Sekcja bojowa

 Jeszcze jest czas – Walcz za Polskę!

Przyjdzie dzień, gdy wypadnie stanąć na czele potężnych hufców pod komendą Niebios Królowej i paść jak żołnierz – męczennik w bohaterskiej walce. Życie jest ciągłą ofensywą, aż po zwycięską śmierć.

Św. Maksymilian Kolbe

Chcesz wiedzieć więcej?