Odpust Najświętszego Imienia Maryi 12 września 2015r.

Serdecznie zapraszamy na odpust Najświętszego Imienia Maryi
12 września 2015r. (sobota)

Uroczysta Msza Święta o godz.: 10:30 w kaplicy
przy ul. Szkolnej w Białymstoku, os. Starosielce. 

Po mszy Fundacja Pro Anima zaprasza do auli szkolnej na koncert
Pienia Tradycyjne
z okazji 332 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej.
Wykonawcy: Starosielskie Bractwo Śpiewacze im. św. Stanisława BM
oraz Schola Gregoriana Sancti Casimiri.

Odpust_Imienia_Maryi_2015_WWW

Wpis opublikowano 10 września 2015r.