Proroctwa Daniela w świetle wypełniających się znaków czasu – Interpretacja snu Nabuchodonozora – ks. Paweł Murziński

Wykład ks. Pawła Murzińskiego pt.: Proroctwa Daniela w świetle wypełniających się znaków czasu – Interpretacja snu Nabuchodonozora, zarejestrowany 2 września 2015 r.

Wpis opublikowano 8 września 2015r.