Konflikt króla północy z królem południa w odniesieniu do czasów ostatecznych – ks. Paweł Murziński

Wykład ks. Pawła Murzińskiego pt.: Proroctwa Daniela w świetle wypełniających się znaków czasu – Konflikt króla północy z królem południa w odniesieniu do czasów ostatecznych, zarejestrowany 30 września 2015 r.

Wpis opublikowano 14 października 2015r.