Wykład: Jerzy Juhanowicz – TEORIA IDEI U PLATONA


Zapraszamy Państwa na kolejny wykład
II edycji Akademii Tradycji i Umiejętności Społecznych


Jerzy Juhanowicz
TEORIA IDEI U PLATONA

TERMIN I MIEJSCE:
14 grudnia 2018 r. (piątek), godz.: 19:00
Aula przy ul. Szkolnej 2A, os. Starosielce, Białystok

Wpis opublikowano 13 grudnia 2018r.