OGŁOSZENIE

1. W związku zaistniałą sytuacją oraz rządowymi obostrzeniami ws. wydarzeń religijnych z żalem ogłaszamy, że najbliższych dniach Msze Święte będą w następujących terminach.

PROSIMY SPRAWDZAĆ, NA BIEŻĄCO – PRZED UDANIEM SIĘ NA MSZĘ, INFORMACJE UMIESZCZONE NA STRONIE O TERMIENIE I MIEJSCU MSZY. 

Poniedziałek (2 XI) – godz.: 8:00, 8:45, 9:30.
Wtorek (3 XI) – godz.: 19:00.
Środa (4 XI) – godz.: 19:00.
Czwartek (5 XI) – godz.: 19:00.
Piątek (6 XI) – godz.: 19:00.
 

Sobota (7 XI) – godz.: 11:00.

Niedziela (8 XI) – godz.: 14:00 – Kościół pw. św. Rocha, Białystok. Wejście do kościoła i udział w Mszy Świętej tylko i wyłącznie z obowiązkowym zakryciem ust i nosa.

Prosimy o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie bezpieczeństwa i zasad higieny.

Liczba wiernych uczestniczących w nabożeństwie wewnątrz kaplicy wynosi: 10 osób, pozostałe chętne osoby mogą uczestniczyć we Mszy Świętej na zewnątrz kaplicy.

2. Intencje mszy, które się nie odbędą w najbliższym czasie zostaną przeniesione i odprawione w nowym roku.

Wpis opublikowano 23 października 2020r.