Żywy Różaniec

Różaniec

Główna intencja modlitwy Róż Różańcowych:
W intencji Misji Świętych

ARCHIWUM INTENCJI MODLITW RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH

INTENCJE MODLITWY – SIERPIEŃ 2022

Róże Różańcowe – żeńskie

 św. Archanioła Gabriela

W intencji dusz pielgrzymów, którzy zginęli w Chorwacji, a dla rannych o cierpliwość i łaskę powrotu do zdrowia.

– św. Archanioła Rafała

O nawrócenie zatwardziałych grzeszników i zbawienie ich dusz.

– św. Archanioła Michała

O miłosierdzie Boże nad światem.

– św. Teresy z Lisieux

W intencji ks Piotra, o opiekę i prowadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi w życiu duchowym i służbie Bożej.

– św. Małgorzaty Marii Alacoque

O wysłuchanie modlitw i Boże błogosławieństwo dla plonów na naszych ziemiach.

– św. Weroniki Guliani

Aby za pośrednictwem dzieł bł. Pauliny Jaricot, wiara, nadzieja i miłość do Trójcy Przenajświętszej i Matki Boga wzrastała w sercach wszystkich ludów ziemi.

– św. Katarzyny ze Sieny

O nawrócenie Rosji i pokój na Ukrainie.

– św. Teresy od Jezusa

Za nowo mianowanych kardynałów, o światło Ducha Świętego w służbie Kościołowi Bożemu.

Róże Różańcowe – męskie

– św. Józefa

O męstwo i wytrwałość w znoszeniu upokorzeń i prześladowań ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa dla chrześcijan.

– św. Jerzego

O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z naszego Duszpasterstwa, o zgodę i pomoc Świętej Rodziny w rozwiązaniu wszystkich trudności.

– św. Ekspedyta

O głębokie nabożeństwo do Najdroższej Krwi i Ran Pana Jezusa wśród katolików.

– św. Ignacego Loyoli

O światło Ducha Świętego i przymnożenie Jego darów oraz opiekę Najświętszej Maryi Panny dla Arcybiskupa Józefa Guzdka w rządzeniu naszą diecezją i kierowaniu duszami.

– św. Wawrzyńca z Brindisi

O Boże błogosławieństwo i pomoc we wszystkich pracach związanych z remontem kaplicy.

– św. Maksymiliana M. Kolbe

W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za niewiarę i bluźnierstwa przeciwko Jej cielesnemu Wniebowzięciu.

Róże Różańcowe dziecięce – dziewcząt

– św. Bernadetty Soubirous

W intencji ks. Karola, o opiekę i prowadzenie Matki Bożej Nieustającej Pomocy w wypełnianiu Woli Bożej i życiu duchowym.

– św. Joanny d’Arc

W intencji Papieża Franciszka, o bojaźń Bożą i światło Ducha Świętego w prowadzeniu Kościoła Chrystusowego.

Róże Różańcowe dziecięce – chłopców

– św. Jose Luis Sanchez del Rio

O opiekę Najświętszej Maryi Panny i Św. Patronów dla naszej Ojczyzny.

– św. Stanisława Kostki

O miłość i zadośćuczynienie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za świętokradztwa i nieuszanowania Najświętszego Sakramentu jakich dopuszczamy się my sami i inni.