Ogłoszenia na X Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

X_Nd_po_Ziel_Św

Boże, miej litość dla mnie, grzesznika! Łk 18,13

24 lipca 2016 r.

1. Służba Boża w tym tygodniu:
Poniedziałek – Msza Święta godz.: 7:00, 18:00.
Wtorek – Msza Święta godz.: 7:00, 18:00.
Środa – Msza Święta godz.: 7:00, 18:00.
Czwartek – Msza Święta godz.: 7:00, 18:00.
Piątek – Msza Święta godz.: 7:00, 18:00.
Sobota – Msza Święta godz.: 7:00, 18:00.
Niedziela – Msza Święta godz.: 8:00, 10:30 (suma).

2. W tym tygodniu chrzest przyjęła Izabela Zaworska oraz Kinga Makarewicz. Rodzicom i chrzestnym życzymy wielu łask bożych do wychowania potomstwa.

3. Jak widać rozpoczęliśmy intensywne prace porządkowe wokół budynku kościoła. Dziękuję wszystkim którzy w tym tygodniu pracowali, a zwłaszcza tym którzy specjalnie przyjechali pomóc. Przed nami jeszcze dużo pracy i liczę na waszą pomoc i wsparcie finansowe. Chcemy dokończyć niwelację terenu, aby odsłonić kamienny fundament kaplicy, na nowo ułożyć z kostki plac przed kościołem, wykonać nowe ogrodzenie oraz mały parking.

4. Zapraszam do wzięcia udziału w XII Tradycyjnej Pielgrzymce Pieszej na Jasną Górę w dniach 6 – 14 sierpnia. Szczegóły na plakacie w kruchcie i ulotkach.

B-Cz-Cz_2016

Kazanie na Uroczystość Najświętszego Ciała Krwi Chrystusa – ks. Grzegorz Śniadoch IBP – 26 maja 2016 r.

LEKCJA:
Czytanie z Listu św Pawła do Koryntian.

1 Kor 11,23-29

Bracia: Ja bowiem otrzymałem od Pana co też wam podałem, że Pan Jezus tej nocy, w której był wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy łamał i rzekł «Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie ma moją pamiątkę». Także i kielich, po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich jest Nowym Testamentem we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją». Ilekroć bowiem ten chleb pożywać, a kielich pić będziecie, śmierć Pańską będziecie zwiastować, aż przybędzie. Tak więc ktokolwiek by pożywał ten chleb albo pił kielich Pański niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pańskiej. Niechajże tedy doświadcza człowiek samego siebie, a tak niechaj pożywa chleba tego i z kielicha pije. Kto bowiem pożywa i pije niegodnie, potępienie dla siebie pożywa i pije, nie bacząc na ciało Pańskie.

EWANGELIA:
Ciąg dalszy Ewangelii świętej według św. Jana.

J 6,56-59

Onego czasu: Rzekł Jezus rzeszom żydowskim: «Ciało moje prawdziwie jest pokarmem, a krew moja prawdziwie jest napojem. Kto pożywa moje ciało i pije moją krew, we mnie mieszka, a ja w nim. Jako mię posłał żyjący Ojciec – i ja żyję dla Ojca, a kto pożywa mnie, i on żyć będzie dla mnie. To jest chleb, który zstąpił z nieba. Nie jako ojcowie wasi spożywali mannę i pomarli. Kto pożywa tego chleba, żyć będzie na wieki».

Kazanie na Niedzielę po Wniebowstąpieniu – ks. Grzegorz Śniadoch IBP – 8 maja 2016 r.

LEKCJA:
Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Hbr 5,1-6

Bracia: Każdy arcykapłan, spośród ludzi wzięty, dla ludzi jest postanowiony w tym, co do Boga należy, aby składał dary i ofiary za grzechy. Aby też mógł współczuć z tymi, którzy są w nieświadomości i błędzie, ponieważ i on sam poddany jest słabości. I dlatego tak za lud, jak i za siebie składać winien ofiary za grzechy. A nikt niechaj się nie waży brać tej godności, chyba że jest powołany przez Boga, jak Aaron. Toteż i Chrystus nie sam siebie wywyższył, aby się stać najwyższym kapłanem, ale (wywyższył Go) Ten, który do Niego powiedział: Tyś Synem moim, jam dziś zrodził Ciebie. Jako też na innym miejscu mówi: Tyś jest kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka.

EWANGELIA:
Ciąg dalszy Ewangelii świętej według św. Jana.
J 10,11-16

Onego czasu: Rzekł Jezus do faryzeuszy: «Jam jest pasterz dobry. Dobry pasterz życie swoje daje za owce swoje. Lecz najemnik i ten, kto nie jest pasterzem, do którego nie należą owce, na widok zbliżającego się wilka porzuca owce i ucieka, a wilk porywa i rozprasza owce. Najemnik zaś ucieka, bo jest najemnikiem i nie troszczy się o owce. Jam jest pasterz dobry; znam swoje i one mnie znają; jako mnie zna Ojciec, a ja znam Ojca. I życie swoje oddaję za owce moje. I inne owce mam, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić, i słuchać będą głosu mego, i stanie się jedna owczarnia i jeden pasterz».

Kazanie na V Niedzielę po Wielkanocy – ks. Grzegorz Śniadoch IBP – 1 maja 2016 r.

