Święto Wojska Polskiego – 16-17 sierpnia 2014r.

Fundacja Polacy znad Niemna i Wileński oddział Akcji Polaków na Litwie zapraszają
na uroczyste obchody 
Święta Wojska Polskiego
w dniach 16-17 sierpnia (sobota/niedziela).

 

Wilno – Miedniki (Królewskie)

Wyjazd na uroczystości autokarem.
Cena z noclegiem: 100 zł.

 http://kresowiacy.com/2014/08/swieto-wojka-polskiego-w-rejonie-wilenskim-wez-udzial/

Zgłoszenia kierujemy do:
polacyznadniemna@gmail.com

 Program na 16 sierpnia: 

13:00 – Cmentarz na Rossie
14:00 – wyjazd do Dukszt – msza na cmentarzu, poświęcenie pomników
18:00 – kolacja w Wisagini
Nocleg w Domu Polskim

Wilno

 

Wpis opublikowano 3 sierpnia 2014r.