Pielgrzymka do Niewodnicy Kościelnej – 13 czerwca 2013 r.