Litania do ŚŚ. Rycerzów

Z okazji patronalnego święta św. Jerzego w naszej Archidiecezji publikujemy Litanię do Świętych Rycerzów.

Kyrie eleison,
Chryste eleison,
Kyrie eleison,
Chryste usłysz nas,
Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty Boże,
Boże zastępów,
Boże mocny,
Boże Wszechmogący,
Boże ogromny i wspaniały,
Królu Nieba i ziemi,
Królu nad Królmi,
Panie nad Panami,
Ucieczko grzesznych, módl się za nami
Królowo ŚŚ. Rycerzów,
Św. Henryku Cesarzu,
Św. Ludwiku Królu Francuski,
Św. Ferdynandzie, Królu Kastylli,
Św. Edwardzie, Królu Angielski,
Św. Stefanie, Królu Węgierski,
Św. Kazimierzu Królewiczu Polski,
Św. Eryku, Królu Szwedzki,
Św. Kanucie, Królu Duński,
Św. Wacławie, Królu Czeski,
Wszyscy ŚŚ. Królowie i Książęta, módlcie się za nami
ŚŚ. Jozue i Gedeonie,
Św. Korneliuszu, setniku, módl się za nami
Św. Teodorze Hetmanie
Św. Eustachiuszu, Hetmanie,
Św. Sebastianie, wojsk Rzymskich pułkowniku,
Św. Klaudiuszu, rotmistrzu,
Wszyscy ŚŚ. Hetmani i Wojskowi urzędnicy, módlcie się za nami
Św. Arkadiuszu, módl się za nami
Św. Benedykcie, żołnierzu i męczenniku,
Św. Marianie
Św. Aleksandrze,
Św. Emilianie,
Św. Wiktorze,
Św. Leoncjuszu,
Św. Wiktrycjuszu,
Św. Romanie,
Św. Florianie,
Św. Ursynie,
Św. Warze,
Św. Jerzy,
Św. Maurycy,
Św. Ignacy,
Św. Marcinie,
Św. Martynianie,
Wszyscy ŚŚ. Rycerze, przyczyńcie się za nami

O ŚŚ. żołnierze, których żołnierska swoboda zepsować nie mogła, módlcie się za nami.
O ŚŚ. Rycerze, którzyście więcej sobie ważyli chwałę Niebieską, nad sławę doczesną, módlcie się za nami.
O ŚŚ. Rycerze, którzyście wspaniałem sercem, woleli raczej być posłusznymi królowi nad królami, aniżeli pogańskim Panom, módlcie się za nami
O ŚŚ. Rycerze, którzyście chwalebnie bronili Króla swego i ojczyzny, módlcie się za nami.
O ŚŚ. Rycerze, którzyście umieli wojskową sławę z chrześcijańską łączyć powinnością, módlcie się za nami
O ŚŚ. Rycerze, którzyście triumfowali nad swymi nieprzyjaciółmi i własnemi pożądliwościami, módlcie się za nami.

Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie zastępów!
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie zastępów!
Od zła wszelkiego, wybaw nas Panie zastępów!
Od wszelkiego grzechu,
Od wszelkiego złego towarzystwa,
Od wszelkiej sromotnej serca trwogi,
Od szkaradnego pijaństwa,
Od wszelkiej nieczystej zmazy i sprośnego bluźnierstwa,
Od zapalczywości i gniewu,
Od śmierci wiecznej,

Któryś zwycięstwo dał Abrahamowi nad swojemu nieprzyjaciółmi, wysłuchaj nas Panie zastępów!
Któryś w czerwonem morzu zatopił Faraona z wojskiem swojem,
Któryś wyniszczył trzydziestu królów orężem Jozuego,
Któryś dźwiękiem trąb obalił mury miasta Jerycho,
Któryś jednej nocy przez anioła wytracił ogromne wojsko Asyryjskie,
Któryś za modlitwą żołnierzy Chrześcijańskich wybawił wojsko Rzymskie od nieugaszonego pragnienia,
Któryś dał Konstantynowi wojującemu pod znakiem krzyżowym; całego prawie świata panowanie,
Któryś uwieńczył palmami wodzów Chrześcijańskich, całą nadzieję pomocy w Tobie pokładających,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie zastępów.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie zastępów.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami Panie zastępów.

Chryste usłysz nas,
Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie eleison, Chryste eleison.
Kyrie eleison.
V. Panie zbaw i umacniaj Cesarza (króla), Radę, Wodzów i Rycerstwo nasze.
R. Wysłuchaj nas do Ciebie wołających o pomoc.
Módlmy się
Panie Boże zastępów, daj nam łaskę naśladowania walecznych i świętych Rycerzów, którzy oddawali Bogu, co jest boskie, a Panu co jest pańskiego, abyśmy mogli dostąpić podobnej z nimi w Niebie korony, przez zasługi Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Wpis opublikowano 23 kwietnia 2020r.