KONTAKT

Duszpasterstwo Tradycji Łacińskiej
w Archidiecezji Białostockiej

ul. Szkolna 2A
15-640 Białystok

Aby wesprzeć nasze Duszpasterstwo można przekazać dobrowolną ofiarę na rachunek bankowy Duszpasterstwa.

Bank Zachodni WBK 
Nr konta: 41 1090 2590 0000 0001 2320 0317
IBAN: PL41109025900000000123200317

Tytułem: Na cele statutowe.


Duszpasterze:
ks. Karol Załęski IBP

e-mail: karol.zet@onet.eu

ks. Piotr Buda
e-mail: x.piotrb@gmail.com

W sprawach duszpasterskich dostępni za pomocą poczty elektronicznej.
W miarę możliwości również przed
i po nabożeństwach lub w terminie wcześniej uzgodnionym.


Administrator strony internetowej:
e-mail: bialystok@tradycjakatolicka.pl