, przywilejom i wizerunkom.
– KWIECIEŃ: O wytrwanie w powołaniu i potrzebne łaski dla wszystkich Księży przeżywających obecnie trudności duchowe.
– MARZEC: Przez wstawiennictwo św. Grzegorza Wielkiego, o świętą gorliwość kapłańską, żarliwe nabożeństwo do Najświętszych Serc Pana Jezusa i Maryi oraz wszelkie potrzebne łaski dla ks. Grzegorza Śniadocha IBP.
– LUTY: O potrzebne łaski i świętość dla wszystkich dusz powołanych do życia w stanie kapłańskim i zakonnym z naszego Duszpasterstwa.
– STYCZEŃ: Aby Najświętsze Imię Jezus było otaczane czcią i miłością oraz wymawiane z szacunkiem przez wszystkich wiernych.

2020
– GRUDZIEŃ: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa przeciw
Niepokalanemu Poczęciu.
– LISTOPAD: O szczęśliwe rozwiązanie dla matek i Boże błogosławieństwo dla nowo narodzonych dzieci.
– PAŹDZIERNIK: O wypełnienie Woli Niepokalanej w życiu ks. Piotra Budy, Jej opiekę i pomoc w nowym miejscu służby kapłańskiej.
– WRZESIEŃ: Aby Pan Bóg wzbudził w Kościele odważnych biskupów do obrony wiary katolickiej i owczarni Chrystusowej.
– SIERPIEŃ: O jak najszybszy tryumf Niepokalanego Serca Maryi i jak najwięcej dusz Jej wiernie oddanych.
– LIPIEC: Dziękczynna Panu Bogu za wierną i gorliwą posługę ks. Grzegorza, czas i poświęcenie w prowadzeniu wspólnoty Duszpasterstwa Tradycji w Białymstoku i dzieł z nim związanych.
– CZERWIEC: O owocne odprawienie rekolekcji i przygotowanie się do Uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego.

Róże Różańcowe – męskie:

– św. Józefa

2023
– GRUDZIEŃ:
– LISTOPAD:
– PAŹDZIERNIK: Za młodzież z naszego Duszpasterstwa, która w ubiegłym miesiącu przyjęła sakrament
bierzmowania.
– WRZESIEŃ:
– SIERPIEŃ:
– LIPIEC:
– CZERWIEC: O opiekę Najświętszej Maryi Panny i Św Patronów dla naszej Ojczyzny.
– MAJ: O zadośćuczynienie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za świętokradztwa i nieuszanowania Najświętszego Sakramentu.
– KWIECIEŃ: W intencji dusz w czyśćcu cierpiących.
– MARZEC: O nawrócenie zatwardziałych grzeszników i zbawienie ich dusz.
– LUTY: O zachowanie i utwierdzenie powołań kapłańskich i zakonnych z naszego Duszpasterstwa.
– STYCZEŃ: W intencji ks. Piotra, o opiekę i prowadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi w życiu duchowym i służbie Bożej.

2022
– GRUDZIEŃ: O ufność w Bożą miłość i wsparcie dla cierpiących z powodu chorób duszy i ciała, ich rodzin i lekarzy.
– LISTOPAD: O ukochanie cnót Matki Bożej i łaski potrzebne chrześcijanom do ich naśladowania.
– PAŹDZIERNIK: O nawrócenie Rosji i pokój na Ukrainie.
– WRZESIEŃ: Za nowo mianowanych kardynałów, o światło Ducha Świętego w służbie Kościołowi Bożemu.
– SIERPIEŃ: O męstwo i wytrwałość w znoszeniu upokorzeń i prześladowań ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa dla chrześcijan.
– LIPIEC: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z naszego Duszpasterstwa, o zgodę i pomoc Świętej Rodziny w rozwiązaniu wszystkich trudności.
– CZERWIEC: O gorącą miłość do Matki Bożej i ofiarność w Jej służbie dla zelatorów i członków wspólnoty Żywego Różańca przy Duszpasterstwie.
– MAJ: O mądrość Bożą, światło Ducha Świętego i opiekę Najświętszej Maryi Panny dla Arcybiskupa Józefa Guzdka w rządzeniu naszą diecezją i kierowaniu duszami.
– KWIECIEŃ: O błogosławieństwo Boże we wszystkich pracach remontowych i renowacyjnych ołtarza i kaplicy.
– MARZEC: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa i zniewagi przeciwko Jej Boskiemu Macierzyństwu.
– LUTY: W intencji ks. Karola, o prowadzenie Ducha Świętego, potrzebne łaski do wypełniania Woli Bożej i służby kapłańskiej oraz opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
– STYCZEŃ: W intencji Papieża Franciszka, o bojaźń Bożą i światło Ducha Świętego w prowadzeniu Kościoła Chrystusowego.

2021
– GRUDZIEŃ: O opiekę Najświętszej Maryi Panny i Św. Patronów dla naszej Ojczyzny.
– LISTOPAD: Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za wszystkie świętokradztwa i nieuszanowania Najświętszego Sakramentu.
– PAŹDZIERNIK: Dziękczynna Panu Bogu za wierną i gorliwą służbę ks. Michała Świętka IBP oraz łaski, którymi obdarzał wspólnotę Duszpasterstwa Tradycji Łacińskiej w Białymstoku przez jego ręce i modlitwę.
– WRZESIEŃ: O mądrość Bożą, światło Ducha Świętego i opiekę Najświętszej Maryi Panny dla Arcybiskupa Józefa Guzdka w rządzeniu naszą diecezją.
– SIERPIEŃ: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin przychodzących do Duszpasterstwa oraz o pomoc Bożą i opiekę Niepokalanej we wszystkich trudnościach.
– LIPIEC: O męstwo w znoszeniu cierpienia i ufność w Bożą obecność wśród chorych, cierpiących, ich rodzin i opiekunów.
– CZERWIEC: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa przeciwko Jej imieniu, przywilejom i wizerunkom.
– MAJ: O wytrwanie w powołaniu i potrzebne łaski dla Księży przeżywających obecnie trudności duchowe.
– KWIECIEŃ: O Boże błogosławieństwo dla wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców Duszpasterstwa.
– MARZEC: O świętość i wytrwałość dla wszystkich dusz powołanych do życia w stanie kapłańskim i zakonnym z naszego Duszpasterstwa.
– LUTY: W intencji zmarłych czcicieli św. Józefa i członków zakonów Jego imienia.
– STYCZEŃ: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkie grzechy i bluźnierstwa, które Je ranią i zasmucają.

2020
– GRUDZIEŃ: O szczęśliwe rozwiązanie dla matek i Boże błogosławieństwo dla nowo narodzonych
dzieci.
– LISTOPAD: W intencji dusz w czyśćcu cierpiących.
– PAŹDZIERNIK: O łaskę nawrócenia (zatwardziałych) grzeszników i zbawienia ich dusz.
– WRZESIEŃ: Aby Maryja była bardziej znana, kochana i czczona przez wszystkich na całym świecie.
– SIERPIEŃ: Przez wstawiennictwo św. Wincentego Pallotiego, o Boże błogosławieństwo, roztropność i mądrość Bożą dla ks. Grzegorza w nowym miejscu służby kapłańskiej.
– LIPIEC: O owocne przygotowanie się do 100 rocznicy poświęcenia Polski NSPJ i intronizacji w rodzinach lub indywidualnie.
– CZERWIEC: O łaskę nawrócenia i pokuty dla wszystkich niewierzących i zagubionych oraz tych, którzy za swoje grzechy nie żałują.
– MAJ: O wzrost pobożności eucharystycznej i prawdziwą bojaźń Pańską dla wiernych i kapłanów w naszej diecezji.
– KWIECIEŃ: O opiekę św. Józefa nad wszystkimi inicjatywami Duszpasterstwa w najbliższym czasie, aby nas strzegł od wszelkich niebezpieczeństw.
– MARZEC: W intencji Arcybiskupa Tadeusza, o opiekę Maryi, światło Ducha Św. i męstwo w obronie Prawdy katolickiej.
– LUTY: O obfite rozlanie się darów i owoców Ducha Świętego w duszach tych, którzy przyjmą w tym miesiącu Sakrament Bierzmowania.
– STYCZEŃ: O świętą gorliwość kapłańską, żarliwe nabożeństwo do Najświętszych Serc Pana Jezusa i Maryi oraz wszelkie potrzebne łaski dla ks. Michała.

2019
– GRUDZIEŃ: Aby ks. Wawrzyniec Waszkiewicz był kapłanem wedle Serca Jezusowego.

– LISTOPAD: O opiekę Matki Bożej nad rodzinami z Duszpasterstwa oraz o nieustanny wzrost w wierze i świętości dla ich członków.
– PAŹDZIERNIK: Aby Najświętsze Serce i Krew Pana Jezusa były bardziej kochane i czczone przez wszystkich.
– WRZESIEŃ: O szczęśliwe rozwiązanie spraw własnościowych w Duszpasterstwie.
– SIERPIEŃ: O męstwo dla męczenników, którzy giną z rąk muzułmanów i nawrócenie dla oprawców oraz uwolnienie więźniów.
– LIPIEC: O potrzebne łaski dla tych z braci Franciszkanów Niepokalanej, którzy w czerwcu przyjęli święcenia diakonatu.
– CZERWIEC: O Boże błogosławieństwo dla matek, które pragną mieć więcej dzieci i szczęśliwe rozwiązanie dla tych, które są przy nadziei.
– MAJ: O łaskę głębokiej pobożności dla naszych ministrantów i umiłowanie ołtarza.
– KWIECIEŃ: O jak najwięcej dusz oddanych bezgranicznie Niepokalanej.
– MARZEC: O umocnienie w miłości Krzyża dla ks. Grzegorza, łaskę doskonałej pokuty,
modlitwy i zadośćuczynienia na czas Wielkiego Postu.

– LUTY: O łaskę powrotu do zdrowia i pomyślną rehabilitację dla Zosi.
– STYCZEŃ: O męstwo w znoszeniu choroby i łaskę powrotu do zdrowia dla ks. Sławomira Grzeli.

2018
– GRUDZIEŃ: W intencji Arcybiskupa Tadeusza o opiekę Maryi, światło Ducha Świętego, męstwo w obronie Prawdy oraz wszelkie potrzebne łaski do rządzenia naszą diecezją i kierowania duszami.
– LISTOPAD: W intencji dusz w czyśćcu cierpiących.
– PAŹDZIERNIK: O łaskę zdrowia i potrzebne łaski dla naszego pana organisty Ryszarda.
– WRZESIEŃ: W intencji ks. Grzegorza – o doskonałe pełnienie woli Niepokalanej, ducha wielkoduszności i świętą gorliwość kapłańską.
– SIERPIEŃ: O potrzebne łaski dla mamy ks. Michała, a jeżeli Pan Bóg zechce przywołać ją do siebie – o dobrą śmierć.
– LIPIEC: O światło Ducha Świętego i wierność katolickiej wierze dla wszystkich sprawujących władzę w kościele.
– CZERWIEC: O szczęśliwe rozwiązanie dla matek przy nadziei i Boże błogosławieństwo dla nowo narodzonych dzieci.
– MAJ: O łaskę nawrócenia dla ks. Sergiusza.
– KWIECIEŃ: O jak najwięcej dusz oddanych bezgranicznie Niepokalanej.
– MARZEC: W intencji ks. Michała o mądrość krzyża, bezgraniczne oddanie Niepokalanej i prowadzenie Ducha Świętego.
– LUTY: O powrót Tradycji Katolickiej do zakonów i kościołów w Polsce.
– STYCZEŃ: O łaskę nawrócenia dla grzeszników konających.

2017
– GRUDZIEŃ: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z naszego Duszpasterstwa oraz o pomoc Bożą i łaskę Niepokalanej we wszystkich trudnościach.
– LISTOPAD: W intencji ks. Grzegorza o świętą gorliwość kapłańską i potrzebne łaski.
– PAŹDZIERNIK: W intencji ks. Michała o świętą gorliwość kapłańską i potrzebne łaski.
– WRZESIEŃ: O miłosierdzie nad światem i aby nie było wojny.
– SIERPIEŃ: Aby Maryja była bardziej znana, kochana i czczona na całym świecie.
– LIPIEC: O prawdziwą bojaźń Bożą i ducha ofiarności dla wszystkich przychodzących do naszego Duszpasterstwa.
– CZERWIEC: O łaskę szczęśliwego wyjścia z kredytów rodzin z naszego Duszpasterstwa.

– św. Jerzego

2023
– GRUDZIEŃ:
– LISTOPAD:
– PAŹDZIERNIK: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu.
– WRZESIEŃ:
– SIERPIEŃ:
– LIPIEC:
– CZERWIEC: O zadośćuczynienie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za świętokradztwa i nieuszanowania Najświętszego Sakramentu.
– MAJ: W intencji dusz w czyśćcu cierpiących.
– KWIECIEŃ: O nawrócenie zatwardziałych grzeszników i zbawienie ich dusz.
– MARZEC: O zachowanie i utwierdzenie powołań kapłańskich i zakonnych z naszego Duszpasterstwa.
– LUTY: W intencji ks. Piotra, o opiekę i prowadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi w życiu duchowym i służbie Bożej.
– STYCZEŃ: O ufność w Bożą miłość i wsparcie dla cierpiących z powodu chorób duszy i ciała, ich rodzin i lekarzy.

