Piękno liturgii katolickiej.

Msza pontyfikalna w bazylice w Licheniu 18 lipca 2018 r.

Homilia abp. Guido Pozzo wygłoszona podczas Mszy Pontyfikalnej. Licheń 18.07.2018 r. (warsztaty Ars Celebrandi)

.

Wpis opublikowano 31 lipca 2018r.