LEKCJA:
Czytanie z Listu do Kolosan.
Kol 3,14-15, 17, 23-24

Bracia: Miejcie miłość, która jest węzłem doskonałości. A pokój Chrystusowy, do którego też wezwani jesteście w jednym ciele, niech z radością zamieszka w sercach waszych i bądźcie wdzięczni. Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub uczynku, wszystko w imię Pana Jezusa Chrystusa czyńcie, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Cokolwiek Czynicie, z serca czyńcie jako Panu, a nie ludziom, wiedząc, że od Pana otrzymacie zapłatę dziedzictwa. Panu Chrystusowi służcie.

EWANGELIA:
Ciąg dalszy Ewangelii świętej według św. Mateusza.
Mt 13,54-58

Onego czasu: Jezus przyszedłszy do ojczyzny swojej nauczał ich w synagogach, tak że zdumiewali się i mówili: «Skądże Mu ta mądrość i moc? Czyż nie jest to syn cieśli i czyż Matki Jego nie zwą Maryja, a braci Jego – Jakubem i Józefem, Szymonem i Judą? A siostry Jego, czyż nie wszystkie znajdują się wśród nas? Skądże Mu tedy to wszystko?» I gorszyli się z Niego. A Jezus rzekł im: «Prorok bez czci jest tylko w ojczyźnie swojej i w domu swoim». I nie uczynił tam cudów wielu dla niedowiarstwa ich.

Ogłoszenia na IX Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

IX_Nd_po_Ziel_Św

Mój dom będzie domem modlitwy,
a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców.
Łk 19,46

17 lipca 2016 r.

1. Służba Boża w tym tygodniu:
Poniedziałek – Msza Święta godz.: 7:00, 18:00.
Wtorek – Msza Święta godz.: 7:00, 18:00.
Środa – Msza Święta godz.: 7:00, 18:00.
Czwartek – Msza Święta godz.: 7:00, 18:00.
Piątek – Msza Święta godz.: 7:00, 18:00.
Sobota – Msza Święta godz.: 7:00, 18:00.
Niedziela – Msza Święta godz.: 8:00, 10:30 (suma).

2. W tym roku w dniach 6 – 14 sierpnia po raz XX wyruszy Tradycyjna Piesza Pielgrzymka „Biało­Czarno­Czerwona” z Warszawy na Jasną Górę, której przewodnikiem jest ks. Grzegorz Śniadoch IBP. Tegoroczne hasło: Iterum venturus est.
Więcej informacji: http://bialo-czarno-czerwona.pl/

3. Zapraszamy do wzięcia udziału w obchodach 10-­lecia Instytutu Dobrego Pasterza w Rzymie w ramach tegorocznej pielgrzymki Populus Summorum Pontificum do Rzymu 27–30.X.2016 r. Jeśli ktoś chciałby wziąć udział to dodatkowe informacje można uzyskać u odpowiedzialnego za grupę polską ks. Wojciecha Pobudkowskiego IBP nr tel

10-lecie IBP

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Intencje mszalne na bieżący tydzień
18.07.-24.07.2016 r.

(więcej…)

Ogłoszenia na VIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

VIII_Nd_po_Ziel_Św

Zdaj liczbę z włodarstwa swego. Łk 16,2

10 lipca 2016 r.

1. Służba Boża w tym tygodniu:
Poniedziałek – Msza Święta godz.: 7:00.
Wtorek – Msza Święta godz.: 7:00.
Środa – Msza Święta godz.: 7:00.
Czwartek – Msza Święta godz.: 7:00.
Piątek – Msza Święta godz.: 7:00.
Sobota – Msza Święta godz.: 7:00.
Niedziela – Msza Święta godz.: 8:00, 10:30 (suma).

Okazja do Spowiedzi Świętej:
– po każdej Mszy Świętej,
– czwartek 8:00-9:00 i 19:00-20:00.

2. W tym roku w dniach 6 – 14 sierpnia po raz XX wyruszy Tradycyjna Piesza Pielgrzymka „Biało­Czarno­Czerwona” z Warszawy na Jasną Górę, której przewodnikiem jest ks. Grzegorz Śniadoch IBP. Tegoroczne hasło: Iterum venturus est.
Więcej informacji: http://bialo-czarno-czerwona.pl/

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Intencje mszalne na bieżący tydzień
11.07.-17.07.2016 r.

(więcej…)

Ogłoszenia na VII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

VII_Nd_po_Ziel_Św

Wszelkie drzewo dobre owoce dobre rodzi. Mt 7,17

3 lipca 2016 r.

1. Służba Boża w tym tygodniu:
Poniedziałek – Msza Święta godz.: 7:00.
Wtorek – Msza Święta godz.: 7:00.
Środa – Msza Święta godz.: 7:00.
Czwartek – Msza Święta godz.: 7:00, 18:00.
Piątek – Msza Święta godz.: 7:00.
Sobota – Msza Święta godz.: 7:00.
Niedziela – Msza Święta godz.: 8:00, 10:30 (suma).

Okazja do Spowiedzi Świętej:
– po każdej Mszy Świętej,
– czwartek 8:00-9:00 i 19:00-20:00.

2. W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. Po Mszy Świętej comiesięczna Adoracja Wynagradzająca Najświętszego Sakramentu do północy oraz okazja do Spowiedzi Świętej.

3. W tym roku w dniach 6 – 14 sierpnia po raz XX wyruszy Tradycyjna Piesza Pielgrzymka „Biało­Czarno­Czerwona” z Warszawy na Jasną Górę, której przewodnikiem jest ks. Grzegorz Śniadoch IBP. Tegoroczne hasło: Iterum venturus est.
Więcej informacji: http://bialo-czarno-czerwona.pl/

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Intencje mszalne na bieżący tydzień
04.07.-10.07.2016 r.

(więcej…)