Bp Athanasius Schneider – Corpus Christi. Komunia święta i odnowa Kościoła.

Bp Athanasius Schneider
Corpus Christi. Komunia święta i odnowa Kościoła.

Cena: 15 zł

KSIĄŻKĘ MOŻNA ZAMAWIAĆ:

Wydawnictwo Sióstr Loretanek
Dział zamówień
ul. L. Żeligowskiego 16/20
04-476 Warszawa

tel. (22) 673 46 93; (22) 673 58 39

mail: sklep@loretanki.pl
via internet: sklep.loretanki.pl

Z PRZEDMOWY KARD. RAYMONDA L. BURKE:

„Biskup Athanasius Schneider, wzorowy duszpasterz, z pełną odwagi miłością stawia czoła współczesnej sytuacji w kwestii przyjmowania Komunii świętej w obrządku rzymskim. (…) w staranny sposób przedstawia najpoważniejsze konsekwencje obecnej praktyki przyjmowania Komunii świętej na rękę, a są to: 1) redukcja lub zanik wszelkich gestów czci i adoracji; 2) utrata wiary w Rzeczywistą Obecność, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, w efekcie przyjmowania Komunii świętej w taki sam sposób, jak się spożywa zwykłe pokarmy; 3) liczne przykłady utraty partykuł Przenajświętszej Hostii oraz – w konsekwencji – ich profanacji, wynikającej szczególnie z zaprzestania używania pateny przy udzielaniu Komunii świętej oraz 4) rosnąca liczba przypadków kradzieży Przenajświętszej Hostii. (…)

Najistotniejszy aspekt opracowania biskupa Schneidera odnosi się do prawa Chrystusa, ius Christi. Zwracając uwagę na totalną pokorę miłości Chrystusa oddającego się nam w maleńkiej Przenajświętszej Hostii, która – ze swojej natury – jest całkowicie bezbronna, biskup Schneider przypomina nam o podniosłym obowiązku chronienia i czczenia naszego Pana, który – z powodu swojej niezmierzonej i nie ustającej miłości do człowieka – w Komunii świętej czyni samego siebie najmniejszym, najsłabszym i najbardziej bezbronnym pośród nas. Ci, którzy posiadają oczy wiary, rozpoznają Rzeczywistą Obecność nawet w najdrobniejszej partykule Przenajświętszej Hostii i dlatego upadają na kolana w pełnej miłości adoracji”.

BISKUP ATHANASIUS SCHNEIDER W POLSCE A.D. 2015

15 VIII Kraków

godz. 15.30 spotkanie z Księdzem Biskupem, promocja książki
Klasztor Franciszkanów, sala bł. Jakuba Strzemię
pl. Wszystkich Świętych 5
(naprzeciw Kurii Archidiecezjalnej przy ul. Franciszkańskiej)

godz. 19.15 Msza święta pontyfikalna
w klasycznym rycie rzymskim
Kościół pw. Św. Krzyża
ul. Św. Krzyża 23

18 VIII Poznań

godz. 16.00 Msza święta pontyfikalna
w klasycznym rycie rzymskim
Bazylika Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Marii Magdaleny
(Fara Poznańska)
ul. Gołębia 1

godz. 18.15 spotkanie z Księdzem Biskupem, promocja książki
Sala Czerwona Pałacu Działyńskich
Stary Rynek 78

19 VIII Licheń

godz. 10.30 spotkanie z Księdzem Biskupem, promocja książki
Sala konferencyjna Domu Pielgrzyma Arka

godz. 13.30 Msza święta pontyfikalna
w klasycznym rycie rzymskim
Bazylika Licheńska

godz. 18.00 Nieszpory pontyfikalne
Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej

Z ZAKOŃCZENIA.
PISZE BISKUP SCHNEIDER:

„Sakramentalna obecność Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi jest o wiele wspanialsza od Jego obecności w świętej księdze Pisma Świętego. W konsekwencji, o ileż wspanialsze powinny być oznaki czci oddawane Jego sakramentalnemu Ciału, jak w sposób wzruszający napominał św. Franciszek: «Całując wam stopy, błagam was wszystkich, bracia, z taką miłością, na jaką mnie stać, abyście tak jak tylko możecie, okazywali wszelkie uszanowanie i wszelką cześć Najświętszemu Ciału i Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, w którym to, co jest w niebie i to, co jest na ziemi, zostało obdarzone pokojem i pojednane z Wszechmogącym Bogiem».
«Proszę was bardziej niż gdyby chodziło o mnie samego, (…) błagajcie pokornie duchownych, aby ponad wszystko czcili Najświętsze Ciało i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz święte imiona i słowa Jego napisane, które konsekrują Ciało. (…) i niech je noszą z wielką czcią i roztropnie udzielają innym. (…) a gdy kapłan je konsekruje na ołtarzu i na inne miejsce przenosi, niech wszyscy ludzie na klęczkach oddają chwałę, uwielbienie i cześć Panu Bogu żywemu i prawdziwemu».

Oby także w naszych czasach żarliwe słowa świętego Biedaczyny rozbrzmiewały echem w Kościele, jako pokorna prośba skierowana do pasterzy Kościoła, aby w sposób konkretny i skuteczny zadbali o to, by eucharystyczne Ciało Chrystusa było traktowane z maksymalną troską i otrzymywało należną cześć podczas udzielania Komunii świętej, oraz, na ile to tylko możliwe, by została wykluczona możliwość utraty nawet najmniejszych cząstek eucharystycznych i kradzieży konsekrowanych Hostii. Błagalny głos św. Franciszka rozbrzmiewa za naszych dni w głosie wielu zwykłych wiernych, którzy płaczą i boleją z powodu rozpowszechnionego, a niebezpiecznego i mniej godnego rytu Komunii na rękę i na stojąco. Niestety, głos tych najmniejszych czcicieli Eucharystii nie dociera tam, gdzie mógłby znaleźć zrozumienie i odzew, ponieważ tłumi go mocniejszy od niego głos eklezjalnego establishmentu. Ta książeczka napisana przez biskupa ma za zadanie oddać głos tym licznym milczącym maluczkim, którzy pragną bronić najuboższego, najsłabszego i najbardziej bezbronnego w Kościele naszych czasów: Jezusa Eucharystycznego”.

Wpis opublikowano 4 sierpnia 2015r.