Kazanie na XI Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego – ks. Jacek Bałemba SDB – 9 sierpnia 2015 r.; ks. Grzegorz Śniadoch IBP – 31 lipca 2016 r.

Ks. Jacek Bałemba SDB – Białystok, 9 sierpnia 2015 r.

http://www.youtube.com/watch?v=UVP32Uo8q40

Ks. Grzegorz Śniadoch IBP – Białystok, 31 lipca 2016 r.

http://www.youtube.com/watch?v=MsAR5r-VV1o

 

LEKCJA:
Czytanie z 1 Listu do Koryntian.
1 Kor 15,1-10

Bracia: Przypominam wam Ewangelię, którą wam głosiłem i którąście przyjęli, i w której trwacie. Przez nią też i zbawieni będziecie, jeśli ją zachowacie taką, jaką wam głosiłem: chyba żeście na próżno uwierzyli. Bo naprzód podałem wam, com też otrzymał, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pisma, i że był pogrzebany, i że zmartwychwstał trzeciego dnia według Pisma, że ukazał się Kefasowi, a potem jedenastu. Potem widziało Go jednocześnie więcej niż pięciuset braci, z których wielu żyje dotychczas, a niektórzy pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, potem wszystkim Apostołom. A w końcu po wszystkich, niby poronionemu płodowi, ukazał się i mnie. Bom ja jest najmniejszy z Apostołów, niegodny zwać się Apostołem, i żem prześladował Kościół Boży. A z łaski Bożej jestem tym, czym jestem, i łaska Jego na próżno nie była mi dana.

EWANGELIA:
Ciąg dalszy Ewangelii świętej według św. Marka.
Mk 7,31-37

Onego czasu: Jezus, wyszedłszy z granic Tyru przez Sydon, przyszedł nad Morze Galilejskie poprzez granice Dekapolu. I przywiedziono Mu głuchego i niemego, prosząc Go, aby włożył nań rękę. A wziąwszy go na bok, z dala od rzeszy, włożył palce swoje w uszy jego, a śliną swą dotknął języka jego i wejrzawszy w niebo westchnął, i rzekł do niego: «Effetha!» to znaczy: «Otwórz się». I natychmiast otworzyły się uszy jego, i rozwiązały się więzy języka jego, i mówił dobrze. I rozkazał im, aby nikomu nie powiadali. Ale im więcej im nakazywał, tym więcej jeszcze rozgłaszali i tym bardziej zdumiewali się, mówiąc: «Dobrze wszystko uczynił, i głuchym sprawił, że słyszą, i niemym, że mówią».yższa będzie uniżony, a kto się uniża, wywyższony będzie».

Wpis opublikowano 9 września 2016r.