Poświęcenie figury Serca Pana Jezusa

W dniu 6 lipca 2014r. została poświęcona figura Serca Pana Jezusa, która została ofiarowana przez Państwa Iwonę i Piotra Czeczot. Figura została ustawiona w szkole sąsiadującej z kaplicą.

Wpis opublikowano 9 lipca 2014r.