Kazanie na pierwszym spotkaniu Szkoły Maryi – ks. Grzegorz Śniadoch IBP – 14 stycznia 2017 r.

MARYJA I MSZA ŚWIĘTA.

LEKCJA:
Czytanie z Księgi Judyty.
Jdt 13,18-20

Pobłogosławił Cię Pan swoją mocą, bo przez Cię wniwecz obrócił naszych nieprzyjaciół. Błogosławionaś Ty, Córko, przez Pana Boga wysokiego nad wszystkie niewiasty na ziemi. Błogosławiony Pan, który stworzył niebo i ziemię. Bo dziś imię Twe tak wsławił, iż chwała Twa nigdy nie zejdzie z ust ludzi, którzy pomni będą na wieki mocy Pańskiej. Dla nich to samej siebie nie szczędziłaś z powodu utrapienia i udręki rodu Twojego, lecz zapobiegłaś upadkowi przed obliczem Boga naszego.

EWANGELIA:
Ciąg dalszy Ewangelii świętej według św. Jana.
J 19, 25-27

Onego czasu: Pod krzyżem Jezusowym stała Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria Kleofasowa, oraz Maria Magdalena. Gdy więc Jezus ujrzał Matkę i ucznia, którego miłował, stojącego obok, rzekł do Matki swojej: «Niewiasto, oto syn Twój!». Potem rzekł uczniowi: «Oto Matka twoja!» I od onej godziny wziął ją uczeń pod swoją opiekę.

Wpis opublikowano 8 marca 2017r.