Żywy Różaniec

Różaniec

ARCHIWUM INTENCJI MODLITW RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH

INTENCJE MODLITWY – CZERWIEC 2021

Róże Różańcowe – żeńskie

 św. Archanioła Gabriela

O oddalenie zarazy i miłosierdzie nad światem.

– św. Archanioła Rafała

W intencji Papieża Franciszka, o światło Ducha Świętego w prowadzeniu Kościoła Chrystusowego.

– św. Archanioła Michała

O nawrócenie polskiej młodzieży na wiarę katolicką.

– św. Teresy z Lisieux

W intencji wynagradzającej za profanacje Najświętszego Sakramentu w Polsce i na świecie.

– św. Małgorzaty Marii Alacoque

Aby ks. Karol i ks. Michał byli doskonałymi narzędziami w rękach Pana Boga, wypełniali Jego Wolę i gorliwie starali się o dobro duchowe powierzonych im dusz.

– św. Weroniki Guliani

O opiekę i wstawiennictwo św. Józefa we wszystkich sprawach i działaniach Duszpasterstwa.

– św. Katarzyny ze Sieny

O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin przychodzących do Duszpasterstwa oraz o pomoc Bożą i opiekę Niepokalanej we wszystkich trudnościach.

– św. Teresy od Jezusa

O męstwo w znoszeniu cierpienia i ufność w Bożą obecność wśród chorych, cierpiących, ich rodzin i opiekunów.

Róże Różańcowe – męskie

– św. Józefa

W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa przeciwko Jej imieniu, przywilejom i wizerunkom.

– św. Jerzego

O wytrwanie w powołaniu i potrzebne łaski dla Księży przeżywających obecnie trudności duchowe.

– św. Ekspedyta

O Boże błogosławieństwo dla wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców Duszpasterstwa.

– św. Ignacego Loyoli

O świętość i wytrwałość dla wszystkich dusz powołanych do życia w stanie kapłańskim i zakonnym z Duszpasterstwa.

– św. Wawrzyńca z Brindisi

W intencji zmarłych czcicieli św. Józefa i członków zakonów Jego imienia.

– św. Maksymiliana M. Kolbe

O ukochanie cnót Matki Bożej, a zwłaszcza cnoty czystości przez wszystkich chrześcijan.

Róże Różańcowe dziecięce – dziewcząt

– św. Bernadetty Soubirous

O łaskę Niepokalanej dla dzieci mających przyjść na świat w Duszpasterstwie i nowonarodzonych oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla matek.

– św. Joanny d’Arc

O nowego, dobrego Arcybiskupa dla naszej archidiecezji.

Róże Różańcowe dziecięce – chłopców

– św. Jose Luis Sanchez del Rio

O prowadzenie Maryi w życiu zakonnym, wierność regule oraz świętą gorliwość w służbie Bożej dla ojców i braci Franciszkanów.

– św. Stanisława Kostki

O męstwo dla prześladowanych ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa oraz o nawrócenie dla oprawców i uwolnienie więźniów.