2022
– GRUDZIEŃ: O ukochanie cnót Matki Bożej i łaski potrzebne chrześcijanom do ich naśladowania.
– LISTOPAD: O nawrócenie Rosji i pokój na Ukrainie.
– PAŹDZIERNIK: Aby Imię Maryi – Matki Boga było otaczane należnym Jemu szacunkiem i czcią.
– WRZESIEŃ: O męstwo i wytrwałość w znoszeniu upokorzeń i prześladowań ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa dla chrześcijan oraz o nawrócenie dla oprawców i uwolnienie więźniów.
– SIERPIEŃ: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z naszego Duszpasterstwa, o zgodę i pomoc Świętej Rodziny w rozwiązaniu wszystkich trudności.
– LIPIEC: O głębokie nabożeństwo do Najdroższej Krwi i Ran Pana Jezusa wśród katolików.
– CZERWIEC: O światło Ducha Świętego i przymnożenie Jego darów oraz opiekę Najświętszej Maryi Panny dla Arcybiskupa Józefa Guzdka w rządzeniu naszą diecezją i kierowaniu duszami.
– MAJ: O Boże błogosławieństwo i pomoc we wszystkich pracach remontowych i renowacyjnych ołtarza i kaplicy.
– KWIECIEŃ: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa i zniewagi przeciwko Jej Boskiemu Macierzyństwu.
– MARZEC: W intencji ks. Karola, o prowadzenie Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy w wypełnianiu Woli Bożej i służby kapłańskiej.
– LUTY: W intencji Papieża Franciszka, o bojaźń Bożą i światło Ducha Świętego w prowadzeniu Kościoła Chrystusowego.
– STYCZEŃ: O opiekę Najświętszej Maryi Panny i Św. Patronów dla naszej Ojczyzny.

2021
– GRUDZIEŃ: Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za wszystkie świętokradztwa i nieuszanowania Najświętszego Sakramentu.
– LISTOPAD: W intencji dusz w czyśćcu cierpiących.
– PAŹDZIERNIK: O Boże błogosławieństwo i pomoc Niepokalanej w uregulowaniu spraw prawnych poradni ginekologiczno-położniczej, ratującej każde życie.
– WRZESIEŃ: O opiekę i wstawiennictwo św. Józefa we wszystkich sprawach i działaniach Duszpasterstwa.
– SIERPIEŃ: O męstwo w znoszeniu cierpienia i ufność w Bożą obecność wśród chorych, ich rodzin i opiekunów.
– LIPIEC: Aby światło wiary katolickiej dotarło i zostało przyjęte przez wszystkich ludzi.
– CZERWIEC: O wytrwanie w powołaniu i potrzebne łaski dla Księży przeżywających obecnie trudności duchowe.
– MAJ: O Boże błogosławieństwo dla wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców Duszpasterstwa.
– KWIECIEŃ: O świętość i wytrwałość dla wszystkich dusz powołanych do życia w stanie kapłańskim i zakonnym z naszego Duszpasterstwa.
– MARZEC: W intencji zmarłych czcicieli św. Józefa i członków zakonów Jego imienia.
– LUTY: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa przeciw Jej Dziewictwu i czystości.
– STYCZEŃ: O łaskę Niepokalanej dla dzieci mających przyjść na świat w naszym Duszpasterstwie i nowo narodzonych oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla matek.

2020
– GRUDZIEŃ: W intencji dusz w czyśćcu cierpiących.
– LISTOPAD: O łaskę nawrócenia dla grzeszników konających i zbawienia ich dusz.
– PAŹDZIERNIK: O beatyfikację czcigodnej Sługi Bożej Pauliny Jaricot, założycielki kół Żywego Różańca.
– WRZESIEŃ: Przez wstawiennictwo św. Wincentego Pallotiego, o Boże błogosławieństwo, roztropność i mądrość Bożą dla ks. Grzegorza w nowym miejscu służby kapłańskiej.
– SIERPIEŃ: O wierne i gorliwe wypełnienie aktu poświęcenia Polski i Duszpasterstwa NSPJ w 100 rocznicę poświęcenia Polski NSPJ.
– LIPIEC: O błogosławieństwo Boże we wszystkich pracach remontowych w Duszpasterstwie.
– CZERWIEC: O wzrost pobożności eucharystycznej i prawdziwą bojaźń Pańską dla wiernych i kapłanów w naszej diecezji.
– MAJ: O opiekę św. Józefa nad wszystkimi inicjatywami Duszpasterstwa w najbliższym czasie, aby nas strzegł od wszelkich niebezpieczeństw.
– KWIECIEŃ: W intencji Arcybiskupa Tadeusza, o opiekę Maryi, światło Ducha Św. i męstwo w obronie Prawdy katolickiej.
– MARZEC: O Boże błogosławieństwo dla wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców
Duszpasterstwa.
– LUTY: O świętą gorliwość kapłańską, żarliwe nabożeństwo do Najświętszych Serc Pana Jezusa i Maryi oraz wszelkie potrzebne łaski dla ks. Michała.
– STYCZEŃ: O powstanie w Polsce tradycyjnego klasztoru kontemplacyjnego.

2019
– GRUDZIEŃ: O opiekę Matki Bożej nad rodzinami z Duszpasterstwa oraz o nieustanny wzrost w wierze i świętości dla ich członków.

– LISTOPAD: O łaskę głębokiej miłości Serca Bożego dla wszystkich biorących udział w cyklu spotkań „Z Maryją w Szkole Serca Jezusowego”.
– PAŹDZIERNIK: O szczęśliwe rozwiązanie spraw własnościowych w Duszpasterstwie.
– WRZESIEŃ: O męstwo dla męczenników, którzy giną z rąk muzułmanów i nawrócenie dla oprawców oraz uwolnienie więźniów.
– SIERPIEŃ: Dziękczynna za 100 lat katolickiej mszy w naszym kościele z prośbą o kolejny wiek.
– LIPIEC: O Boże błogosławieństwo dla matek, które pragną mieć więcej dzieci i szczęśliwe rozwiązanie dla tych, które są przy nadziei.
– CZERWIEC: Dziękczynna za łaskę uczestnictwa w Tradycyjnej Mszy Świętej, naszych kapłanów i powstanie oraz rozwój Duszpasterstwa.
– MAJ: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach.
– KWIECIEŃ: O umocnienie w miłości Krzyża dla ks. Grzegorza, łaskę doskonałej pokuty, modlitwy i zadośćuczynienia na czas Wielkiego Postu.
– MARZEC: O łaskę powrotu do zdrowia i pomyślną rehabilitację dla Zosi.
– LUTY: O męstwo w znoszeniu choroby i łaskę powrotu do zdrowia dla ks. Sławomira Grzeli.
– STYCZEŃ: W intencji Arcybiskupa Tadeusza o opiekę Maryi, światło Ducha Świętego, męstwo w obronie Prawdy oraz wszelkie potrzebne łaski do rządzenia naszą diecezją i kierowania duszami.

2018
– GRUDZIEŃ: W intencji dusz w czyśćcu cierpiących.
– LISTOPAD: By Maryja była bardziej znana i miłowana, by Jej wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat.
– PAŹDZIERNIK: W intencji ks. Michała – o doskonałe pełnienie woli Niepokalanej, ducha wielkoduszności i świętą gorliwość kapłańską.
– WRZESIEŃ: By Maryja była bardziej znana i miłowana, by Jej wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat.
– SIERPIEŃ: O łaskę powrotu do zdrowia dla Piotra Czeczota.
– LIPIEC: O szczęśliwe rozwiązanie dla matek przy nadziei i Boże błogosławieństwo dla nowo narodzonych dzieci.
– CZERWIEC: O łaskę nawrócenia dla ks. Sergiusza.
– MAJ: O wytrwałość i świętość w życiu zakonnym dla s. Marii Bernadetty z klasztoru klarysek w Hajnówce
– KWIECIEŃ: W intencji ks. Michała o mądrość krzyża, bezgraniczne oddanie Niepokalanej i prowadzenie Ducha Świętego.
– MARZEC: O powrót Tradycji Katolickiej do zakonów i kościołów w Polsce.
– LUTY: O szczęśliwe uregulowanie spraw własnościowych w Duszpasterstwie.
– STYCZEŃ: O pomoc Niepokalanej w rozwiązaniu problemów dla rodzin przeżywających obecnie trudności.

2017
– GRUDZIEŃ: W intencji ks. Grzegorza o świętą gorliwość kapłańską i potrzebne łaski.
– LISTOPAD: O powrót Tradycji Katolickiej do zakonów i kościołów w Polsce, a szczególnie u klarysek w Hajnówce i karmelitanek we Włocławku.
– PAŹDZIERNIK: Aby Maryja była bardziej znana, kochana i czczona na całym świecie.
– WRZESIEŃ: O nawrócenie grzeszników konających.
– SIERPIEŃ: W intencji Arcybiskupa Tadeusza o błogosławieństwo i potrzebne łaski w rządzeniu naszą diecezją.
– LIPIEC: W intencji ks. Michała Świętka o świętą gorliwość kapłańską i potrzebne łaski.
– CZERWIEC: O prostotę i mężne trwanie w katolickiej wierze dla wszystkich przychodzących do naszego Duszpasterstwa.
– MAJ: O wypełnienie przez Polskę woli Niepokalanej.
– KWIECIEŃ: O rozwiązanie spraw cywilnoprawnych w naszym Duszpasterstwie.
– MARZEC: W intencjach Duszpasterstwa.
– LUTY: O zachowanie powołań kapłańskich i zakonnych z naszego Duszpasterstwa i wzbudzenie nowych.
– STYCZEŃ: O szczęśliwe rozwiązanie dla matek oczekujących potomstwa.

2016
– GRUDZIEŃ: W intencji ks. Grzegorza o świętość.
– LISTOPAD: Aby edukacja domowa dzieci cieszyła się pełnią praw w naszej Ojczyźnie.
– PAŹDZIERNIK: Aby Franciszkanie Niepokalanej otworzyli dom w Polsce.
– WRZESIEŃ: O dobrego katolickiego biskupa dla naszej diecezji.
– SIERPIEŃ: Wynagradzająca za profanacje Najświętszego Sakramentu w Polsce i na świecie.
– LIPIEC: W intencji ks. Jacka i ks. Grzegorza o potrzebne łaski.
– CZERWIEC: O intronizację Chrystusa Króla w naszej Ojczyźnie, tak jak o to prosił Pan Jezus Rozalię Celakównę.
– MAJ: Aby Polska była prawdziwym Królestwem Maryi.
– KWIECIEŃ: Aby Pan wzbudził i posłał do Polski nowych świętych i proroków.
– MARZEC: W intencji dzieci mających przyjść na świat w naszym Duszpasterstwie i o szczęśliwe rozwiązanie dla matek.
– LUTY: O łaskę uzdrowienia dla Roberta.
– STYCZEŃ: Za prezydenta RP o odważne bronienie katolickich zasad i aby ogłosił Chrystusa Królem.

2015
– GRUDZIEŃ: O przedłużenie funkcjonowania naszego Duszpasterstwa na następne lata.
– LISTOPAD: Za nowy rząd i Prezydenta, aby rządzili mądrze i po katolicku.
– PAŹDZIERNIK: O męstwo dla męczenników, którzy giną z rąk muzułmanów i nawrócenie dla oprawców.
– WRZESIEŃ: W intencji Synodu o obronę wiary katolickiej.
– SIERPIEŃ: O doskonałe wypełnienie woli Bożej w życiu ks. Grzegorza, świętość i o łaskę daru rozeznania duchów.
– LIPIEC: W intencji Arcybiskupa Edwarda o potrzebne łaski i przychylność dla Tradycji Katolickiej.
– CZERWIEC: O nawrócenie Rosji i pokój na Ukrainie.
– MAJ: Aby Królowa Korony Polskiej okazała miłosierdzie naszej ojczyźnie.

– św. Ekspedyta

2023
– GRUDZIEŃ:
– LISTOPAD:
– PAŹDZIERNIK: O Boże błogosławieństwo dla matek, które pragną mieć więcej dzieci i opiekę Najświętszej Maryi Panny dla tych, które oczekują rozwiązania.
– WRZESIEŃ:
– SIERPIEŃ:
– LIPIEC:
– CZERWIEC: W intencji dusz w czyśćcu cierpiących.
– MAJ: O nawrócenie zatwardziałych grzeszników i zbawienie ich dusz.
– KWIECIEŃ: O zachowanie i utwierdzenie powołań kapłańskich i zakonnych z naszego Duszpasterstwa.
– MARZEC: W intencji ks. Piotra, o opiekę i prowadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi w życiu duchowym i służbie Bożej.
– LUTY: O ufność w Bożą miłość i wsparcie dla cierpiących z powodu chorób duszy i ciała, ich rodzin i lekarzy.
– STYCZEŃ: O ukochanie cnót Matki Bożej i łaski potrzebne chrześcijanom do ich naśladowania.

2022
– GRUDZIEŃ: O nawrócenie Rosji i pokój na Ukrainie.
– LISTOPAD: Za biskupów, kapłanów i zakonników o wierność niezmiennemu nauczaniu Kościoła.
– PAŹDZIERNIK: O męstwo i wytrwałość w znoszeniu upokorzeń i prześladowań ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa dla chrześcijan oraz o nawrócenie dla oprawców i uwolnienie więźniów.
– WRZESIEŃ: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z naszego Duszpasterstwa, o zgodę i pomoc Świętej Rodziny w rozwiązaniu wszystkich trudności.
– SIERPIEŃ: O głębokie nabożeństwo do Najdroższej Krwi i Ran Pana Jezusa wśród katolików.
– LIPIEC: O światło Ducha Świętego i przymnożenie Jego darów oraz opiekę Najświętszej Maryi Panny dla Arcybiskupa Józefa Guzdka w rządzeniu naszą diecezją i kierowaniu duszami.
– CZERWIEC: O Boże błogosławieństwo i pomoc we wszystkich pracach remontowych i renowacyjnych ołtarza i kaplicy.
– MAJ: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za wszelkie zaniedbania, brak miłości, nieuszanowania Jej Najświętszych wizerunków oraz bluźnierstwa.
– KWIECIEŃ: W intencji ks. Karola, o prowadzenie Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy w wypełnianiu Woli Bożej i służby kapłańskiej.
– MARZEC: W intencji Papieża Franciszka, o bojaźń Bożą i światło Ducha Świętego w prowadzeniu Kościoła Chrystusowego.
– LUTY: O opiekę Najświętszej Maryi Panny i Św. Patronów dla naszej Ojczyzny.
– STYCZEŃ: Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za wszystkie świętokradztwa i nieuszanowania Najświętszego Sakramentu.

