ABC dla wiernych

EGZORTA LITURGICZNA

  1. Jak się ubierać i zachowywać w kościele (kaplicy) podczas codziennej i świątecznej Mszy Świętej?
  2. Jakie postawy zachować w czasie Mszy Świętej?

 

POSTAWY – GESTY – SŁOWA/ŚPIEWY WIERNYCH

Msza Święta jest modlitwą Kościoła, a więc kultem społecznym – dlatego Kościół dba o to, aby wierni wiedzieli, które gesty, postawy i słowa są im dostępne jako ich sposób zewnętrznego uczestniczenia w Najświętszej Ofierze. Poniższa tabelka zbiera zalecenia, które znajdują się w różnych dokumentach kościelnych dotyczących Mszy „trydenckiej”, wydawanych od czasu encykliki Mediator Dei Piusa XII. Żadna z wymienionych postaw itp. nie jest w sensie ścisłym wymagana – są one natomiast dozwolone i mogą być przydatne, gdy chcemy skorzystać z tego, co Kościół daje nam z myślą o pobożnym, świadomym i zaangażowanym uczestnictwie.


MSZA ŚWIĘTA ŚPIEWANA – do pobrania PDF

MSZA ŚWIĘTA RECYTOWANA (CICHA) – do pobrania PDF

 

MODLITWY PO ŁACINIE