Sakrament Bierzmowania udzielony przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Tadeusza Wojdę Metropolitę Białostockiego

Białystok, 17 stycznia 2018 r.
Duszpasterstwo Tradycji Katolickiej w Białymstoku

Przez Sakrament Bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. KKK 1285

Wpis opublikowano 24 stycznia 2018r.