2021
– GRUDZIEŃ: W intencji dusz w czyśćcu cierpiących.
– LISTOPAD: O Boże błogosławieństwo i pomoc Niepokalanej w uregulowaniu spraw prawnych poradni ginekologiczno-położniczej, ratującej każde życie.
– PAŹDZIERNIK: O opiekę i wstawiennictwo św. Józefa we wszystkich sprawach i działaniach Duszpasterstwa.
– WRZESIEŃ: Aby ks. Piotr Buda był doskonałym narzędziem w rękach Pana Jezusa i Niepokalanej, gorliwie wypełniał ich Wolę i troszczył się o dobro duchowe dusz mu powierzonych w nowym miejscu posługi.
– SIERPIEŃ: Aby światło wiary katolickiej dotarło i zostało przyjęte przez wszystkich ludzi.
– LIPIEC: O wytrwanie w powołaniu i potrzebne łaski dla księży przeżywających obecnie trudności duchowe.
– CZERWIEC: O Boże błogosławieństwo dla wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców Duszpasterstwa.
– MAJ: O świętość i wytrwałość dla wszystkich dusz powołanych do życia w stanie kapłańskim i zakonnym z naszego Duszpasterstwa.
– KWIECIEŃ: W intencji zmarłych czcicieli św. Józefa i członków zakonów Jego imienia.
– MARZEC: O miłość Matki Bożej i gorliwe naśladowanie Jej cnót, a zwłaszcza cnoty pokory przez wszystkich chrześcijan.
– LUTY: O łaskę Niepokalanej dla dzieci mających przyjść na świat w naszym Duszpasterstwie i nowonarodzonych oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla matek.
– STYCZEŃ: O wytrwanie w powołaniu i potrzebne łaski dla wszystkich Księży przeżywających obecnie trudności duchowe.

2020
– GRUDZIEŃ: O łaskę nawrócenia dla grzeszników konających i zbawienia ich dusz.
– LISTOPAD: O pokój duszy dla śp. Stanisława.
– PAŹDZIERNIK: Dziękczynna w rocznicę święceń kapłańskich ks. Grzegorza, z prośbą o mądrość Bożą i światło Ducha Świętego, doskonałe oddanie i pełnienie Woli Niepokalanej i wszelkie potrzebne łaski na dalsze lata posługi duszpasterskiej.
– WRZESIEŃ: O dusze gorące, miłujące i wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa wszelką oziębłość i zniewagi.
– SIERPIEŃ: O Boże błogosławieństwo we wszystkich pracach remontowych w Duszpasterstwie.
– LIPIEC: O wzrost pobożności eucharystycznej i prawdziwą bojaźń Pańską dla wiernych i kapłanów w naszej diecezji.
– CZERWIEC: O opiekę św. Józefa nad wszystkimi inicjatywami Duszpasterstwa w najbliższym czasie, aby nas strzegł od wszelkich niebezpieczeństw.
– MAJ: W intencji Arcybiskupa Tadeusza, o opiekę Maryi, światło Ducha Świętego i męstwo w obronie Prawdy katolickiej.
– KWIECIEŃ: O Boże błogosławieństwo i opiekę Najświętszej Maryi Panny dla wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców Duszpasterstwa.
– MARZEC: O świętą gorliwość kapłańską, żarliwe nabożeństwo do Najświętszych Serc Pana Jezusa i Maryi oraz wszelkie potrzebne łaski dla ks. Michała.
– LUTY: O powstanie w Polsce tradycyjnego klasztoru kontemplacyjnego.
– STYCZEŃ: O opiekę Matki Bożej nad rodzinami z Duszpasterstwa oraz o nieustanny wzrost w wierze i świętości dla ich członków.

2019
– GRUDZIEŃ: O łaskę głębokiej miłości Serca Bożego dla wszystkich biorących udział w cyklu spotkań „Z Maryją w Szkole Serca Jezusowego”.

– LISTOPAD: O szczęśliwe rozwiązanie spraw własnościowych w Duszpasterstwie.
– PAŹDZIERNIK: O męstwo dla męczenników, którzy giną z rąk muzułmanów i nawrócenie dla oprawców oraz uwolnienie więźniów.
– WRZESIEŃ: Dziękczynna za 100 lat katolickiej mszy w naszym kościele z prośbą o kolejny wiek.
– SIERPIEŃ: O Boże błogosławieństwo dla matek, które pragną mieć więcej dzieci i szczęśliwe rozwiązanie dla tych, które są przy nadziei.
– LIPIEC: Dziękczynna za łaskę naszego Duszpasterstwa, z prośbą o jego dalszy rozwój.
– CZERWIEC: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach.
– MAJ: O jak najdoskonalsze wypełnienie woli Niepokalanej przez ks. Grzegorza oraz o stałą i żarliwą miłość do Niej.
– KWIECIEŃ: O łaskę powrotu do zdrowia i pomyślną rehabilitację dla Zosi.
– MARZEC: O męstwo w znoszeniu choroby i łaskę powrotu do zdrowia dla ks. Sławomira Grzeli i ojca Kazimierza Dudy OCD.
– LUTY: W intencji Arcybiskupa Tadeusza Wojdy o opiekę Maryi, światło Ducha Świętego, męstwo w obronie Prawdy oraz wszelkie potrzebne łaski do rządzenia naszą diecezją i kierowania duszami.
– STYCZEŃ: O łaskę zdrowia i potrzebne łaski dla naszego organisty pana Ryszarda.

2018
– GRUDZIEŃ: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa przeciwko Niepokalanemu Poczęciu.
– LISTOPAD: W intencji ks. Michała – o mądrość Krzyża, doskonałe pełnienie woli Niepokalanej, ducha
wielkoduszności i świętą gorliwość kapłańską.
– PAŹDZIERNIK: Aby przez Synod o młodzieży Prawda katolicka zajaśniała jeszcze bardziej.
– WRZESIEŃ: W intencji Arcybiskupa Tadeusza o opiekę Maryi, światło Ducha Świętego, męstwo w obronie Prawdy oraz wszelkie potrzebne łaski do rządzenia naszą diecezją i kierowania duszami.
– SIERPIEŃ: O światło Ducha Świętego i wierność katolickiej wierze dla wszystkich sprawujących władzę w Kościele.
– LIPIEC: O szczęśliwe uregulowanie spraw materialnych i własnościowych w Duszpasterstwie. (warunek do zaistnienia parafii)
– CZERWIEC: W intencji Eweliny i Jana, którzy w tym miesiącu zawrą sakrament małżeństwa o błogosławieństwo na nowej drodze życia.
– MAJ: W intencji ks. Michała o mądrość krzyża, bezgraniczne oddanie Niepokalanej i prowadzenie Ducha Świętego.
– KWIECIEŃ: O powrót Tradycji Katolickiej do zakonów i kościołów w Polsce.
– MARZEC: O szczęśliwe uregulowanie spraw materialnych i własnościowych w Duszpasterstwie.
– LUTY: Aby Polska była prawdziwym Królestwem Maryi i aby była wolna od islamu.
– STYCZEŃ: O szczęśliwe rozwiązanie dla matek i Boże błogosławieństwo dla nowo narodzonych dzieci.

2017
– GRUDZIEŃ: O powrót Tradycji Katolickiej do zakonów i kościołów w Polsce.
– LISTOPAD: O Boże błogosławieństwo we wszystkich pracach remontowych i inicjatywach podejmowanych przez Duszpasterstwo.
– PAŹDZIERNIK: W intencji Arcybiskupa Tadeusza o błogosławieństwo i potrzebne łaski w rządzeniu naszą diecezją.
– WRZESIEŃ: W intencji ks. Michała o świętą gorliwość kapłańską i potrzebne łaski.
– SIERPIEŃ: Aby Polska była wolna od islamu i prawdziwym Królestwem Maryi.
– LIPIEC: Aby kardynałowie i biskupi odważnie bronili prawdy katolickiej i byli jej wierni.
– CZERWIEC: O święte powołania kapłańskie i zakonne z naszego Duszpasterstwa oraz o dusze oddane Bogu bez reszty.
– MAJ: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach.
– KWIECIEŃ: Aby Maryja była bardziej znana, kochana i czczona na całym świecie.
– MARZEC: W intencjach Duszpasterstwa.
– LUTY: O jak najszybszy tryumf Niepokalnego Serca Maryi.
– STYCZEŃ: W intencji ks. Grzegorza o świętość i współpracę z łaską Bożą.

2016
– GRUDZIEŃ: Aby Maryja była bardziej znana, kochana i czczona na całym świecie.
– LISTOPAD: O rozwiązanie spraw cywilnoprawnych w Duszpasterstwie.
– PAŹDZIERNIK: O dobrego katolickiego biskupa dla naszej diecezji.
– WRZESIEŃ: O miłosierdzie nad światem i aby nie było wojny.
– SIERPIEŃ: O dobrego katolickiego biskupa dla naszej diecezji.
– LIPIEC: O powrót Tradycji Katolickiej do kościołów na Ukrainie.
– CZERWIEC: Aby Polska była prawdziwym Królestwem Maryi.
– MAJ: Aby Pan wzbudził i posłał do Polski nowych świętych i proroków.
– KWIECIEŃ: W intencji dzieci mających przyjść na świat w naszym Duszpasterstwie i o szczęśliwe rozwiązanie dla matek.
– MARZEC: O łaskę uzdrowienia dla Roberta.
– LUTY: Aby Polska była wolna od islamu.
– STYCZEŃ: W intencji biskupa Edwarda o zdrowie i potrzebne łaski (oraz o dobrego następcę).

2015
– GRUDZIEŃ: Aby w nowym roku w Polsce dokonano aktu Intronizacji Chrystusa Króla.
– LISTOPAD: W intencji sióstr Franciszkanek Niepokalanej o siłę do przerwania chwili próby.

– św. Ignacego Loyoli

2023
– GRUDZIEŃ:
– LISTOPAD:
– PAŹDZIERNIK: W intencji Papieża Franciszka, o bojaźń Bożą i światło Ducha Świętego w prowadzeniu Kościoła Chrystusowego.
– WRZESIEŃ:
– SIERPIEŃ:
– LIPIEC:
– CZERWIEC: O nawrócenie zatwardziałych grzeszników i zbawienie ich dusz.
– MAJ: W intencji dzieci, które w tym miesiącu pierwszy raz przyjmą Komunię Świętą.
– KWIECIEŃ: W intencji ks Piotra, o opiekę i prowadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi w życiu duchowym i służbie Bożej.
– MARZEC: O ufność w Bożą miłość i wsparcie dla cierpiących z powodu chorób duszy i ciała, ich rodzin i lekarzy.
– LUTY: O ukochanie cnót Matki Bożej i łaski potrzebne chrześcijanom do ich naśladowania.
– STYCZEŃ: O nawrócenie Rosji i pokój na Ukrainie.

2022
– GRUDZIEŃ: Za biskupów, kapłanów i zakonników o wierność niezmiennemu nauczaniu Kościoła.
– LISTOPAD: O męstwo i wytrwałość w znoszeniu upokorzeń i prześladowań ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa dla chrześcijan oraz o nawrócenie dla oprawców i uwolnienie więźniów.
– PAŹDZIERNIK: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z naszego Duszpasterstwa, o zgodę i pomoc Świętej Rodziny w rozwiązaniu wszystkich trudności.
– WRZESIEŃ: O głębokie nabożeństwo do Najdroższej Krwi i Ran Pana Jezusa wśród katolików.
– SIERPIEŃ: O światło Ducha Świętego i przymnożenie Jego darów oraz opiekę Najświętszej Maryi Panny dla Arcybiskupa Józefa Guzdka w rządzeniu naszą diecezją i kierowaniu duszami.
– LIPIEC: O Boże błogosławieństwo i pomoc we wszystkich pracach remontowych i renowacyjnych ołtarza i kaplicy.
– CZERWIEC: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za wszelkie zaniedbania, brak miłości, nieuszanowania Jej Najświętszych wizerunków oraz zniewagi.
– MAJ: W intencji ks. Karola, o miłość i całkowite zjednoczenie z Wolą Bożą przez wstawiennictwo i prowadzenie Najświętszej Maryi Panny.
– KWIECIEŃ: W intencji Papieża Franciszka, o bojaź Bożą i światło Ducha Świętego w prowadzeniu Kościoła Chrystusowego.
– MARZEC: O opiekę Najświętszej Maryi Panny i Św. Patronów dla naszej Ojczyzny.
– LUTY: Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za wszystkie świętokradztwa i nieuszanowania Najświętszego Sakramentu.
– STYCZEŃ: W intencji dusz w czyśćcu cierpiących.

