SCHOLA

Śpiew sakralny nie jest dodatkiem, ale istotnym elementem uroczystej liturgii.

 

Schola Gregoriana Sancti Casimiri (Schola Gregoriańska Świętego Kazimierza)
Powstała w 2008 roku z inicjatywy Mariusza Perkowskiego – muzyka, wokalisty i dyrygenta związanego z muzyką kościelną. Tworzą ją białostoccy muzycy – śpiewacy interesujący się wykonawstwem tradycyjnej muzyki kościelnej – chorału gregoriańskiego. Za swojego patrona schola przyjęła Św. Kazimierza, patrona ludzi młodych oraz także głównego patrona Diecezji Wileńskiej oraz Białostockiej Prowincji Kościelnej. Schola upatruje swoją misję w artystycznym wykonywaniu chorału gregoriańskiego i propagowaniu go, a przez to ubogacaniu życia muzycznego regionu. Schola zadebiutowała występując na Festiwalu Pieśni Sakralnej Łapskie Te Deum w 2008 roku. W roku 2010 nagrała płytę Passio ze śpiewami liturgicznymi Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku, a także wykonała te śpiewy podczas nabożeństw odprawianych w rycie trydenckim w par. św. Bonona w Warszawie. Uczestniczyła też w koncertach będących próbą rekonstrukcji Nieszporów Damiana Stachowicza (w 2010 i 2011 r.) oraz Marcina Mielczewskiego (w 2012 r.) z XVII w. wraz z Zespołem Muzyki Dawnej Diletto w ramach cyklu koncertów Muzyka Mistrzów Baroku. Schola wielokrotnie wykonywała chorał gregoriański jako oprawę muzyczną Mszy Świętej m.in. podczas Festiwalu Rekonstrukcyjno-Historycznego Bitwa pod Białymstokiem A.D. 1768 oraz podczas trzech edycji Festiwalu Sztuk Dawnych – Imieniny Izabeli Branickiej. Schola wzięła udział w Koncercie Ekumenicznym w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Zespół wykonał również koncert inauguracyjny podczas VIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie w 2012 roku oraz podczas III edycji Monieckich Międzynarodowych Wieczorów Muzycznych u św. Alberta. W 2013 roku przygotował i kilkakrotnie wykonał koncerty (Supraśl, Łapy, Białystok) rzadko wykonywanych kolęd średniowiecznych z towarzyszeniem instrumentów dawnych tj. lira korbowa, psalterium a także w koncert Średniowiecznych Pieśńi Pasyjnych. W 2013 roku poprowadziła Pierwsze Warsztaty Chorałowe podczas Letniego Zjazdu Integracyjnego Tradicamp 2013. W Październiku 2013 roku dokonała nagrań części chorałowych do Officium Parvum Andrzeja Siewińskiego dla wytwórni DUX wraz Zespołem Muzyki Dawnej Diletto.

Schola cyklicznie śpiewa podczas Mszy Świętych odprawianych w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w ramach Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej Archidiecezji Białostockiej śpiewając zazwyczaj wszystkie gregoriańskie części stałe i zmienne przeznaczone na poszczególne Msze.

Znakomici śpiewacy i doskonały organista sprawiają, że białostocka Msza „trydencka” ma jedną z piękniejszych opraw muzycznych w Polsce. Warto jednak zwrócić uwagę, że chociaż „chorał gregoriański jest śpiewem własnym liturgii rzymskiej i w liturgii on powinien zajmować pierwsze miejsce” (Konstytucja o Liturgii Sob. Wat. II art. VI), w Kościele górę wzięły nowoczesne melodie. Liczne zespoły, chóry czy organiści chcieliby wykonywać tradycyjną muzykę kościelną.

Zapraszamy zatem do współpracy przy przygotowywaniu oprawy podczas Mszy Świętych. Bogactwo chorału, polifonii, czy nawet muzyki kościelnej opartej o kulturę ludową jest tak wielkie, że wierni z pewnością zechcą je poznać. Natomiast wiernych, którzy chcieliby śpiewać części stałe i zmienne wraz ze Scholą zapraszamy do pobrania materiałów.

Próby śpiewu zaczynają się zwykle pół godziny przed Mszą Świętą.

Strona internetowa Scholi:
http://www.sgsc.pl/

 

Schola Mulierum Sanctae Hedvigis
Jest najnowszym dziełem naszego Duszpasterstwa. Jak sama nazwa wskazuje skupia ona niewiasty, które swym śpiewem pragną uświetnić liturgiczne celebracje. Po raz pierwszy zaśpiewała na odpuście Imienia Maryi 12 września 2013 r. Skupia żony naszych kantorów, oraz inne panie które potrafią śpiewać. Zapraszamy na próby i do współpracy.