Ogłoszenia na II Niedzielę po Objawieniu Pańskim

Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko,
cokolwiek wam powie.
J 2,5

17 stycznia 2021 r.

1. Służba Boża w tym tygodniu w następującym porządku:
Poniedziałek – Msza Święta godz.: 7:00, 18:00.
Wtorek – Msza Święta godz.: 7:00, 18:00.
Środa – Msza Święta godz.: 7:00, 18:00.
Czwartek – Msza Święta godz.: 7:00, 18:00.
Piątek – Msza Święta godz.: 7:00, 18:00.
Sobota – Msza Święta godz.: 7:00, 18:00.
Niedziela – Msza Święta godz.: 8:00, 10:30.

Okazja do Spowiedzi Świętej:
– przed i po każdej Mszy Świętej.

2. W piątek, (22 I) po Mszy Świętej porannej poświęcenie obrazów przeznaczonych dla sal w budynku Duszpasterstwa.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Intencje mszalne na bieżący tydzień
18-24.01.2021 r.

Poniedziałek (18.01.)

7:00 – W intencji Cecylii o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w 90 rocznicę urodzin.

18:00 – O łaskę wypełnienia Woli Bożej i opiekę MB dla Magdaleny.

Wtorek (19.01.)

7:00 – Dziękczynna za życie i Chrzest Święty Krzysztofa.

18:00 – Dziękczynna za dar intronizacji Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski.

Środa (20.01.)

7:00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Joanny w dniu urodzin i za całą rodzinę.

18:00 – O zgodę w rodzinie i nawrócenie i pojednanie ze sobą i z Panem Bogiem dla Urszuli i
Weroniki.

Czwartek (21.01.)

7:00 – O świętość dla kapłanów.

18:00 – W intencji Zofii Niewińskiej o łaski najbardziej potrzebne do zbawienia.

Piątek (22.01.)

7:00 – Dziękczynna za sakrament bierzmowania Marty i o świętość dla niej.

18:00 – O zbawienie duszy dla Henryka Wojciecha i Teresy.

Sobota (23.01.)

7:00 – O świętość i opiekę MB dla ks. Michała.

18:00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Pawła.

Niedziela (24.01.)

8:00 – Śp. Stanisław Łochnicki.

10:30 – W intencji wiernych Duszpasterstwa.

Wpis opublikowano 19 stycznia 2021r.