2021
– GRUDZIEŃ: O Boże błogosławieństwo i pomoc Niepokalanej w uregulowaniu spraw prawnych poradni ginekologiczno-położniczej, ratującej każde życie.
– LISTOPAD: O opiekę i wstawiennictwo św. Józefa we wszystkich sprawach i działaniach Duszpasterstwa.
– PAŹDZIERNIK: Aby ks. Piotr Buda był doskonałym narzędziem w rękach Pana Jezusa i Niepokalanej, gorliwie wypełniał ich Wolę i troszczył się o dobro duchowe dusz mu powierzonych.
– WRZESIEŃ: O męstwo w znoszeniu cierpienia i ufność w Bożą obecność i troskę wśród chorych, ich rodzin i opiekunów.
– SIERPIEŃ: O wytrwanie w powołaniu i potrzebne łaski dla księży przeżywających obecnie trudności duchowe.
– LIPIEC: Aby obchody 500-lecia nawrócenia św. Ignacego z Loyoli przyczyniły się do wzrostu powołań w zakonie jezuickim oraz rozwoju relacji z Bogiem Jego stworzeń przez ćwiczenia duchowe.
– CZERWIEC: O świętość i wytrwałość dla wszystkich dusz powołanych do życia w stanie kapłańskim i zakonnym z Duszpasterstwa.
– MAJ: W intencji zmarłych czcicieli św. Józefa i członków zakonów Jego imienia.
– KWIECIEŃ: O miłość Matki Bożej i gorliwe naśladowanie Jej cnót, a zwłaszcza cnoty pokory przez wszystkich chrześcijan.
– MARZEC: O łaskę Niepokalanej dla dzieci mających przyjść na świat w naszym Duszpasterstwie i nowonarodzonych oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla matek.
– LUTY: O łaskę Niepokalanej dla dzieci mających przyjść na świat w naszym Duszpasterstwie i nowonarodzonych oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla matek.
– STYCZEŃ: O łaskę nawrócenia dla grzeszników konających i zbawienia ich dusz.

2020
– GRUDZIEŃ: Dziękczynna za rok kapłaństwa o. Wawrzyńca Waszkiewicza, z prośbą o te łaski, które
Maryja chce mu uprosić.
– LISTOPAD: W intencji wszystkich którzy cierpią w związku z sytuacją w naszej Ojczyźnie, o męstwo w znoszeniu trudności i cierpienia oraz ufność w Bożą opiekę.
– PAŹDZIERNIK: O dusze gorące, miłujące i wynagradzające Sercu Bożemu wszelką oziębłość i zniewagi.
– WRZESIEŃ: O Boże błogosławieństwo we wszystkich pracach remontowych w Duszpasterstwie.
– SIERPIEŃ: O wzrost pobożności eucharystycznej i prawdziwą bojaźń Pańską dla wiernych i kapłanów w naszej diecezji.
– LIPIEC: O opiekę św. Józefa nad wszystkimi inicjatywami Duszpasterstwa w najbliższym czasie, aby nas strzegł od wszelkich niebezpieczeństw.
– CZERWIEC: W intencji Arcybiskupa Tadeusza, o opiekę Maryi, światło Ducha Św. i męstwo w obronie Prawdy katolickiej.
– MAJ: O Boże błogosławieństwo i opiekę Najświętszej Maryi Panny dla wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców Duszpasterstwa.
– KWIECIEŃ: O opiekę Najświętszych Serc Pana Jezusa i Maryi nad służbą i życiem ks. Michała.
– MARZEC: O powstanie w Polsce tradycyjnego klasztoru kontemplacyjnego.
– LUTY: O opiekę Matki Bożej nad rodzinami z Duszpasterstwa oraz o nieustanny wzrost w wierze i świętości dla ich członków.
– STYCZEŃ: O łaskę głębokiej miłości Serca Bożego dla wszystkich biorących udział w cyklu spotkań „Z Maryją w Szkole Serca Jezusowego”.

2019
– GRUDZIEŃ: O szczęśliwe rozwiązanie spraw własnościowych w Duszpasterstwie.

– LISTOPAD: O męstwo dla męczenników, którzy giną z rąk muzułmanów i nawrócenie dla oprawców oraz uwolnienie więźniów.
– PAŹDZIERNIK: Dziękczynna za 100 lat katolickiej mszy w naszym kościele z prośbą o kolejny wiek.
– WRZESIEŃ: O Boże błogosławieństwo dla matek, które pragną mieć więcej dzieci i szczęśliwe rozwiązanie dla tych, które są przy nadziei.
– SIERPIEŃ: Dziękczynna za łaskę naszego Duszpasterstwa, z prośbą o jego dalszy rozwój.
– LIPIEC: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach.
– CZERWIEC: O jak najdoskonalsze wypełnienie woli Niepokalanej przez ks. Grzegorza oraz o stałą i żarliwą miłość do Niej.
– MAJ: Za nowo ochrzczone dzieci i szczęśliwe narodziny kolejnych.
– KWIECIEŃ: O męstwo w znoszeniu choroby i łaskę powrotu do zdrowia dla ks. Sławomira Grzeli i ojca Kazimierza Dudy OCD.
– MARZEC: W intencji Arcybiskupa Tadeusza Wojdy o opiekę Maryi, światło Ducha Świętego, męstwo w obronie Prawdy oraz wszelkie potrzebne łaski do rządzenia naszą diecezją i kierowania duszami.
– LUTY: O łaskę zdrowia i potrzebne łaski dla naszego organisty Pana Ryszarda.
– STYCZEŃ: Aby Maryja była bardziej znana i miłowana, by Jej wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat.

2018
– GRUDZIEŃ: O wypełnienie woli Niepokalanej w życiu ks. Michała, świętość i potrzebne łaski.
– LISTOPAD: O prowadzenie Niepokalanej i Boże błogosławieństwo we wszystkich sprawach i działaniach Duszpasterstwa (m.in. remonty, szkoła, parafia personalna).
– PAŹDZIERNIK: W intencji Katarzyny i Kamila, którzy w tym miesiącu zawrą sakrament małżeństwa, o wszelkie potrzebne łaski do tego, by mogli stać się świętym małżeństwem.
– WRZESIEŃ: O światło Ducha Świętego i wierność katolickiej wierze dla wszystkich sprawujących władzę w Kościele.
– SIERPIEŃ: W intencji Arcybiskupa Tadeusza o opiekę Maryi, światło Ducha Świętego, męstwo w obronie Prawdy oraz wszelkie potrzebne łaski do rządzenia naszą diecezją i kierowania duszami.
– LIPIEC: O łaskę nawrócenia dla ks. Sergiusza.
– CZERWIEC: W intencji ks. Michała o mądrość krzyża, bezgraniczne oddanie Niepokalanej i prowadzenie Ducha Świętego.
– MAJ: O powrót Tradycji Katolickiej do zakonów i kościołów w Polsce.
– KWIECIEŃ: O szczęśliwe uregulowanie spraw materialnych i własnościowych w Duszpasterstwie (warunek do zaistnienia parafii).
– MARZEC: Aby Polska była prawdziwym Królestwem Maryi i aby była wolna od islamu.
– LUTY: W intencji ks. Grzegorza o mądrość krzyża, bezgraniczne oddanie Niepokalanej i prowadzenie Ducha Świętego.
– STYCZEŃ: O łaskę nawrócenia dla ks. Sergiusza.

2017
– GRUDZIEŃ: O światło Ducha Świętego i wierność katolickiej wierze dla wszystkich sprawujących władzę w kościele.
– LISTOPAD: Aby Polska była prawdziwym Królestwem Maryi i aby była wolna od islamu.
– PAŹDZIERNIK: W intencji ks. Grzegorza o świętą gorliwość kapłańską i potrzebne łaski.
– WRZESIEŃ: O światło Ducha Świętego i wierność katolickiej wierze dla wszystkich sprawujących władzę w kościele.
– SIERPIEŃ: O umiłowanie Tradycji Katolickiej przez duchownych, osoby zakonne i świeckich w Polsce.
– LIPIEC: W intencji ks. Tomasza Łapiaka o zdrowie, świętość i potrzebne łaski.
– CZERWIEC: W intencji dusz w czyśćcu cierpiących.
– MAJ: W intencji nowego biskupa. 

– św. Wawrzyńca z Brindisi

2023
– GRUDZIEŃ:
– LISTOPAD:
– PAŹDZIERNIK: O opiekę Najświętszej Maryi Panny i św. Patronów dla naszej Ojczyzny.
– WRZESIEŃ:
– SIERPIEŃ:
– LIPIEC:
– CZERWIEC: W intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy przeciwko naturze.
– MAJ: W intencji ks Piotra, o opiekę i prowadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi w życiu duchowym i służbie Bożej.
– KWIECIEŃ: O ufność w Bożą miłość i wsparcie dla cierpiących z powodu chorób duszy i ciała, ich rodzin i lekarzy.
– MARZEC: O ukochanie cnót Matki Bożej i łaski potrzebne chrześcijanom do ich naśladowania.
– LUTY: O nawrócenie Rosji i pokój na Ukrainie.
– STYCZEŃ: Za biskupów, kapłanów i zakonników o wierność niezmiennemu nauczaniu Kościoła.

2022
– GRUDZIEŃ: O męstwo i wytrwałość w znoszeniu upokorzeń i prześladowań ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa dla chrześcijan oraz o nawrócenie dla oprawców i uwolnienie więźniów.
– LISTOPAD: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z naszego Duszpasterstwa, o pomoc Świętej Rodziny w rozwiązaniu wszystkich trudności.
– PAŹDZIERNIK: Za młodzież, która w minionym miesiącu przyjęła sakrament bierzmowania w naszym duszpasterstwie, o wierność Duchowi Świętemu przez całe życie.
– WRZESIEŃ: O światło Ducha Świętego i przymnożenie Jego darów oraz opiekę Najświętszej Maryi Panny dla Arcybiskupa Józefa Guzdka w rządzeniu naszą diecezją i kierowaniu duszami.
– SIERPIEŃ: O Boże błogosławieństwo i pomoc we wszystkich pracach związanych z remontem kaplicy.
– LIPIEC: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za wszelkie zaniedbania, brak miłości i nieuszanowania Jej Najświętszych wizerunków.
– CZERWIEC: W rocznicę święceń kapłańskich ks. Karola, aby Maryja, Oblubienica Ducha Świętego wypraszała u Niego potrzebne dary do pełnienia Woli Bożej i otaczała go swoją nieustanną opieką.
– MAJ: W intencji Papieża Franciszka, o bojaźń Bożą i światło Ducha Świętego w prowadzeniu Kościoła Chrystusowego.
– KWIECIEŃ: O opiekę Najświętszej Maryi Panny i Św. Patronów dla naszej Ojczyzny.
– MARZEC: Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za wszystkie świętokradztwa i nieuszanowania Najświętszego Sakramentu.
– LUTY: Za dusze konających, o skruchę serca i łaskę zbawienia.
– STYCZEŃ: W intencji Duszpasterstwa o wstawiennictwo i opiekę Niepokalanej i św. Stanisława Biskupa i Męczennika we wszystkich sprawach w Nowym Roku.

2021
– GRUDZIEŃ: O opiekę i wstawiennictwo św. Józefa we wszystkich sprawach i działaniach Duszpasterstwa.
– LISTOPAD: Aby ks. Piotr Buda był doskonałym narzędziem w rękach Pana Jezusa i Niepokalanej, gorliwie wypełniał ich Wolę i troszczył się o dobro duchowe dusz mu powierzonych.
– PAŹDZIERNIK: O męstwo w znoszeniu cierpienia i ufność w Bożą obecność i troskę wśród chorych, ich rodzin i opiekunów.
– WRZESIEŃ: O wszelkie potrzebne łaski do wypełnienia Woli Bożej, opiekę Maryi i wstawiennictwo świętych patronów dla ks. Grzegorza w nowym miejscu służby.
– SIERPIEŃ: Aby obchody 500-lecia nawrócenia św. Ignacego z Loyoli przyczyniły się do wzrostu powołań w zakonie jezuickim oraz rozwoju relacji z Bogiem Jego stworzeń przez ćwiczenia duchowe.
– LIPIEC: O świętość i wytrwałość dla wszystkich dusz powołanych do życia w stanie kapłańskim i zakonnym z naszego Duszpasterstwa.
– CZERWIEC: W intencji zmarłych czcicieli św. Józefa i członków zakonów Jego imienia.
– MAJ: O gorliwe naśladowanie cnót Matki Bożej, a zwłaszcza cnoty pokory przez wszystkich chrześcijan.
– KWIECIEŃ: O łaskę Niepokalanej dla dzieci mających przyjść na świat w naszym Duszpasterstwie i nowonarodzonych oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla matek.
– MARZEC: O nowego, dobrego Arcybiskupa dla naszej archidiecezji.
– LUTY: O łaskę nawrócenia dla grzeszników konających i zbawienia ich dusz.
– STYCZEŃ: O męstwo dla prześladowanych ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa oraz nawrócenie dla oprawców i uwolnienie więźniów.

2020
– GRUDZIEŃ: W intencji wszystkich którzy cierpią w związku z sytuacją w naszej Ojczyźnie, o
męstwo w znoszeniu trudności i cierpienia oraz ufność w Bożą opiekę.
– LISTOPAD: W intencji Papieża Franciszka, o światło Ducha Świętego w prowadzeniu Kościoła Chrystusowego.
– PAŹDZIERNIK: O Boże błogosławieństwo we wszystkich pracach remontowych w Duszpasterstwie.
– WRZESIEŃ: O wzrost pobożności eucharystycznej i prawdziwą bojaźń Pańską dla wiernych i kapłanów w naszej diecezji.
– SIERPIEŃ: O opiekę Najświętszych Serc Pana Jezusa i Maryi nad służbą ks. Karola w Duszpasterstwie, by był mężem roztropnym i Bożym oraz gorliwym.
– LIPIEC: W intencji Arcybiskupa Tadeusza, o opiekę Maryi, światło Ducha Św. i męstwo w obronie Prawdy katolickiej.
– CZERWIEC: O Boże błogosławieństwo i opiekę Najświętszej Maryi Panny dla wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców Duszpasterstwa.
– MAJ: O opiekę Najświętszych Serc Pana Jezusa i Maryi nad służbą i życiem ks. Michała.
– KWIECIEŃ: Aby Pan zechciał wzbudzić nowych proroków i świętych do obrony swego Kościoła w obecnych czasach.
– MARZEC: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z naszego Duszpasterstwa oraz o pomoc Bożą i opiekę Niepokalanej we wszystkich trudnościach.
– LUTY: O łaskę głębokiej miłości Serca Bożego dla wszystkich biorących udział w cyklu spotkań „Z Maryją w Szkole Serca Jezusowego”.
– STYCZEŃ: O szczęśliwe rozwiązanie spraw własnościowych w Duszpasterstwie.

