Spowiedź

spowiedz


Sakrament Spowiedzi Świętej

– przed każdą Mszą Świętą,
– można także umówić się indywidualnie
z Duszpasterzem.