Czy napisałeś swój testament?

Przypominamy, że dojrzała postawa ojca rodziny wymaga, aby zawczasu przygotował testament w którym na wypadek swej śmieci zawarta jest jego ostatnia wola. Nie trzeba, a nawet nie należy, czekać aż się będzie miało sędziwy wiek. Nikt bowiem nie zna daty swej śmierci.

Samo jego sporządzenie jest doskonałą okazją do refleksji nad znikomością ludzkiego życia. Obok rozporządzeń majątkowych, może a nawet powinien zawierać ostatnie wskazówki męża dla żony i ojca dla dzieci.

Testament JKM Króla Zygmunta III

Testament JXM Jeremiego Wiśniowieckiego

Testament Króla Francji

testament_21950Pisząc go trzeba sobie wyobrazić, chwilę w której będzie on po naszej śmierci odczytany wobec wszystkich i jakie słowa chciałbyś wtedy do nich skierować. Testament może także z określonych wydziedziczać kogoś z bliskiej rodziny jeśli na to zasłużył lub wskazywać spadkobierców poza kręgiem najbliższej famili.

Warto o tym pomyśleć, aby zapobiec ewentualnym kłótniom rodzinnym i nieporozumieniom. Zazwyczaj rodzina szanuje wolę zmarłego jeśli wyrażona expresis verbis. Jeżeli zaś tego nie uszanuje, to ciężko grzeszy jeśli idzie przed sądy prowadzić kłótnie z rodziną. Na koniec warto zaznaczyć, że napisany testament można zmieniać w każdej chwili. Sporządzony testament dobrze jest powierzyć zaufanej osobie. Powinna ona zadbać o to, by po naszej śmierci został dostarczony do sądu w celu ogłoszenia. Możemy też powiadomić bliskich o miejscu w którym umieściliśmy nasz testament.

Co trzeba wiedzieć na temat sporządzania testamentu?
http://skarbonamamony.pl/jak-napisac-testament.html#.Vdjfy7VafWw

Wpis opublikowano 24 sierpnia 2015r.