2019
– GRUDZIEŃ: O męstwo dla męczenników, którzy giną z rąk muzułmanów i nawrócenie dla oprawców oraz uwolnienie więźniów.

– LISTOPAD: Dziękczynna za 100 lat katolickiej mszy w naszym kościele z prośbą o kolejny wiek.
– PAŹDZIERNIK: O Boże błogosławieństwo dla matek, które pragną mieć więcej dzieci i szczęśliwe rozwiązanie dla tych, które są przy nadziei.
– WRZESIEŃ: Dziękczynna za łaskę naszego Duszpasterstwa, z prośbą o jego dalszy rozwój.
– SIERPIEŃ: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach.
– LIPIEC: O jak najdoskonalsze wypełnienie woli Niepokalanej przez ks. Grzegorza oraz o stałą i żarliwą miłość do Niej.
– CZERWIEC: Za nowo ochrzczone dzieci i szczęśliwe narodziny kolejnych.
– MAJ: O męstwo w znoszeniu choroby oraz łaskę dobrego przygotowania się na spotkanie z Panem dla ks. Sławomira Grzeli.
– KWIECIEŃ: W intencji Arcybiskupa Tadeusza Wojdy o opiekę Maryi, światło Ducha Świętego, męstwo w obronie Prawdy oraz wszelkie potrzebne łaski do rządzenia naszą diecezją i kierowania duszami.
– MARZEC: O łaskę zdrowia dla naszego organisty Pana Ryszarda.
– LUTY: O jak najszybszy zapowiedziany tryumf Niepokalanego Serca Maryi.
– STYCZEŃ: Dziękczynna za wstawiennictwo i opiekę Niepokalanej nad służbą ks. Michała, o wypełnienie Jej woli w jego życiu, świętość i potrzebne łaski.

2018
– GRUDZIEŃ: O prowadzenie Niepokalanej i Boże błogosławieństwo we wszystkich sprawach i działaniach Duszpasterstwa (m.in.: remonty, szkoła, parafia personalna).
– LISTOPAD: O przebudzenie katolików i odrodzenie wiary katolickiej w naszej Ojczyźnie.
– PAŹDZIERNIK: O wytrwałość w trudnościach i potrzebne łaski dla sióstr i braci franciszkanów Niepokalanej i ojca Stefana Manellego.

– św. Maksymiliana M. Kolbe

2023
– GRUDZIEŃ:
– LISTOPAD:
– PAŹDZIERNIK: O zadośćuczynienie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za świętokradztwa i nieuszanowania Najświętszego Sakramentu.
– WRZESIEŃ:
– SIERPIEŃ:
– LIPIEC:
– CZERWIEC: W intencji ks. Piotra, o opiekę i prowadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi w
życiu duchowym i służbie Bożej.
– MAJ: O ufność w Bożą miłość i wsparcie dla cierpiących z powodu chorób duszy i ciała, ich rodzin i lekarzy.
– KWIECIEŃ: O ukochanie cnót Matki Bożej i łaski potrzebne chrześcijanom do ich naśladowania.
– MARZEC: O nawrócenie Rosji i pokój na Ukrainie.
– LUTY: Za biskupów, kapłanów i zakonników o wierność niezmiennemu nauczaniu Kościoła.
– STYCZEŃ: O męstwo i wytrwałość w znoszeniu upokorzeń i prześladowań ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa dla chrześcijan oraz o nawrócenie dla oprawców i uwolnienie więźniów.

2022
– GRUDZIEŃ: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z naszego Duszpasterstwa, o pomoc Świętej Rodziny w rozwiązaniu wszystkich trudności.
– LISTOPAD: W intencji Matek z naszego Duszpasterstwa oczekujących potomstwa.
– PAŹDZIERNIK: O światło Ducha Świętego i przymnożenie Jego darów oraz opiekę Najświętszej Maryi Panny dla Arcybiskupa Józefa Guzdka w rządzeniu naszą diecezją i kierowaniu duszami.
– WRZESIEŃ: O Boże błogosławieństwo i pomoc we wszystkich pracach remontowych i renowacyjnych ołtarza i kaplicy.
– SIERPIEŃ: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za niewiarę i bluźnierstwa przeciwko Jej cielesnemu Wniebowzięciu.
– LIPIEC: W intencji ks. Karola, o opiekę i prowadzenie Matki Bożej Nieustającej Pomocy w wypełnianiu Woli Bożej i życiu duchowym.
– CZERWIEC: W intencji Papieża Franciszka, o bojaźń Bożą i światło Ducha Świętego w prowadzeniu Kościoła Chrystusowego.
– MAJ: O opiekę Najświętszej Maryi Panny i Św. Patronów dla naszej Ojczyzny.
– KWIECIEŃ: Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za wszystkie świętokradztwa i nieuszanowania Najświętszego Sakramentu.
– MARZEC: W intencji ks. Grzegorza Śniadocha, aby był wierny Bogu i Jego Ewangelii na wzór świętego patrona.
– LUTY: W intencji Duszpasterstwa o wstawiennictwo i opiekę Niepokalanej i św. Stanisława Biskupa i Męczennika we wszystkich sprawach tego roku.
– STYCZEŃ: Dziękczynna za przedłużenie funkcjonowania Duszpasterstwa na następne lata.

2021
– GRUDZIEŃ: Aby ks Piotr Buda był doskonałym narzędziem w rękach Pana Jezusa i Niepokalanej, gorliwie wypełniał Ich Wolę i troszczył się o dobro duchowe dusz mu powierzonych.
– LISTOPAD: O męstwo w znoszeniu cierpienia, ufność w Bożą obecność i troskę wśród chorych, ich rodzin i opiekunów.
– PAŹDZIERNIK: W rocznicę święceń kapłańskich ks. Grzegorza Śniadocha, by nieustannie dbał o cześć dla NMP, Matki Boga i przez gorliwość kapłańską i życie Słowem Bożym pomagał ludziom w poznawaniu i miłowaniu Jej Syna.
– WRZESIEŃ: Aby obchody 500-lecia nawrócenia św. Ignacego Loyoli przyczyniły się do odnowy Towarzystwa Jezusowego w duchu założyciela oraz rozwoju relacji z Bogiem Jego stworzeń przez ćwiczenia duchowe.
– SIERPIEŃ: O świętość i wytrwałość dla wszystkich dusz powołanych do życia w stanie kapłańskim i zakonnym z naszego Duszpasterstwa.
– LIPIEC: W intencji zmarłych czcicieli św. Józefa i członków zakonów Jego imienia.
– CZERWIEC: O ukochanie cnót Matki Bożej, a zwłaszcza cnoty czystości przez wszystkich chrześcijan.
– MAJ: O łaskę Niepokalanej dla dzieci mających przyjść na świat w naszym Duszpasterstwie i nowonarodzonych oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla matek.
– KWIECIEŃ: O nowego, dobrego Arcybiskupa dla naszej archidiecezji.
– MARZEC: O pokój duszy dla Agnieszki Waszkiewicz.
– LUTY: O męstwo dla prześladowanych ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa oraz o nawrócenie dla oprawców i uwolnienie więźniów.
– STYCZEŃ: W intencji wszystkich którzy cierpią w związku z sytuacją w naszej Ojczyźnie, o męstwo w znoszeniu trudności i cierpienia oraz ufność w Bożą opiekę.

2020
– GRUDZIEŃ: W intencji Papieża Franciszka, o światło Ducha Świętego w prowadzeniu Kościoła
Chrystusowego.
– LISTOPAD: Dziękczynna Panu Bogu za gorliwą służbę ks. Tomasza Łapiaka w Duszpasterstwie z prośbą o świętość i potrzebne łaski.
– PAŹDZIERNIK: O wzrost pobożności eucharystycznej i prawdziwą bojaźń Pańską dla wiernych i kapłanów w naszej diecezji.
– WRZESIEŃ: O opiekę Najświętszych Serc Pana Jezusa i Maryi nad służbą ks. Karola w Duszpasterstwie, by był mężem roztropnym i Bożym oraz gorliwym.
– SIERPIEŃ: W intencji Arcybiskupa Tadeusza, o opiekę Maryi, światło Ducha Św. i męstwo w obronie Prawdy katolickiej.
– LIPIEC: O Boże błogosławieństwo i opiekę Najświętszej Maryi Panny dla wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców Duszpasterstwa.
– CZERWIEC: O opiekę Najświętszych Serc Pana Jezusa i Maryi nad służbą i życiem ks. Michała.
– MAJ: Aby Pan zechciał wzbudzić nowych proroków i świętych do obrony swego Kościoła w obecnych czasach.
– KWIECIEŃ: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z naszego Duszpasterstwa oraz o pomoc Bożą i opiekę Niepokalanej w obecnych trudnościach.
– MARZEC: O łaskę głębokiej miłości Serca Bożego dla wszystkich biorących udział w cyklu spotkań „Z Maryją w Szkole Serca Jezusowego”.
– LUTY: O szczęśliwe rozwiązanie spraw własnościowych w Duszpasterstwie.
– STYCZEŃ: O męstwo dla męczenników, którzy giną z rąk muzułmanów i nawrócenie dla oprawców oraz uwolnienie więźniów.

2019
– GRUDZIEŃ: Dziękczynna za 100 lat katolickiej mszy w naszym kościele z prośbą o kolejny wiek.

– LISTOPAD: O Boże błogosławieństwo dla matek, które pragną mieć więcej dzieci i szczęśliwe rozwiązanie dla tych, które są przy nadziei.
– PAŹDZIERNIK: Dziękczynna za łaskę naszego Duszpasterstwa, z prośbą o jego dalszy rozwój.

Róże Różańcowe dziecięce – dziewcząt:

– św. Bernadetty Soubirous

2023
– GRUDZIEŃ:
– LISTOPAD:
– PAŹDZIERNIK: Za duszę zmarłego abp Stanisława Szymeckiego.
– WRZESIEŃ:
– SIERPIEŃ:
– LIPIEC:
– CZERWIEC: O ufność w Bożą miłość i wsparcie dla cierpiących z powodu chorób duszy i ciała, ich
rodzin i lekarzy.
– MAJ: O ukochanie cnót Matki Bożej i łaski potrzebne chrześcijanom do ich naśladowania.
– KWIECIEŃ: O nawrócenie Rosji i pokój na Ukrainie.
– MARZEC: Za biskupów, kapłanów i zakonników o wierność niezmiennemu nauczaniu Kościoła.
– LUTY: O męstwo i wytrwałość w znoszeniu upokorzeń i prześladowań ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa dla chrześcijan, nawrócenie oprawców i uwolnienie więźniów.
– STYCZEŃ: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z naszego Duszpasterstwa, o pomoc Świętej Rodziny w rozwiązaniu wszystkich trudności.

2022
– GRUDZIEŃ: W intencji Matek z naszego Duszpasterstwa oczekujących potomstwa.
– LISTOPAD: O światło Ducha Świętego i przymnożenie Jego darów oraz opiekę Najświętszej Maryi Panny dla Arcybiskupa Józefa Guzdka w rządzeniu naszą diecezją i kierowaniu duszami
– PAŹDZIERNIK: O Boże błogosławieństwo i pomoc we wszystkich pracach remontowych i renowacyjnych ołtarza i kaplicy.
– WRZESIEŃ: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za wszelkie zaniedbania, brak miłości i nieuszanowania Jej Najświętszych wizerunków.
– SIERPIEŃ: W intencji ks. Karola, o opiekę i prowadzenie Matki Bożej Nieustającej Pomocy w wypełnianiu Woli Bożej i życiu duchowym.
– LIPIEC: W intencji Papieża Franciszka, o bojaźń Bożą i światło Ducha Świętego w prowadzeniu Kościoła Chrystusowego.
– CZERWIEC: O opiekę Najświętszej Maryi Panny i Św Patronów dla naszej Ojczyzny.
– MAJ: O miłość i zadośćuczynienie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za świętokradztwa i nieuszanowania Najświętszego Sakramentu jakich dopuszczamy się sami i inni.
– KWIECIEŃ: W intencji dusz w czyśćcu cierpiących.
– MARZEC: O dobre przygotowanie, odprawienie i owoce rekolekcji wielkopostnych.
– LUTY: Dziękczynna za przedłużenie funkcjonowania Duszpasterstwa.
– STYCZEŃ: Aby ks. Piotr Buda był doskonałym narzędziem w rękach Pana Jezusa i Niepokalanej, gorliwie wypełniał Ich Wolę i troszczył się o dobro duchowe dusz mu powierzonych.

