Wykład dr. Nikolasa Nikasa – O prawnych aspektach ochrony życia i zdrowia człowieka, na gruncie zagadnień związanych z aborcją i klonowaniem

Dziekan Wydziału Prawa UwB
Prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski
zaprasza na wykład

pt.: Contemporary bioethical challenges. Healthcare rights of conscience, abortion and its impact on woman, human cloning, end of life,
który wygłosi
dr. Nikolas T. Nikas

5 maja 2014 r. o godz. 16.30 w sali 216 Wydziału Prawa UwB.

Tematem wykładu będą prawne aspekty ochrony życia i zdrowia człowieka, na gruncie zagadnień związanych z aborcją i klonowaniem oraz wyzwania stojące przed współczesną bioetyką.

Nikolas_Nikas_wykl (1)

Wykład zorganizowały koła naukowe działające na Wydziale Prawa UwB:
Studenckie Koło Miłośników Prawa i Kultury Antycznej, Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego „Pro humanae vitae” oraz Studenckie Koło Historii Prawa, we współpracy z Instytutem na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

Nikolas T. Nikas jest absolwentem stosunków międzynarodowych, politologii i prawa na amerykańskich uniwersytetach. Jest Prezesem, jednym z Fundatorów oraz Szefem Działu Prawnego Bioethics Defense Fund (Fundacji Ochrony Bioetyki) – prawniczej organizacji o profilu non-profit, podejmującej działania na rzecz prawa do życia i wolności sumienia w USA i na całym świecie.
Jest cenionym specjalistą umiejętnie integrującym prawno-naturalną inspirację z teorią polityczną i faktami dostarczanymi przez nauki przyrodnicze oraz medycynę. Dzięki swojemu doświadczeniu oraz działalności Fundacji angażuje się na polu prawodawstwa, postępowań procesowych, edukacji i w mediach. Nikolas T.Nikas jest dynamicznym mówcą. Jego wykłady z zakresu bioetyki, głoszone na wiodących uczelniach medycznych i prawniczych, na czele z Uniwersytetem Stanforda, Columbia oraz Cornell cieszą się duzym zainteresowaniem. Wraz z żoną Melindą i piątką dorosłych dzieci mieszka w Phoenix w Arizonie.

Inicjatywa została objęta Honorowym Patronatem
Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu w Białymstoku prof. zw. dr. hab. Leonarda Etela,
Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku prof. zw. dr. hab. Emila W. Pływaczewskiego
oraz Prezydenta Miasta Białegostoku prof. Tadeusza Truskolaskiego.

Serdecznie zapraszamy!

Wpis opublikowano 1 maja 2014r.