WESPRZYJ NAS

Aby wesprzeć nasze Duszpasterstwo można przekazać
dowolną dobrowolną ofiarę na rachunek bankowy Duszpasterstwa
lub na konto w serwisie PayPal.

Dzięki Twemu wsparciu będziemy mogli działać skuteczniej.
Liturgia i wszystko co do niej służy będzie coraz piękniejsze, a Dom Boży będzie mógł być należycie odremontowany i przyozdobiony.

Ochotnego dawcę miłuje Bóg…
                                                                       2 Kor 9, 7

Duszpasterstwo Tradycji Katolickiej
ul. Św. Andrzeja Boboli 49A
15-­649 Białystok

Santander Bank Polska SA
(dawniej BZ WBKBank Zachodni WBK SA) 

Nr konta:

41 1090 2590 0000 0001 2320 0317

IBAN: PL41109025900000000123200317

SWIFT (BIC code): WBKPPLPP

Tytułem: NA CELE KULTU RELIGIJNEGO.

18% od kwoty przelanej na konto bankowe
można odliczyć od podatku dochodowego

paypal

Możliwe jest również wsparcie Duszpasterstwa dobrowolną ofiarą
za pomocą konta w serwisie PayPal.

https://www.paypal.com/myaccount/transfer/send

1. Zaloguj się na swoje konto w serwisie PayPal.

2. Wprowadź adres e-mail Duszpasterstwa:

duszpasterstwo@tradycjakatolicka.pl – na cele Duszpasterstwa

nagrania@tradycjakatolicka.pl – na cele obsługi internetowej

3. Wprowadź dowolną kwotę przekazywanej dobrowolnej ofiary.

4. Napisz uwagę: Na cele kultu religijnego.

5. Wybierz źródło przelewu (konto PayPal; karta płatnicza).

6. Zaakceptuj płatność.