WESPRZYJ NAS – OBSŁUGA INTERNETOWA

Aby wesprzeć obsługę internetową
(transmisje mszy, nagrania kazań i rekolekcji, wykładów, konferencji)
można przekazać dowolną dobrowolną ofiarę na rachunek bankowy
lub na konto w serwisie PayPal.

Dzięki Państwu wsparciu będziemy mogli działać skuteczniej.

 

Ochotnego dawcę miłuje Bóg…
                                                                       2 Kor 9, 7

Bóg zapłać naszym Dobrodziejom! Ten gest znaczy dla nas bardzo dużo!
Dzięki Państwu możemy nadal działać i robić do coraz lepiej!

 

mBank 
Nr konta: 22 1140 2004 0000 3402 3365 2401

Numer rachunku IBAN: PL22 1140 2004 0000 3402 3365 2401
Numer BIC: BREXPLPWMBK

Tytułem: Na cele obsługi internetowej.

paypal

Możliwe jest również wsparcie Duszpasterstwa dobrowolną ofiarą
za pomocą konta w serwisie PayPal.

https://www.paypal.me/DTKwB