Ignis Ardens

Ukazał się pierwszy numer
Biuletynu Przyjaciół Duszpasterstwa Tradycji Katolickiej w Białymstoku.
Będzie on wysyłany tylko tradycyjną pocztą. Kto chciałby otrzymywać ten i następne numery, prosimy o kontakt i podanie adresu do wysyłki wysyłając dane na skrzynkę e-mailową:
redakcja@tradycjakatolicka.pl

Wpis opublikowano 28 lipca 2019r.