2021
– GRUDZIEŃ: O męstwo i cierpliwość w znoszeniu cierpienia, ufność w Bożą miłość i łaskę dobrego przygotowania się na śmierć dla chorych.
– LISTOPAD: O owoce beatyfikacji Sługi Bożej Pauliny Jaricot, założycielki Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca.
– PAŹDZIERNIK: Aby obchody 500-lecia nawrócenia św. Ignacego Loyoli przyczyniły się do odnowy Towarzystwa Jezusowego w duchu założyciela oraz rozwoju relacji z Bogiem Jego stworzeń przez ćwiczenia duchowe.
– WRZESIEŃ: O mądrość Bożą, światło Ducha Świętego i opiekę Najświętszej Maryi Panny dla Arcybiskupa Józefa Guzdka w rządzeniu naszą diecezją.
– SIERPIEŃ: W intencji zmarłych czcicieli św. Józefa i członków zakonów Jego imienia.
– LIPIEC: O ukochanie wszystkich cnót Matki Bożej i łaski potrzebne chrześcijanom do ich naśladowania.
– CZERWIEC: O łaskę Niepokalanej dla dzieci mających przyjść na świat w Duszpasterstwie i nowonarodzonych oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla matek.
– MAJ: O nowego, dobrego Arcybiskupa dla naszej archidiecezji.
– KWIECIEŃ: O pokój duszy dla rodziców o. Wawrzyńca Waszkiewicza – Agnieszki i Jana.
– MARZEC: O męstwo dla prześladowanych ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa oraz o nawrócenie dla oprawców i uwolnienie więźniów.
– LUTY: W intencji wszystkich którzy cierpią w związku z sytuacją w naszej Ojczyźnie, o męstwo w znoszeniu trudności i cierpienia oraz ufność w Bożą opiekę.
– STYCZEŃ: W intencji Papieża Franciszka, o światło Ducha Świętego w prowadzeniu Kościoła Chrystusowego.

2020
– GRUDZIEŃ: Aby b. Atanazy i b. Nazzareno byli kapłanami wedle Serca Jezusowego – pokornymi,
gorliwymi, roztropnymi i świętymi.
– LISTOPAD: O wzrost pobożności eucharystycznej i prawdziwą bojaźń Pańską dla wiernych i kapłanów w naszej diecezji.
– PAŹDZIERNIK: O opiekę Najświętszych Serc Pana Jezusa i Maryi nad służbą ks. Karola w Duszpasterstwie, by był mężem roztropnym i Bożym oraz gorliwym.
– WRZESIEŃ: W intencji Arcybiskupa Tadeusza, o opiekę Maryi, światło Ducha Św. i męstwo w obronie Prawdy katolickiej.
– SIERPIEŃ: O Boże błogosławieństwo i opiekę Najświętszej Maryi Panny dla wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców Duszpasterstwa.
– LIPIEC: Dziękczynna w rocznicę święceń kapłańskich ks. Michała z prośbą o światło Ducha Świętego, doskonałe pełnienie Woli Bożej, świętą gorliwość kapłańską i Miłość.
– CZERWIEC: Aby Pan zechciał wzbudzić nowych proroków i świętych do obrony swego Kościoła w obecnych czasach.
– MAJ: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z naszego Duszpasterstwa oraz o pomoc Bożą i opiekę Niepokalanej w obecnych trudnościach.
– KWIECIEŃ: O łaskę głębokiej miłości Serca Bożego dla wszystkich biorących udział w cyklu spotkań „Z Maryją w Szkole Serca Jezusowego”.
– MARZEC: O szczęśliwe rozwiązanie spraw własnościowych w Duszpasterstwie.
– LUTY: O erygowanie Domu Instytutu Dobrego Pasterza w Białymstoku.
– STYCZEŃ: O potrzebne łaski w pracy kapłańskiej dla o. Wawrzyńca Waszkiewicza.

2019
– GRUDZIEŃ: O Boże błogosławieństwo dla matek, które pragną mieć więcej dzieci.

– LISTOPAD: Za dusze w czyśćcu cierpiące.
– PAŹDZIERNIK: O potrzebne łaski, światło Ducha Św. i cnotę wiary Panu Bogu, ufności Maryi i miłości Serca Jezusowego dla zelatorów Róż.
– WRZESIEŃ: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach i Jej Najświętszemu Imieniu.
– SIERPIEŃ: O jak najdoskonalsze wypełnienie woli Niepokalanej przez ks. Grzegorza oraz o stałą i żarliwą miłość do Niej.
– LIPIEC: Za nowo ochrzczone dzieci i szczęśliwe narodziny kolejnych.
– CZERWIEC: O męstwo w znoszeniu choroby oraz łaskę dobrego przygotowania się na spotkanie z Panem dla ks. Sławomira Grzeli.
– MAJ: W intencji Arcybiskupa Tadeusza Wojdy o opiekę Maryi, światło Ducha Świętego, męstwo w obronie Prawdy oraz wszelkie potrzebne łaski do rządzenia naszą diecezją.
– KWIECIEŃ: O dar nowych powołań kapłańskich i zakonnych z naszego Duszpasterstwa.
– MARZEC: W intencji Mateusza o rozeznanie drogi życiowej.
– LUTY: Dziękczynna za wstawiennictwo i opiekę Niepokalanej nad służbą ks.Michała, o wypełnienie Jej woli w jego życiu, świętość i potrzebne łaski.
– STYCZEŃ: O szczęśliwe uregulowanie spraw własnościowych w Duszpasterstwie i o powstanie parafii personalnej.

2018
– GRUDZIEŃ: O przebudzenie katolików i odrodzenie wiary katolickiej w Polsce.
– LISTOPAD: O wytrwałość w trudnościach i potrzebne łaski dla Franciszkanów i Franciszkanek Niepokalanej oraz Ojca Stefana Manellego.
– PAŹDZIERNIK: Aby nasza Ojczyzna była prawdziwym Królestwem Serc Jezusa i Maryi.
– WRZESIEŃ: O powstanie tradycyjnego kontemplacyjnego klasztoru w Polsce.
– SIERPIEŃ: O potrzebne łaski i uratowanie małżeństwa Adama i Anny.
– LIPIEC: W intencji ks. Michała o mądrość krzyża, bezgraniczne oddanie Niepokalanej i prowadzenie Ducha Świętego.
– CZERWIEC: O powrót Tradycji Katolickiej do zakonów i kościołów w Polsce.
– MAJ: O szczęśliwe uregulowanie spraw materialnych i własnościowych w Duszpasterstwie (warunek do zaistnienia parafii).
– KWIECIEŃ: Aby Polska była prawdziwym Królestwem Maryi I była wolna od islamu.
– MARZEC: W intencji ks. Grzegorza o mądrość krzyża, bezgraniczne oddanie Niepokalanej i prowadzenie Ducha Świętego.
– LUTY: O łaskę powrotu do zdrowia dla Piotra Czeczota.
– STYCZEŃ: Aby Polska była prawdziwym Królestwem Maryi i aby była wolna od islamu.

2017
– GRUDZIEŃ: W intencji dusz w czyśćcu cierpiących.
– LISTOPAD: W intencji Arcybiskupa Tadeusza o błogosławieństwo i potrzebne łaski w rządzeniu naszą diecezją.
– PAŹDZIERNIK: O Boże błogosławieństwo we wszystkich pracach remontowych i działaniach podejmowanych przez Duszpasterstwo.
– WRZESIEŃ: Aby Maryja była bardziej znana, kochana i czczona na całym świecie.
– SIERPIEŃ: W intencji ks. Michała o świętą gorliwość kapłańską i potrzebne łaski.
– LIPIEC: W intencji dusz w czyśćcu cierpiących.
– CZERWIEC: Aby Najświętsze Serce Pana Jezusa było bardziej kochane i czczone przez wszystkich.
– MAJ: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkie grzechy i bluźnierstwa, które Je ranią i zasmucają.

– św. Joanny d’Arc

2023
– GRUDZIEŃ:
– LISTOPAD:
– PAŹDZIERNIK: O nawrócenie zatwardziałych grzeszników i zbawienie ich dusz.
– WRZESIEŃ:
– SIERPIEŃ:
– LIPIEC:
– CZERWIEC: O ukochanie cnót Matki Bożej i łaski potrzebne chrześcijanom do ich naśladowania.
– MAJ: O nawrócenie Rosji i pokój na Ukrainie.
– KWIECIEŃ: Za biskupów, kapłanów i zakonników o wierność niezmiennemu nauczaniu Kościoła.
– MARZEC: O męstwo i wytrwałość w znoszeniu upokorzeń i prześladowań ze względu na wiarę w
Jezusa Chrystusa dla chrześcijan, nawrócenie oprawców i uwolnienie więźniów.
– LUTY: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z naszego Duszpasterstwa, o pomoc Świętej Rodziny w rozwiązaniu wszystkich trudności.
– STYCZEŃ: W intencji Matek z naszego Duszpasterstwa oczekujących potomstwa.

2022
– GRUDZIEŃ: O światło Ducha Świętego i przymnożenie Jego darów oraz opiekę Najświętszej Maryi Panny dla Arcybiskupa Józefa Guzdka w rządzeniu naszą diecezją i kierowaniu duszami.
– LISTOPAD: O Boże błogosławieństwo i pomoc we wszystkich pracach remontowych i renowacyjnych ołtarza i kaplicy.
– PAŹDZIERNIK: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za wszelkie zaniedbania, brak miłości i nieuszanowania Jej Najświętszych wizerunków.
– WRZESIEŃ: W intencji ks. Karola, o opiekę i prowadzenie Matki Bożej Nieustającej Pomocy w wypełnianiu Woli Bożej i życiu duchowym.
– SIERPIEŃ: W intencji Papieża Franciszka, o bojaźń Bożą i światło Ducha Świętego w prowadzeniu Kościoła Chrystusowego.
– LIPIEC: O opiekę Najświętszej Maryi Panny i św. Patronów dla naszej Ojczyzny.
– CZERWIEC: O miłość i zadośćuczynienie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za świętokradztwa i nieuszanowania Najświętszego Sakramentu jakich dopuszczamy się sami i inni.
– MAJ: W intencji dusz w czyśćcu cierpiących.
– KWIECIEŃ: O nawrócenie zatwardziałych grzeszników i zbawienie ich dusz.
– MARZEC: W intencji szkoły św. Kazimierza Królewicza, o opiekę patrona i wszelkie potrzebne
łaski dla kadry pedagogicznej, rodziców i dzieci.
– LUTY: Aby ks. Piotr Buda był doskonałym narzędziem w rękach Pana Jezusa i Niepokalanej, gorliwie wypełniał Ich Wolę i troszczył się o dobro duchowe dusz mu powierzonych.
– STYCZEŃ: O wytrwałość w znoszeniu cierpienia, ufność w Bożą miłość i opiekę dla chorych, ich rodzin i opiekunów.

2021
– GRUDZIEŃ: O owoce beatyfikacji Sługi Bożej Pauliny Jaricot, założycielki Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca.
– LISTOPAD: Aby obchody 500-lecia nawrócenia św. Ignacego Loyoli przyczyniły się do odnowy Towarzystwa Jezusowego w duchu założyciela oraz rozwoju relacji z Bogiem Jego stworzeń przez ćwiczenia duchowe.
– PAŹDZIERNIK: O świętość i wytrwałość dla wszystkich dusz powołanych do życia w stanie kapłańskim i zakonnym z naszego Duszpasterstwa.
– WRZESIEŃ: W intencji seminarium i seminarzystów Instytutu Dobrego Pasterza o opiekę NMP i św. Józefa oraz wszelkie potrzebne łaski.
– SIERPIEŃ: O ukochanie cnót Matki Bożej i łaski potrzebne chrześcijanom do ich naśladowania.
– LIPIEC: O łaskę Niepokalanej dla dzieci mających przyjść na świat w naszym Duszpasterstwie i nowonarodzonych oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla matek
– CZERWIEC: O nowego, dobrego Arcybiskupa dla naszej archidiecezji.
– MAJ: O ostateczne zwycięstwo i królowanie Matki Bożej w naszej ojczyźnie i na świecie.
– KWIECIEŃ: O męstwo dla prześladowanych ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa oraz o nawrócenie dla oprawców i uwolnienie więźniów.
– MARZEC: O oddalenie zarazy i miłosierdzie nad światem.
– LUTY: W intencji Papieża Franciszka, o światło Ducha Świętego w prowadzeniu Kościoła Chrystusowego.
– STYCZEŃ: O potrzebne łaski w służbie kapłańskiej dla o. Atanazego i o. Nazzareno.

2020
– GRUDZIEŃ: O wzrost pobożności eucharystycznej i prawdziwą bojaźń Pańską dla wiernych i
kapłanów w naszej diecezji.
– LISTOPAD: W intencji ks. Karola, o wytrwałość w znoszeniu cierpienia i łaskę powrotu do zdrowia.
– PAŹDZIERNIK: W intencji Arcybiskupa Tadeusza, o opiekę Maryi, światło Ducha Świętego i męstwo w obronie Prawdy katolickiej.
– WRZESIEŃ: O Boże błogosławieństwo i opiekę Najświętszej Maryi Panny dla wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców Duszpasterstwa.
– SIERPIEŃ: By ks. Michał był kapłanem wg Serca Jezusowego i zaszczepiał w nas stale Miłość do Eucharystii.
– LIPIEC: Aby Pan zechciał wzbudzić nowych proroków i świętych do obrony swego Kościoła w obecnych czasach.
– CZERWIEC: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z naszego Duszpasterstwa oraz o pomoc Bożą i opiekę Niepokalanej w obecnych trudnościach.
– MAJ: O łaskę głębokiej miłości Serca Bożego dla wszystkich biorących udział w cyklu spotkań „Z Maryją w Szkole Serca Jezusowego”.
– KWIECIEŃ: O szczęśliwe rozwiązanie spraw własnościowych w Duszpasterstwie.
– MARZEC: O dobre przygotowanie, odprawienie i owoce rekolekcji wielkopostnych.
– LUTY: O nawrócenie, uzdrowienie wewnętrzne i uwolnienie dla Anny.
– STYCZEŃ: O Boże błogosławieństwo dla matek, które pragną mieć więcej dzieci.

