Warsztaty Ars Celebrandi – 24-31.08.2014r. w Licheniu

Ministranci z naszego Duszpasterstwa wraz z przedstawicielami białostockich wspólnot: Przyjaciele Oblubieńca i Ruch Światło-Życie uczestniczyli w warsztatach liturgiczno-muzycznych Ars Celebrandi, które odbyły się w dniach 24-31.08.2014r. w Licheniu.
Uczestnicy warsztatów codziennie brali udział w warsztatach, gdzie pogłębiali wiedzę na temat liturgii oraz ćwiczyli śpiew polifoniczny. Najważniejszym punktem każdego dnia była liturgia, źródło i szczyt życia każdego chrześcijanina.
Oprócz Eucharystii sprawowanych w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego oraz w rycie dominikańskim, gromadzili się na wspólnym odmawianiu jutrzni, nieszporów i komplety.
Punktem kulminacyjnym warsztatów była uroczysta Msza Solenna ze śpiewem polifonicznym przy głównym ołtarzu Bazyliki Licheńskiej.
W warsztatach uczestniczyło ok. 150 osób, w tym blisko 30 księży. Przez kolejne dni, aż dziesięciu kapłanów sprawowało swoje pierwsze Msze trydenckie.
Deo Gratias za wspaniały czas rekolekcyjnego skupienia i pogłębiania wiedzy na temat tradycyjnej liturgii.

Zdjęcia za: www.arscelebrandi.pl oraz profil Ars Celebrandi na Facebooku

Wpis opublikowano 8 września 2014r.