Ogłoszenia na XX Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego – Uroczystość Chrystusa Króla

Chryst_Krola

Będzie panował od morza do morza
i wszystkie narody służyć mu będą,
a Królestwo jego będzie królestwem,
które nigdy nie zginie. Ps 71:8; 78:11

26 października 2014r.

1. Msze Święte w tym tygodniu od poniedziałku do piątku o godz.: 7:00.

2. Nabożeństwo różańcowe od poniedziałku do piątku (prócz środy) o godz.: 18:00. We środę Różańca nie ma.

3. W sobotę przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Święte wg porządku niedzielnego.

4. W tym roku w tradycyjnym kalendarzu dzień zaduszny przypada w poniedziałek 3. listopada. Tego dnia będą sprawowane trzy Msze Święte: o 7:00, 17:30 oraz uroczysta msza za zmarłych z absolucją o godz.: 18:00.

5. Przyjmujemy na listopadowe wypominki za zmarłych. Będą czytane w dzień zaduszny tj. w poniedziałek (3. listopada) podczas uroczystej mszy za wiernych zmarłych oraz przez cały listopad w niedziele przed sumą w różańcu za zmarłych o godz.: 10:00.

6. W dniach 21 – 22 listopada A.D.2014 Wierni Tradycji Katolickiej z całej Polski po raz dziewiąty będą wspólnie pielgrzymować do tronu Królowej Polski. Tak jak roku ubiegłym autokar odjedzie spod kaplicy. Łączny koszt razem z noclegiem wynosi 135 zł (przejazd, ubezpieczenie, nocleg, koszty organizacyjne). Z naszego Duszpasterstwa również pojedzie reprezentacja.
Informacje: http://www.tradiclaromontana.pl

7. Młodzież Wszechpolska organizuje zbiórkę książek, materiałów, koszulek, flag, gadżetów i wszystkich innych rzeczy, które kojarzą się z Polską, z polska historią i kulturą. Zebrane rzeczy zostaną przekazane naszym rodakom w Grodnie i na Grodzieńszczyźnie.

8. Organizujemy koło różańcowe kobiet i potrzebuję jeszcze 10 niewiast. Jeśli ktoś chciałby się zapisać to proszę o kontakt.

Wpis opublikowano 26 października 2014r.