Ogłoszenia na X Niedzielę po Zielonych Świątkach

X_Nd_po_Ziel_Sw

Boże, miej litość dla mnie, grzesznika! Łk 18,13

17 sierpnia 2014r.

1. Msza Święta w tym tygodniu w:

 piątek (22 sierpnia) o godz.: 18:00 - Święto Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

Ogłoszenia na IX Niedzielę po Zielonych Świątkach

IX_Nd_po_Ziel_SwMój dom będzie domem modlitwy,
a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców.
Łk 19,46

10 sierpnia 2014r.

1. Msze Święte w tym tygodniu jedynie w dniach:

- piątek (15.08.) – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – uroczysta Msza Święta o godz.: 10:30. Przed mszą poświęcenie ziół i kwiatów.

- niedziela (17.08.) - godz.: 8:00 (cicha); godz.: 10:30 - suma (śpiewana).

 

Ogłoszenia na VIII Niedzielę po Zielonych Świątkach

VIII_Nd_po_Ziel_SwZdaj liczbę z włodarstwa swego. Łk 16,2

3 sierpnia 2014 r.

1. W tym tygodniu Msza Święta będzie tylko w poniedziałek o godz.: 7:00.

2. Z racji mojego wyjazdu na Pielgrzymkę codziennych Mszy Świętych nie będzie do 17 sierpnia. Potem podamy dalsze informacje.

3. W przyszłą niedzielę Msza Święta będzie TYLKO o godz.: 10:30. Nie będzie mszy o godz.: 7:00.

4. Informacje odnośnie mszy 15 sierpnia podamy w przyszłym tygodniu.

5. Dzisiejsza uroczystą sumę celebruje ks. Karol Załęski – tegoroczny neoprezbiter Instytutu Dobrego Pasterza.

6. Fundacja Polacy znad Niemna i Wileński oddział Akcji Polaków na Litwie zapraszają na uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego w dniach 16-17 sierpnia (sobota/niedziela). Informacje na plakacie w kruchcie. Wyjazd będzie zorganizowany cena z noclegiem 100 zł. Serdecznie zapraszamy!

7. Sierpień jest miesiącem w którym Kościół zachęca nas do abstynencji od napojów alkoholowych. Warto ofiarować to wyrzeczenie w intencji tych, którzy są zniewoleni i uzależnieni od alkoholu.

8. Dzisiejsza taca jest przeznaczona na KUL oraz Centrum Formacji Katechetyczno-Pastoralnej w Białymstoku.

Święto Wojska Polskiego – 16-17 sierpnia 2014r.

Fundacja Polacy znad Niemna i Wileński oddział Akcji Polaków na Litwie zapraszają
na uroczyste obchody 
Święta Wojska Polskiego
w dniach 16-17 sierpnia (sobota/niedziela).

 

Wilno – Miedniki (Królewskie)

Wyjazd na uroczystości autokarem.
Cena z noclegiem: 100 zł.

 http://kresowiacy.com/2014/08/swieto-wojka-polskiego-w-rejonie-wilenskim-wez-udzial/

Zgłoszenia kierujemy do:
polacyznadniemna@gmail.com

 Program na 16 sierpnia: 

13:00 – Cmentarz na Rossie
14:00 – wyjazd do Dukszt – msza na cmentarzu, poświęcenie pomników
18:00 – kolacja w Wisagini
Nocleg w Domu Polskim

Wilno

 

Kazanie na VI Niedzielę po Zielonych Świątkach – 20 lipca 2014r.