Tradiclaromontana 2017

12. Pielgrzymka Tradycji Łacińskiej trwa w dniach 17-18 listopada na Jasnej Górze.

W pielgrzymce uczestniczą wierni i kapłani z duszpasterstw, wspólnot, ruchów i instytucji związanych z tradycją łacińską, w sumie kilkaset osób.

Ryt trydencki to termin potoczny, używany dla określenia wersji rytu rzymskiego liturgii, obowiązującej w Kościele katolickim od czasów po soborze trydenckim (stąd nazwa 'trydencki’). Od czasu reform po Soborze Watykańskim II został on usunięty na dalszy plan przez nową wersję rytu rzymskiego. Zachował swoją ważność jako oboczna forma tegoż rytu (forma nadzwyczajna rytu rzymskiego). 7 lipca 2007 roku Papież Benedykt XVI w motu proprio Summorum Pontificum wyraził zgodę na odprawianie tradycyjnej mszy łacińskiej przez kapłanów obrządku rzymskiego bez konieczności wcześniejszego ubiegania się o zgodę biskupa.

„Nasza intencja dziękczynna jest zawsze jedyna, dziękujemy za to, co otrzymaliśmy, i co z łaski Bożej każdego roku się rozwija – mówi ks. Grzegorz Śniadoch, duszpasterz tradycji łacińskiej z Białegostoku, reprezentuje Instytut Dobrego Pasterza – Ten sposób modlenia się jest nie tylko piękny od strony formy, ale także ortodoksyjny, co w naszych czasach zamętu doktrynalnego, jest niezwykle ważne, ponieważ bardzo wielu ludziom prostuje myślenie katolickie, że ono wchodzi na właściwy tor myślenia dogmatycznego, a co za tym idzie moralnego. Myślę, że dlatego skupia coraz więcej katolików. Tutaj czuć sól, a sól daje smak naszej wiary katolickiej w tym szlifie rzymskim, łacińskim, do którego przecież ten klasztor był zbudowany. I raz w roku może mamy okazję zobaczyć pełen splendor łacińskiej liturgii, czy przed Cudownym Obrazem, czy też w monumentalnej liturgii w bazylice jasnogórskiej”.

„Kiedy przyjechałem do Białegostoku 5 lat temu, decyzją arcybiskupa dostałem dawny nieużywany kościół jednej z parafii. I na początku to była tylko schola, ja i garstka wiernych, a teraz jest ok. 200 osób – opowiada ks. Grzegorz Śniadoch – Trwa życie parafialne, bo i chrzty, i śluby, i teraz będzie bierzmowanie. I cykl świąt całego roku według dawnych obrzędów jest regularnie od wielu lat sprawowany, i cieszy się coraz większym zainteresowaniem”.

Pielgrzymkę rozpoczęła w piątek, 17 listopada Msza św. w Kaplicy Matki Bożej, celebrowana wedle formularza o Matce Bożej Jasnogórskiej (Fundamenta eius) strona 1066 Mszału Rzymskiego dla wiernych.

W programie pierwszego dnia pielgrzymki znalazła się także Droga Krzyżowa, Nieszpory ludowe o Najświętszej Maryi Pannie z konferencją duchową w Kaplicy Sakramentu Pokuty oraz Apel Jasnogórski.

Główna Msza św. pielgrzymki została odprawiona w sobotę, 18 listopada o godz. 10.30 w bazylice jasnogórskiej. Była to Solenna Msza Święta celebrowana wedle formularza o Krzyżu Świętym (Nos autem) strona 1230 Mszału Rzymskiego dla wiernych. W czasie Eucharystii śpiewała Schola Cantorum Misericordis Christi z Białej Podlaskiej – 50. śpiewaków na czele z dyrygentem Piotrem Karwowskim, a zagrał Jasnogórski Oktet Dęty pod dyr. Marka Piątka.

Głównym celebransem był ks. Ireneusz Bakalarczyk z Wrocławia, a kazanie wygłosił ks. Krzysztof Irek z Sandomierza. Przypomniał słowa wielkiego czciciela Matki Bożej św. Alfonsa Liguori, gdy stał nad brzegiem morza, wykrzyknął: „Wiem, Maryja jest jak okręt kupiecki, który z odległych krain przywozi nam dobra wszelakie”. „Czy już wiecie, moi drodzy, gdzie jesteście? – pytał w kazaniu ks. Krzysztof Irek – Czy już wiecie, na jakim miejscu stoicie? Jasna Góra to jeden z największych na świecie portów Bożej łaski. To miejsce wybrał Bóg, by karmić nas do syta dobrami, które się nie psują, nie rdzewieją, i których złodziej nie ukradnie; dóbr, które są pokarmem dla dusz naszych, i są konieczne dla naszego zbawienia. Tu znajdują się kontenery Bożej miłości, Bożej łaski, nadziei i miłosierdzia. Kto jest właścicielem tych dóbr? Pan Bóg. Kto je nam przywozi? Maryja. Kto je rozładowuje? My wszyscy, którzy przychodzimy na to miejsce, by oddawać cześć Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za pomocą tej, która została nam dana jako Matka, jako Królowa, wspomożycielka i orędowniczka”.

Kapłan podzielił się z zebranymi refleksją: „Będąc na tym świętym miejscu, patrząc na te tłumy ludzi, które obchodziły na kolanach Cudowny Obraz, budowałem się ich wiarą. Boże, myślałem sobie, tyle poświęcenia, tyle ofiary, tyle ludzkich historii. Ale powiedzcie sami, jakie racje przemawiają za tym, by klękać przed Cudownym Wizerunkiem, a nie klękać przed Chrystusem, przed Bogiem, kiedy On jest tak blisko, że już tu na ziemi bliżej nas być nie może? Kto uczy się wierzyć, uczy się klękać – mawiał papież Benedykt. Wsłuchajmy się w te słowa, i przejmijmy się wreszcie słowami kard. Roberta Sarah, prefekta Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, który prosił i apelował, by tam, gdzie klękanie zostało usunięte z Liturgii, wrócić czym prędzej do tego gestu wiary, zwłaszcza w czasie przyjmowania naszego błogosławionego Pana w Komunii świętej. Na pytanie więc, co ty bracie, co ty siostro możesz zrobić dla Kościoła, co możecie zrobić dla nowych powołań, jak przyjść z pomocą tym, którzy słabną w wierze – odpowiem krótko: uklęknij przy przyjmowaniu Komunii świętej, przyjmij do serca Pana Boga na klęcząco. Tylko tyle i aż tyle”.

Po Mszy św. odbyło się spotkanie formacyjne w Sali o. Kordeckiego, a na zakończenie pielgrzymki o godz. 15.00 pielgrzymi dokonali Aktu Zawierzenia w Kaplicy Matki Bożej.

o. Stanisław Tomoń
BPJG mn, dr

ZA: http://www.jasnagora.com/wydarzenie-11539

Wpis opublikowano 20 listopada 2017r.