WYKŁADY, KONFERENCJE

Konferencja przed Uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa – o. Jakub Gis CP

 

Szkoła Maryi – styczeń-maj 2017 r.

 

Apokalipsa w świetle Ewangelii i Dziejów Apostolskich – część II – ks. Paweł Murziński

 

Apokalipsa w świetle Ewangelii i Dziejów Apostolskich – część I – ks. Paweł Murziński

 

O dostępie do broni i szansach Polski w przypadku wojny – Jacek Hoga

 

Zmiany klimatyczne a znaki końca czasów. Nowa światowa religia jako nowy rzymski panteon. – ks. Paweł Murziński

 

Idea fałszywego miłosierdzia istotą apokaliptycznego zwiedzenia w świetle prorockiego powołania osób wierzących, zwłaszcza konsekrowanych – ks. Paweł Murziński

 

Moralny obowiązek obrony – Jacek Hoga

 

Rodzina patriarchalna. Model dla naszych czasów – José Antonio Ureta

 

Zachować wiarę – ks. Jacek Bałemba SDB

 

Przesłanie Fatimy w świetle proroctw Pisma Świętego – ks. Paweł Murziński

 

Czego potrzeba, aby rodzina była katolicka? – ks. Paul Aulagnier IBP

 

Tylko jedna religia jest objawiona. Reszta to wymysł człowieka – s. Michaela Pawlik OP

 

Konflikt króla północy z królem południa w odniesieniu do czasów ostatecznych – ks. Paweł Murziński

 

Proroctwa Daniela w świetle wypełniających się znaków czasu – Proroctwo o siedemdziesięciu tygodniach – ks. Paweł Murziński

 

Proroctwa Daniela w świetle wypełniających się znaków czasu – Prześladowanie Antiocha Epifanesa jako zapowiedź Wielkiego Ucisku – ks. Paweł Murziński

 

Proroctwa Daniela w świetle wypełniających się znaków czasu – Wizja czterech bestii – ks. Paweł Murziński

 

Proroctwa Daniela w świetle wypełniających się znaków czasu – Interpretacja snu Nabuchodonozora – ks. Paweł Murziński