2019
– GRUDZIEŃ: Za dusze w czyśćcu cierpiące.

– LISTOPAD: O potrzebne łaski, światło Ducha Św. i cnotę wiary Panu Bogu, ufności Maryi i miłości Serca Jezusowego dla zelatorów Róż.
– PAŹDZIERNIK: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach i Jej Najświętszemu Imieniu.
– WRZESIEŃ: O jak najdoskonalsze wypełnienie woli Niepokalanej przez ks. Grzegorza oraz o stałą i żarliwą miłość do Niej.
– SIERPIEŃ: O bezgraniczną ufność Niepokalanej jej Przeczystemu Sercu dla wszystkich, których Ona raczyła i jeszcze raczy przyprowadzić do naszego Duszpasterstwa.
– LIPIEC: O męstwo w znoszeniu choroby oraz łaskę dobrego przygotowania się na
spotkanie z Panem dla ks. Sławomira Grzeli.

– CZERWIEC: W intencji Arcybiskupa Tadeusza Wojdy o opiekę Maryi, światło Ducha Świętego, męstwo w obronie Prawdy oraz wszelkie potrzebne łaski do rządzenia naszą diecezją.
– MAJ: O dar nowych powołań kapłańskich i zakonnych z naszego Duszpasterstwa i zachowanie obecnych.
– KWIECIEŃ: O łaskę zdrowia dla naszego organisty Pana Ryszarda.
– MARZEC: O umocnienie w miłości Krzyża dla ks. Michała, łaskę doskonałej pokuty, modlitwy i zadośćuczynienia na czas Wielkiego Postu.
– LUTY: W intencji Łucji i Krzysztofa, którzy w tym miesiącu zawrą sakrament małżeństwa, o Boże błogosławieństwo na nowej drodze życia.
– STYCZEŃ: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z naszego Duszpasterstwa, o zgodę i pomoc w rozwiązaniu wszystkich trudności.

2018
– GRUDZIEŃ: O wytrwałość w trudnościach i potrzebne łaski dla Franciszkanów i Franciszkanek Niepokalanej oraz Ojca Stefana Manellego.
– LISTOPAD: O łaskę zdrowia dla małego Jasia i jego mamy.
– PAŹDZIERNIK: Dziękczynna za wszystkie łaski, które Niepokalana zechciała uprosić, a Pan Bóg udzielić osobom związanym z Duszpasterstwem i naszym bliskim, za łaskę Duszpasterstwa, naszych kapłanów i możliwość uczestnictwa w tradycyjnej Mszy Świętej.
– WRZESIEŃ: O świętość, wielkoduszność i otwarcie na życie dla polskich rodzin oraz o pomoc Bożą w trudnościach.
– SIERPIEŃ: O prowadzenie Niepokalanej i Boże błogosławieństwo we wszystkich sprawach i działaniach Duszpasterstwa.
– LIPIEC: W intencji Arcybiskupa Tadeusza o błogosławieństwo i potrzebne łaski w rządzeniu naszą diecezją.
– CZERWIEC: O szczęśliwe uregulowanie spraw materialnych i własnościowych w Duszpasterstwie (warunek do zaistnienia parafii).
– MAJ: Aby Polska była prawdziwym Królestwem Maryi i była wolna od islamu.
– KWIECIEŃ: W intencji ks. Grzegorza o mądrość krzyża, bezgraniczne oddanie Niepokalanej i prowadzenie Ducha Świętego.
– MARZEC: O łaskę powrotu do zdrowia dla Piotra Czeczota.
– LUTY: W intencji Arcybiskupa Tadeusza o błogosławieństwo i potrzebne łaski w rządzeniu naszą diecezją.
– STYCZEŃ: O światło Ducha Świętego i wierność katolickiej wierze dla wszystkich sprawujących władzę w kościele.

2017
– GRUDZIEŃ: O nawrócenie ks. Sergiusza.

– LISTOPAD: W intencji dusz w czyśćcu cierpiących.
– PAŹDZIERNIK: O powrót Tradycji Katolickiej do zakonów i kościołów w Polsce, a szczególnie u klarysek w Hajnówce i karmelitanek we Włocławku.
– WRZESIEŃ: W intencji dzieci mających przyjść na świat w naszym Duszpasterstwie oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla matek.
– SIERPIEŃ: W intencji ks. Grzegorza o świętą gorliwość kapłańską i potrzebne łaski.
– LIPIEC: O nawrócenie grzeszników konających.
– CZERWIEC: O potrzebne łaski dla nowego Arcybiskupa Białostockiego i przychylność jego dla naszego Duszpasterstwa.
– MAJ: Aby Maryja była bardziej znana, kochana i czczona na całym świecie.

Róże Różańcowe dziecięce – chłopców:

– św. Jose Luis Sanchez del Rio

2023
– GRUDZIEŃ:
– LISTOPAD:
– PAŹDZIERNIK: O zachowanie i utwierdzenie powołań kapłańskich i zakonnych z naszego Duszpasterstwa.
– WRZESIEŃ:
– SIERPIEŃ:
– LIPIEC:
– CZERWIEC: O nawrócenie Rosji i pokój na Ukrainie.
– MAJ: Za biskupów, kapłanów i zakonników o wierność niezmiennemu nauczaniu Kościoła.
– KWIECIEŃ: O męstwo i wytrwałość w znoszeniu upokorzeń i prześladowań ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa dla chrześcijan, nawrócenie oprawców i uwolnienie więźniów.
– MARZEC: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z naszego Duszpasterstwa, o pomoc Świętej Rodziny w rozwiązaniu wszystkich trudności.
– LUTY: W intencji Matek z naszego Duszpasterstwa oczekujących potomstwa.
– STYCZEŃ: O światło Ducha Świętego i przymnożenie Jego darów oraz opiekę Najświętszej Maryi Panny dla Arcybiskupa Józefa Guzdka w rządzeniu naszą diecezją i kierowaniu duszami.

2022
– GRUDZIEŃ: O Boże błogosławieństwo i pomoc we wszystkich pracach remontowych i renowacyjnych ołtarza i kaplicy.
– LISTOPAD: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za wszelkie zaniedbania, brak miłości i nieuszanowania Jej Najświętszych wizerunków.
– PAŹDZIERNIK: W intencji ks. Karola, o opiekę i prowadzenie Matki Bożej Nieustającej Pomocy w wypełnianiu Woli Bożej i życiu duchowym.
– WRZESIEŃ: W intencji Papieża Franciszka, o bojaźń Bożą i światło Ducha Świętego w prowadzeniu Kościoła Chrystusowego.
– SIERPIEŃ: O opiekę Najświętszej Maryi Panny i Św. Patronów dla naszej Ojczyzny.
– LIPIEC: O miłość i zadośćuczynienie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za świętokradztwa i nieuszanowania Najświętszego Sakramentu jakich dopuszczamy się sami i inni.
– CZERWIEC: W intencji dusz w czyśćcu cierpiących.
– MAJ: O nawrócenie zatwardziałych grzeszników i zbawienie ich dusz.
– KWIECIEŃ: W intencji szkoły św. Kazimierza Królewicza, o opiekę patrona i wszelkie potrzebne łaski dla kadry pedagogicznej, rodziców i dzieci.
– MARZEC: Aby ks Piotr Buda był doskonałym narzędziem w rękach Pana Jezusa i Najświętszej Maryi Panny, gorliwie wypełniał Wolę Bożą i troszczył się o dobro duchowe dusz mu powierzonych.
– LUTY: O wytrwałość w znoszeniu cierpienia, ufność w Bożą miłość i opiekę dla chorych, ich rodzin, opiekunów i lekarzy.
– STYCZEŃ: O owoce beatyfikacji Sługi Bożej Pauliny Jaricot, założycielki Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca.

2021
– GRUDZIEŃ: Aby obchody 500-lecia nawrócenia św. Ignacego Loyoli przyczyniły się do odnowy Towarzystwa Jezusowego w duchu założyciela oraz rozwoju relacji z Bogiem Jego stworzeń przez ćwiczenia duchowe.
– LISTOPAD: O świętość i wytrwałość dla wszystkich dusz powołanych do życia w stanie kapłańskim i zakonnym z naszego Duszpasterstwa.
– PAŹDZIERNIK: W intencji seminarium i seminarzystów Instytutu Dobrego Pasterza o opiekę NMP i św Józefa oraz wszelkie potrzebne łaski.
– WRZESIEŃ: O mądrość Bożą, światło Ducha Świętego i opiekę Najświętszej Maryi Panny dla Arcybiskupa Józefa Guzdka w rządzeniu naszą diecezją.
– SIERPIEŃ: O łaskę Niepokalanej dla dzieci mających przyjść na świat w naszym Duszpasterstwie i nowonarodzonych oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla matek.
– LIPIEC: O nowego, dobrego Arcybiskupa dla naszej archidiecezji.
– CZERWIEC: O prowadzenie Maryi w życiu zakonnym, wierność regule oraz świętą gorliwość w służbie Bożej dla ojców i braci Franciszkanów.
– MAJ: O męstwo dla prześladowanych ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa oraz o nawrócenie dla oprawców i uwolnienie więźniów.
– KWIECIEŃ: O oddalenie zarazy i miłosierdzie nad światem.
– MARZEC: W intencji Papieża Franciszka, o światło Ducha Świętego w prowadzeniu Kościoła Chrystusowego.
– LUTY: O wytrwałość w trudnościach, nowe powołania i potrzebne łaski dla Franciszkanów.
– STYCZEŃ: O wzrost pobożności eucharystycznej i prawdziwą bojaźń Pańską dla wiernych i kapłanów w naszej diecezji.

2020
– GRUDZIEŃ: W intencji ks. Karola, by był doskonałym narzędziem w rękach Niepokalanej i
kapłanem wedle Serca Jezusowego.
– LISTOPAD: W intencji Arcybiskupa Tadeusza, o światło Ducha Świętego, opiekę Maryi i męstwo w obronie Prawdy katolickiej.
– PAŹDZIERNIK: O interwencję Bożą w życiu Marty i Karola i łaskę głębokiej wiary dla nich.
– WRZESIEŃ: By ks. Michał był kapłanem wg Serca Jezusowego i zaszczepiał w nas stale Miłość do Eucharystii.
– SIERPIEŃ: Aby Pan zechciał wzbudzić nowych proroków i świętych do obrony swego Kościoła w obecnych czasach.
– LIPIEC: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z naszego Duszpasterstwa oraz o pomoc Bożą i opiekę Niepokalanej w obecnych trudnościach.
– CZERWIEC: O łaskę głębokiej miłości Serca Bożego dla wszystkich biorących udział w cyklu spotkań „Z Maryją w Szkole Serca Jezusowego”.
– MAJ: O opiekę Niepokalanej i potrzebne łaski dla Braci Franciszkanów oraz nowe powołania zakonne.
– KWIECIEŃ: Dziękczynna Panu Bogu za łaskę rekolekcji wielkopostnych, z prośbą by zawarta w nich nauka wydała w nas mocne owoce.
– MARZEC: O nawrócenie, uzdrowienie wewnętrzne i uwolnienie dla Anny.
– LUTY: O Boże błogosławieństwo dla matek, które pragną mieć więcej dzieci.
– STYCZEŃ: Za dusze w czyśćcu tych, którzy w tym domu lub w tej parafii poumierali.

2019
– GRUDZIEŃ: O potrzebne łaski, światło Ducha Św. i cnotę wiary Panu Bogu, ufności Maryi i miłości Serca Jezusowego dla zelatorów Róż.

– LISTOPAD: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach i Jej Najświętszemu Imieniu.
– PAŹDZIERNIK: Dziękczynna w rocznicę święceń kapłańskich ks. Grzegorza, z prośbą o świętą gorliwość kapłańską, żarliwe nabożeństwo do Najświętszych Serc Pana Jezusa i Maryi oraz wszelkie potrzebne łaski na dalsze lata posługi duszpasterskiej.
– WRZESIEŃ: O bezgraniczną ufność Niepokalanej, Jej Przeczystemu Sercu dla wszystkich, których Ona raczyła i jeszcze raczy przyprowadzić do naszego Duszpasterstwa.
– SIERPIEŃ: O męstwo w znoszeniu choroby oraz łaskę dobrego przygotowania się na spotkanie z Panem dla ks. Sławomira Grzeli.
– LIPIEC: W intencji Arcybiskupa Tadeusza Wojdy o opiekę Maryi, światło Ducha Świętego, męstwo w obronie Prawdy oraz wszelkie potrzebne łaski do rządzenia naszą diecezją.
– CZERWIEC: O dar nowych powołań kapłańskich i zakonnych z naszego Duszpasterstwa i zachowanie obecnych.
– MAJ: O łaskę dobrej śmierci dla Pana Ryszarda – naszego organisty.
– KWIECIEŃ: O umocnienie w miłości Krzyża dla ks. Michała, łaskę doskonałej pokuty, modlitwy i zadośćuczynienia na czas Wielkiego Postu.
– MARZEC: Dziękczynna za łaskę przedłużenia funkcjonowania Duszpasterstwa na kolejne lata.
– LUTY: W intencji Marii Teresy, która w tym miesiącu przyjęła chrzest, aby została świętą.
– STYCZEŃ: O wytrwałość w trudnościach i potrzebne łaski dla  Franciszkanów i Franciszkanek Niepokalanej oraz Ojca Stefana Manellego.

