Tylko jedna religia jest objawiona. Reszta to wymysł człowieka – s. Michaela Pawlik OP

Wykład s. Michaeli Pawlik OP pt.: Tylko jedna religia jest objawiona. Reszta to wymysł człowieka – zarejestrowany 8 września 2015 r.

Wpis opublikowano 15 października 2015r.