Żywy Różaniec

Różaniec

Główna intencja modlitwy Róż Różańcowych:
W intencji Misji Świętych

ARCHIWUM INTENCJI MODLITW RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH

INTENCJE MODLITWY – KWIECIEŃ 2024

Róże Różańcowe – żeńskie

 św. Archanioła Gabriela

O opiekę Najświętszej Maryi Panny i św. Patronów dla naszej Ojczyzny.

– św. Archanioła Rafała

O zadośćuczynienie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za świętokradztwa i nieuszanowania Najświętszego Sakramentu.

– św. Archanioła Michała

W intencji dusz w czyśćcu cierpiących.

– św. Teresy z Lisieux

O nawrócenie zatwardziałych grzeszników i zbawienie ich dusz.

– św. Małgorzaty Marii Alacoque

O zachowanie i utwierdzenie powołań kapłańskich i zakonnych z naszego Duszpasterstwa.

– św. Weroniki Giuliani

W intencji ks Piotra, o opiekę i prowadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi w życiu duchowym i służbie Bożej.

– św. Katarzyny ze Sieny

O ufność w Bożą miłość i wsparcie dla cierpiących z powodu chorób duszy i ciała, ich rodzin i lekarzy.

– św. Teresy od Jezusa

O ukochanie cnót Matki Bożej i łaski potrzebne chrześcijanom do ich naśladowania.

Róże Różańcowe – męskie

– św. Józefa

O nawrócenie Rosji i pokój na Ukrainie.

– św. Jerzego

Za biskupów, kapłanów i zakonników o wierność niezmiennemu nauczaniu Kościoła.

– św. Ekspedyta

O męstwo i wytrwałość w znoszeniu upokorzeń i prześladowań ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa dla chrześcijan, nawrócenie oprawców i uwolnienie więźniów.

– św. Ignacego Loyoli

O nieustanny wzrost w wierze i świętości rodzin z naszego Duszpasterstwa, o pomoc Świętej Rodziny w rozwiązaniu wszystkich trudności.

– św. Wawrzyńca z Brindisi

W intencji ks. Karola, o opiekę i prowadzenie Matki Bożej Nieustającej Pomocy w wypełnianiu Woli Bożej i życiu duchowym.

– św. Maksymiliana M. Kolbe

O światło i dary Ducha Świętego oraz opiekę Najświętszej Maryi Panny dla Arcybiskupa Józefa Guzdka w rządzeniu naszą diecezją i kierowaniu duszami.

Róże Różańcowe dziecięce – dziewcząt

– św. Bernadetty Soubirous

O opiekę i wstawiennictwo św. Józefa we wszystkich sprawach i działaniach Duszpasterstwa.

– św. Joanny d’Arc

W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa przeciw Jej Dziewictwu.

Róże Różańcowe dziecięce – chłopców

– św. Jose Luis Sanchez del Rio

O Boże błogosławieństwo dla matek, które pragną mieć więcej dzieci i opiekę Najświętszej Maryi Panny dla tych, które oczekują rozwiązania.

– św. Stanisława Kostki

W intencji Papieża Franciszka, o bojaźń Bożą i światło Ducha Świętego w prowadzeniu Kościoła Chrystusowego.