Ogłoszenia na II Niedzielę Męki Pańskiej – Palmową

Hosanna Synowi Dawidowemu. Błogosławiony,
który przybywa w imię Pańskie.
 Mt 21,9

5 kwietnia 2020 r.

1. Służba Boża w tym tygodniu w następującym porządku:
Poniedziałek – Msza Święta godz.: 7:00, 18:00.
Wtorek – Msza Święta godz.: 7:00, 18:00.
Środa – Msza Święta godz.: 7:00, 18:00.
Wielki Czwartek – Msza Święta godz.: 7:00, 17:00.
Wielki Piątek – Msza Święta godz.: 15:00.
Wielka Sobota – Msza Święta godz.: 19:30.
Niedziela Wielkanocna – Msza Święta godz.: 5:30 – Rezurekcja, 8:00, 9:30, 11:00.

Okazja do Spowiedzi Świętej:
– przed i po każdej Mszy Świętej.

Droga KrzyżowaINDYWIDUALNIE – do odwołania.

Gorzkie Żale – niedziela po sumie.

2. W związku z zaistniałą sytuacją epidemii:
Ksiądz Arcybiskup przedłuża dyspensę od uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej do 19 kwietnia. Kto z niej skorzysta, aby uczynić zadość III przykazaniu Dekalogu powinien pomodlić się w domu na intencję uczczenia dnia świętego (np. można obejrzeć mszę w internecie lub odczytać ją z mszalika itp.)

3. Rozpoczyna się Wielki i Święty Tydzień Męki Pańskiej.

W uroczystej liturgii bierze udział TYLKO asysta liturgiczna.
Prosimy to uszanować i nie przychodzić „a może mnie nie wygonią”. Musimy bowiem
znieść to wyrzeczenie, które i nas również boli.

WCzWIELKI CZWARTEK
– Msza Święta – godz.: 7:00
Msza Wieczerzy Pańskiej – godz.: 17:00

.
.

WPtWIELKI PIĄTEK
– Droga Krzyżowa INDYWIDUALNIE do godz.: 14:30; w kościele lub na zewnątrz
Liturgia Męki Pańskiejgodz.: 15:00
– adoracja przy Grobie Pańskim od godz.: 18:00 – zapisy na listę, którą prowadzi Pan Maciej tel.: 570-914-743.
.

WSWIELKA SOBOTA
Wigilia Paschalna – godz.: 19:30
– adoracja Zmartwychwstałego w grobie od godz.: 22:30 – zapisy na listę, którą prowadzi Pan Maciej tel.: 570-914-743.
.

WSNIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA
– czuwanie przy grobie do rezurekcji – zapisy na listę, którą prowadzi Pan Maciej tel.: 570-914-743.
 Rezurekcja – godz.: 5:30
– Msza Święta – godz.: 8:00, 9:30, 11:00 (msze recytowane)
.

WSPONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
– Msza Święta – godz.: 8:00 (msza recytowana)
Msza Święta – godz.: 10:30 (suma)

.
.

4. W Wielki Czwartek z racji, że w katedrze nie ma Mszy Krzyżma Arcybiskup pozwolił odprawić dodatkową mszę rano. Będzie o godz.: 7:00.

5. Rezurekcja o godz. 5:30.

6. Przypominam, że tradycyjny ryt rzymski przewiduje przyjmowanie Sakramentu Świętej Eucharystii tylko do ust i w postawie klęczącej. Można też przyjąć Komunię Świętą duchową.

7. Zachęcamy do zachowania postu od mięsa przez cały Wielki Post, a postu ścisłego we wszystkie środy, piątki i soboty Wielkiego Postu.

8. Ewentualne zmiany będą publikowane w internecie, prosimy nas obserwować.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Intencje mszalne na bieżący tydzień
06-08.04.2020 r.

Poniedziałek (06.04.)

7:00 – W intencji Piotra z okazji 5 rocznicy Chrztu Świętego, aby za łaską Bożą rozwijał w sobie cnotę pokory, czystości i miłości Bożej.

18:00 – Dziękczynna za dar Chrztu Świętego Alicji Siczek.

Wtorek (07.04.)

7:00 – Za śp. Jana Gołaszewskiego.

18:00 – Za spokój duszy śp. Edwarda.

Środa (08.04.)

7:00 – Za Rozalię Przemielewską w 6 rocznicę urodzin.

18:00 – Za śp. Krystynę.

Wpis opublikowano 7 kwietnia 2020r.