Niedziela Dobrego Pasterza – odpust zupełny

W najbliższa niedzielę 30 kwietnia 2017 r. zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza Stolica Apostolska dla wszystkich, którzy nawiedzą kościoły, oratoria i kaplice powierzone duszpasterskiej pieczy księży z Instytutu Dobrego Pasterza i wypełnią zwyczajne warunki tj.:
1. Spowiedź sakramentalna
2. Przyjęcie Komunii Świętej
3. Modlitwa w intencjach Ojca Świętego: Pater noster, Symbolum Apostolorum, invocatio ad Beatam Mariam Virginem

udzieliła odpustu zupełnego.

Zachęcamy do skorzystania z tej wspaniałej okazji w Starosielcach!
ks. Grzegorz Śniadoch IBP

Wpis opublikowano 28 kwietnia 2017r.