2018
– GRUDZIEŃ: Dziękczynna za wszystkie łaski, które Niepokalana zechciała uprosić, a Pan Bóg udzielić osobom związanym z Duszpasterstwem i naszym bliskim, za łaskę Duszpasterstwa i naszych kapłanów i możliwość uczestnictwa w Tradycyjnej Mszy Świętej.

– LISTOPAD: Dziękczynna za wszystkie łaski, które Niepokalana zechciała uprosić, a Pan Bóg udzielić osobom związanym z Duszpasterstwem i naszym bliskim, za łaskę Duszpasterstwa i naszych kapłanów.
– PAŹDZIERNIK: O męstwo w znoszeniu choroby i łaskę powrotu do zdrowia dla ks. Sławomira Grzeli.
– WRZESIEŃ: O prowadzenie Niepokalanej i Boże błogosławieństwo we wszystkich sprawach i działaniach Duszpasterstwa.
– SIERPIEŃ: O nawrócenie ks. Sergiusza.
– LIPIEC: O pokój wieczny dla dusz w czyśćcu cierpiących.
– CZERWIEC: Aby Polska była prawdziwym Królestwem Maryi i była wolna od islamu.
– MAJ: W intencji ks. Grzegorza o mądrość krzyża, bezgraniczne oddanie Niepokalanej i prowadzenie Ducha Świętego.
– KWIECIEŃ: O łaskę powrotu do zdrowia dla Piotra Czeczota.
– MARZEC: W intencji Arcybiskupa Tadeusza o błogosławieństwo i potrzebne łaski w rządzeniu naszą diecezją.
– LUTY: O powrót Mszy trydenckiej do dekanatu Wysokie Mazowieckie.
– STYCZEŃ: O obfite rozlanie się darów i owoców Ducha Świętego w duszach tych, którzy przyjmą w tym roku Sakrament Bierzmowania.

2017
– GRUDZIEŃ: W intencji Arcybiskupa Tadeusza o błogosławieństwo i potrzebne łaski w rządzeniu naszą diecezją.

– LISTOPAD: W intencji ks. Michała o świętą gorliwość kapłańską i potrzebne łaski.
– PAŹDZIERNIK: W intencji dzieci mających przyjść na świat w naszym Duszpasterstwie oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla matek.
– WRZESIEŃ: O zachowanie powołań kapłańskich i zakonnych z naszego Duszpasterstwa oraz wzbudzenie nowych.
– SIERPIEŃ: W intencji dusz w czyśćcu cierpiących.
– LIPIEC: W intencji ks. Grzegorza o świętą gorliwość i potrzebne łaski.
– CZERWIEC: W intencjach Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę.
– MAJ: O nawrócenie grzeszników i Rosji.

– św. Stanisława Kostki

2023
– GRUDZIEŃ:
– LISTOPAD:
– PAŹDZIERNIK: W intencji ks. Piotra, o opiekę i prowadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi w życiu duchowym i służbie Bożej.
– WRZESIEŃ:
– SIERPIEŃ:
– LIPIEC:
– CZERWIEC: Za biskupów, kapłanów i zakonników o wierność niezmiennemu nauczaniu Kościoła.
– MAJ: O męstwo i wytrwałość w znoszeniu upokorzeń i prześladowań ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa dla chrześcijan, nawrócenie oprawców i uwolnienie więźniów.
– KWIECIEŃ: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z naszego Duszpasterstwa, o pomoc Świętej Rodziny w rozwiązaniu wszystkich trudności.
– MARZEC: O dobre owoce Wielkiego Postu i wytrwanie w postanowieniach dla wiernych z naszego Duszpasterstwa.
– LUTY: O światło i dary Ducha Świętego oraz opiekę Najświętszej Maryi Panny dla Arcybiskupa Józefa Guzdka w rządzeniu naszą diecezją i kierowaniu duszami.
– STYCZEŃ: O Boże błogosławieństwo i pomoc we wszystkich pracach remontowych i renowacyjnych ołtarza i kaplicy.

2022
– GRUDZIEŃ: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za wszelkie bluźnierstwa i niewiarę w Jej Niepokalane Poczęcie.
– LISTOPAD: W intencji ks. Karola, o opiekę i prowadzenie Matki Bożej Nieustającej Pomocy w wypełnianiu Woli Bożej i życiu duchowym.
– PAŹDZIERNIK: W intencji Papieża Franciszka, o bojaźń Bożą i światło Ducha Świętego w prowadzeniu Kościoła Chrystusowego.
– WRZESIEŃ: O opiekę Najświętszej Maryi Panny i Św. Patronów dla naszej Ojczyzny.
– SIERPIEŃ: O miłość i zadośćuczynienie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za świętokradztwa i nieuszanowania Najświętszego Sakramentu jakich dopuszczamy się my sami i inni.
– LIPIEC: W intencji dusz w czyśćcu cierpiących.
– CZERWIEC: O nawrócenie zatwardziałych grzeszników i zbawienie ich dusz.
– MAJ: O pomnożenie cnoty męstwa i wszelkie potrzebne łaski do zbawienia dla kapłanów i wiernych Duszpasterstwa Tradycji Łacińskiej w Białymstoku przez wstawiennictwo Św. Stanisława Biskupa i Męczennika.
– KWIECIEŃ: W intencji ks. Piotra, w rocznicę święceń kapłańskich, o miłość i całkowite zjednoczenie z Wolą Bożą przez wstawiennictwo Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.
– MARZEC: O wytrwałość w znoszeniu cierpienia, ufność w Bożą miłość i opiekę dla chorych, ich rodzin, opiekunów i lekarzy.
– LUTY: O owoce beatyfikacji Sługi Bożej Pauliny Jaricot, założycielki Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca.
– STYCZEŃ: Aby obchody 500-lecia nawrócenia św. Ignacego Loyoli przyczyniły się do odnowy Towarzystwa Jezusowego w duchu założyciela oraz rozwoju relacji z Bogiem Jego stworzeń przez ćwiczenia duchowe.

2021
– GRUDZIEŃ: O świętość i wytrwałość dla wszystkich dusz powołanych do życia w stanie kapłańskim i zakonnym z naszego Duszpasterstwa.
– LISTOPAD: W intencji seminarium i seminarzystów Instytutu Dobrego Pasterza o opiekę NMP i św Józefa oraz wszelkie potrzebne łaski.
– PAŹDZIERNIK: W intencji zmarłych czcicieli i członków zakonów i bractw św. Józefa.
– WRZESIEŃ: Aby imię Maryi-Matki Boga było otaczane czcią i szacunkiem przez wszystkich chrześcijan.
– SIERPIEŃ: O mądrość Bożą, dary Ducha Świętego i opiekę Najświętszej Maryi Panny dla Arcybiskupa Józefa Guzdka w rządzeniu naszą diecezją.
– LIPIEC: O Boże błogosławieństwo dla wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców Duszpasterstwa.
– CZERWIEC: O męstwo dla prześladowanych ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa oraz o nawrócenie dla oprawców i uwolnienie więźniów.
– MAJ: O oddalenie zarazy i miłosierdzie nad światem.
– KWIECIEŃ: W intencji Papieża Franciszka, o światło Ducha Świętego w prowadzeniu Kościoła Chrystusowego.
– MARZEC: O dobre przygotowanie, odprawienie i owoce duchowe rekolekcji wielkopostnych.
– LUTY: O wzrost pobożności eucharystycznej i prawdziwą bojaźń Pańską dla wiernych i kapłanów w naszej diecezji.
– STYCZEŃ: W intencji ks. Karola, by był doskonałym narzędziem w rękach Niepokalanej i kapłanem wedle Serca Jezusowego.

2020
– GRUDZIEŃ: W intencji Arcybiskupa Tadeusza, o światło Ducha Świętego, opiekę Maryi i męstwo w
obronie Prawdy katolickiej.
– LISTOPAD: O ochronę życia poczętego w naszej Ojczyźnie i nawrócenie najbardziej zajadłych zwolenników zabijania nienarodzonych.
– PAŹDZIERNIK: By ks. Michał był kapłanem wg Serca Jezusowego i zaszczepiał w nas stale Miłość do Eucharystii.
– WRZESIEŃ: Aby Pan zechciał wzbudzić nowych proroków i świętych do obrony swego Kościoła w obecnych czasach.
– SIERPIEŃ: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z naszego Duszpasterstwa oraz o pomoc Bożą i opiekę Niepokalanej we wszystkich trudnościach.
– LIPIEC: O męstwo w znoszeniu choroby i łaskę powrotu do zdrowia dla ojca Kazimierza Dudy OCD.
– CZERWIEC: O potrzebne łaski i opiekę Niepokalanej dla Braci Franciszkanów i nowe powołania zakonne.
– MAJ: O doskonałe wypełnienie ślubów zakonnych i świętość dla s. Marii Bernadetty z klasztoru Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji w Hajnówce.
– KWIECIEŃ: W intencji wszystkich którzy cierpią w związku z sytuacją w naszej Ojczyźnie, o męstwo w znoszeniu trudności i cierpienia oraz ufność w Bożą opiekę.
– MARZEC: O Boże błogosławieństwo dla matek, które pragną mieć więcej dzieci.
– LUTY: Za dusze w czyśćcu tych, którzy się zapatrywali na to, co się nie godziło ich stanowi.
– STYCZEŃ: Aby Pan Bóg wzbudził w Kościele odważnych biskupów do obrony wiary katolickiej.

2019
– GRUDZIEŃ: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu.

– LISTOPAD: O świętą gorliwość kapłańską, żarliwe nabożeństwo do Najświętszych Serc Pana Jezusa i Maryi oraz wszelkie potrzebne łaski dla ks. Grzegorza.
– PAŹDZIERNIK: O bezgraniczną ufność Niepokalanej, Jej Przeczystemu Sercu dla wszystkich, których Ona raczyła i jeszcze raczy przyprowadzić do naszego Duszpasterstwa.
– WRZESIEŃ: O męstwo w znoszeniu choroby oraz łaskę dobrego przygotowania się na spotkanie z Panem dla ks. Sławomira Grzeli.
– SIERPIEŃ: W intencji Arcybiskupa Tadeusza Wojdy o opiekę Maryi, światło Ducha Świętego, męstwo w obronie Prawdy oraz wszelkie potrzebne łaski do rządzenia naszą diecezją.
– LIPIEC: O dar nowych powołań kapłańskich i zakonnych z naszego Duszpasterstwa i zachowanie obecnych.
– CZERWIEC: O pokój duszy dla śp. Pana Ryszarda – naszego organisty.
– MAJ: O jak najdoskonalsze wypełnienie woli Niepokalanej przez ks. Michała oraz o stałą i żarliwą miłość do Niej.
– KWIECIEŃ: O powstanie tradycyjnego trzeciego zakonu dla kobiet i mężczyzn przy Duszpasterstwie.
– MARZEC: O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z naszego Duszpasterstwa, o zgodę i pomoc w rozwiązaniu wszystkich trudności.
– LUTY: O wytrwałość w trudnościach i potrzebne łaski dla Franciszkanów i Franciszkanek Niepokalanej oraz Ojca Stefana Manellego.
– STYCZEŃ: Dziękczynna za wszystkie łaski, które Niepokalana zechciała uprosić, a Pan Bóg udzielić osobom związanym z Duszpasterstwem i naszym bliskim, za łaskę Duszpasterstwa i naszych kapłanów i możliwość uczestnictwa w Tradycyjnej Mszy Świętej.

2018
– GRUDZIEŃ: Za Dobrodziejów i Dobroczyńców naszego Duszpasterstwa.

– LISTOPAD: O męstwo w znoszeniu choroby i łaskę powrotu do zdrowia dla ks. Sławomira Grzeli.
– PAŹDZIERNIK: O prowadzenie Niepokalanej i Boże błogosławieństwo we wszystkich sprawach i działaniach Duszpasterstwa (m. in. remonty, szkoła, spotkania z duchowością franciszkańską).
– WRZESIEŃ: O potrzebne łaski i uratowanie małżeństwa Adama i Anny.
– SIERPIEŃ: O powrót Tradycji Katolickiej do zakonów i kościołów w Polsce.
– LIPIEC: By Maryja była bardziej znana i miłowana, by Jej wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat.
– CZERWIEC: W intencji ks. Grzegorza o mądrość krzyża, bezgraniczne oddanie Niepokalanej i prowadzenie Ducha Świętego.
– MAJ: O łaskę powrotu do zdrowia dla Piotra.
– KWIECIEŃ: W intencji Arcybiskupa Tadeusza o błogosławieństwo i potrzebne łaski w rządzeniu naszą diecezją.
– MARZEC: Za Dobrodziejów i Dobroczyńców naszego Duszpasterstwa.
– LUTY: O pomoc Niepokalanej w rozwiązaniu problemów dla rodzin przeżywających obecnie trudności.
– STYCZEŃ: O jak najwięcej dusz oddanych Niepokalanej bezgranicznie.

2017
– GRUDZIEŃ: O święte powołania kapłańskie i zakonne z naszego Duszpasterstwa i z naszych rodzin.

– LISTOPAD: O łaskę Niepokalanej dla dzieci mających przyjść na świat w naszym Duszpasterstwie i nowo narodzonych oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla matek.
– PAŹDZIERNIK: Aby Polska była prawdziwym Królestwem Maryi i aby była wolna od islamu.
– WRZESIEŃ: W intencji ks. Grzegorza o świętą gorliwość kapłańską i potrzebne łaski.
– SIERPIEŃ: O nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła Świętego.
– LIPIEC: Aby Maryja była bardziej znana, kochana i czczona na całym świecie.
– CZERWIEC: O wytrwanie w powołaniu i potrzebne łaski dla wszystkich Księży przeżywających obecnie trudności duchowe.
– MAJ: W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkie grzechy i bluźnierstwa, które Je ranią i zasmucają.