MSZA ŚWIĘTA ŚPIEWANA

Akcja liturgiczna

Uczestnictwo zewnętrzne wiernych

Postawy

Gesty

Słowa / śpiewy

Aspersja stoimy głęboki pokłon przy Gloria Patri, znak krzyża śpiew Asperges po intonacji przez kapłana
Ubieranie szat liturgicznych stoimy
Introit i modlitwy u stopni ołtarza stoimy schola śpiewa Introit lub wszyscy śpiewają polską pieśń
Kyrie stoimy śpiew Kyrie na przemian z chórem
Gloria stoimy skłon głowy na słowa:– adoramus Te,

– gratias agimus Tibi,

– Jesu Christe,

– suscipe deprecationem nostram

śpiew Gloria na przemian z chórem
Dialog przed kolektą stoimy odpowiedź: Et cum spiritu tuo
Kolekta stoimy Amen na koniec
Lekcja, graduał, alleluja stoimy
Dialog przed ewangelią stoimy krzyżyk na czole, ustach i piersiach odpowiedzi: Et cum spiritu tuo Gloria tibi, Domine
Ewangelia stoimy
Homilia siedzimy
Credo stoimyale

klękamy od Et incarnatus est do homo factus est

skłon głowy na słowa:- Deum,

Iesum Christum

simul adoratur

 

śpiew Credo z chórem
Dialog przed ofiarowaniem stoimy odpowiedź Et cum spiritu tuo
Ofiarowanie siedzimy iwstajemy gdy ministrant okadza wiernych mały pokłon przy okadzeniu wiernych
Orate, fratres stoimy odpowiedź Suscipiat Dominus sacrificium…
Sekreta odpowiedź Amen
Dialog przed prefacją i prefacja stoimy Skłon głowy na słowa: Gratias agamus Domino Deo odpowiedzi: Et cum spiritu tuo, Habemus ad Dominum, Dignum et justum est
Sanctus klękamy śpiew razem z chórem
Kanon (po Sanctus) klęcząc pokłony przy konsekracjach chleba i wina odpowiedź Amen na zakończenie całego Kanonu
Pater noster stoimy śpiew ostatniej prośby: Sed libera nos a malo
Pax Domini stoimy odpowiedź Et cum spiritu tuo
Agnus Dei klękamy śpiew z chórem
(Pax tecum) (pocałowanie pacyfikału) Ten kto przekazuje mówi Pax tecum odpowiadamy Et cum spirutu tuo
Komunia kapłana klęcząc
Ecce Agnus Dei klęcząc uderzenia w piersi potrójne Domine, non sum dignus…
Komunia wiernych Klęczymy aż do schowania Sanctissimum do tabernakulum
Ablucje siedząc
Dialog przed pokomunią stojąc odpowiedź Et cum spiritu tuo
Pokomunia stojąc odpowiedź Amen
Oracje nad ludem (w Wielkim Poście) stoimy Pochylamy głowę na wezwanie kapłana lub diakona: Humiate capita vestra Deo odpowiedź Amen
Dialog zakończenia Mszy stoimy Odpowiedzi: Et cum spiritu tuo oraz Deo gratias lub Amen przy przy Mszy za zmarłych
Błogosławieństwo końcowe klękamy Odpowiedź Amen
Dialog przed ostatnią ewangelią stoimy znaki krzyża Odpowiedzi Et cum spiritu tuo oraz Gloria tibi, Domine
Ostatnia ewangelia stoimy przyklęknięcie na Et Verbum caro factum est Odpowiedź Deo gratiaslub śpiew antyfony maryjnej

 

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.