Ogłoszenia na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

Nie lękajcie się, szukacie Jezusa Nazareńskiego, ukrzyżowanego: powstał, nie masz Go tu, oto miejsce, gdzie Go złożono. Mk 16,6

12 kwietnia 2020 r.

1. Służba Boża w tym tygodniu w następującym porządku:
Poniedziałek – Msza Święta godz.: 8:00, 10:30.
Wtorek – Msza Święta godz.: 7:00, 18:00.
Środa – Msza Święta godz.: 7:00, 18:00.
Czwartek – Msza Święta godz.: 7:00, 18:00.
Piątek – Msza Święta godz.: 7:00, 18:00.
Sobota – Msza Święta godz.: 7:00, 18:00.
Niedziela – Msza Święta godz.: 8:00, 10:30.

Okazja do Spowiedzi Świętej:
– przed i po każdej Mszy Świętej.

2. W związku z zaistniałą sytuacją epidemii:
Ksiądz Arcybiskup przedłuża dyspensę od uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej do 19 kwietnia. Kto z niej skorzysta, aby uczynić zadość III przykazaniu Dekalogu powinien pomodlić się w domu na intencję uczczenia dnia świętego (np. można obejrzeć mszę w internecie lub odczytać ją z mszalika itp.)

3. Jutro tj. w Poniedziałek Wielkanocny niedzielny porządek Mszy Świętych.

4. Pilnie poszukiwana kawalerka lub mieszkanie albo dom dla trzech osób – najlepiej w okolicy Starosielc. Informacje u ks. Grzegorza.

5. Przypominam, że tradycyjny ryt rzymski przewiduje przyjmowanie Sakramentu Świętej Eucharystii tylko do ust i w postawie klęczącej. Można też przyjąć Komunię Świętą duchową.

6. Ewentualne zmiany będą publikowane w internecie, prosimy nas obserwować.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Intencje mszalne na bieżący tydzień
13-19.04.2020 r.

Poniedziałek (13.04.)

8:00 – Za śp. Halinę Kosewską.

10:30 – Za śp. Jana Naporę.

Wtorek (14.04.)

7:00 – Za śp. Stanisławę i Józefa Zarębę.

18:00 – O łaskę wiary dla córki Urszuli.

Środa (15.04.)

7:00 – W intencji śp. Krystyny.

18:00 – W intencji Bogu wiadomej.

Czwartek (16.04.)

7:00 – Za śp. Marię Radomską w 5 rocznicę śmierci.

18:00 – Dziękczynna za istnienie Duszpasterstwa i kapłaństwo ks. Grzegorza i ks. Michała.

Piątek (17.04.)

7:00 – W intencji Grzegorza i jego rodziny.

18:00 – Dziękczynna w intencji Joanny Sienkiewicz.

Sobota (18.04.)

7:00 – O powrót do zdrowia dla Agnieszki.

18:00 – Za dusze śp. Grzegorza.

Niedziela (19.04.)

8:00 – Dziękczynna w 2 rocznicę przyjęcia Chrztu Świętego przez Jana.

10:30 – W intencji wiernych Duszpasterstwa.

Wpis opublikowano 13 kwietnia 2020r.