Żywy Różaniec

Różaniec

Główna intencja modlitwy Róż Różańcowych:
W intencji Misji Świętych

ARCHIWUM INTENCJI MODLITW RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH

INTENCJE MODLITWY – STYCZEŃ 2023

Róże Różańcowe – żeńskie

 św. Archanioła Gabriela

W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy przeciwko Jej Dziewictwu.

– św. Archanioła Rafała

W intencji ks. Karola, o opiekę i prowadzenie Matki Bożej Nieustającej Pomocy w wypełnianiu Woli Bożej i życiu duchowym.

– św. Archanioła Michała

W intencji Papieża Franciszka, o bojaźń Bożą i światło Ducha Świętego w prowadzeniu Kościoła Chrystusowego.

– św. Teresy z Lisieux

O opiekę Najświętszej Maryi Panny i św. Patronów dla naszej Ojczyzny.

– św. Małgorzaty Marii Alacoque

O miłość i zadośćuczynienie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za świętokradztwa i nieuszanowania Najświętszego Sakramentu jakich dopuszczamy się sami i inni.

– św. Weroniki Guliani

W intencji dusz w czyśćcu cierpiących.

– św. Katarzyny ze Sieny

O nawrócenie zatwardziałych grzeszników i zbawienie ich dusz.

– św. Teresy od Jezusa

O zbawienie duszy dla zmarłego Ojca Świętego Benedykta XVI.

Róże Różańcowe – męskie

– św. Józefa

W intencji ks. Piotra, o opiekę i prowadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi w życiu duchowym i służbie Bożej.

– św. Jerzego

O ufność w Bożą miłość i wsparcie dla cierpiących z powodu chorób duszy i ciała, ich rodzin i lekarzy.

– św. Ekspedyta

O ukochanie cnót Matki Bożej i łaski potrzebne chrześcijanom do ich naśladowania.

– św. Ignacego Loyoli

O nawrócenie Rosji i pokój na Ukrainie.

– św. Wawrzyńca z Brindisi

Za biskupów, kapłanów i zakonników o wierność niezmiennemu nauczaniu Kościoła.

– św. Maksymiliana M. Kolbe

O męstwo i wytrwałość w znoszeniu upokorzeń i prześladowań ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa dla chrześcijan oraz o nawrócenie dla oprawców i uwolnienie więźniów.

Róże Różańcowe dziecięce – dziewcząt

– św. Bernadetty Soubirous

O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z naszego Duszpasterstwa, o pomoc Świętej Rodziny w rozwiązaniu wszystkich trudności.

– św. Joanny d’Arc

W intencji Matek z naszego Duszpasterstwa oczekujących potomstwa.

Róże Różańcowe dziecięce – chłopców

– św. Jose Luis Sanchez del Rio

O światło Ducha Świętego i przymnożenie Jego darów oraz opiekę Najświętszej Maryi Panny dla Arcybiskupa Józefa Guzdka w rządzeniu naszą diecezją i kierowaniu duszami.

– św. Stanisława Kostki

O Boże błogosławieństwo i pomoc we wszystkich pracach remontowych i renowacyjnych ołtarza i kaplicy.